Về việc xét học bổng từ nguồn kinh phí tài trợ của Cựu sinh viên K32 và Ngân hàng BIDV

15/12/2017

Các em sinh viên nghiên cứu thông báo.

- Khoa sẽ lựa chọn 03 bạn đối tượng 1 (các bạn có kêt  quả học tập xuất sắc nhất năm 2016-2017) (các bạn này sẽ được thông báo để hoàn thiện hồ sơ)

- Đối tượng 2: 03 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập các sinh viên đăng ký gửi hồ sơ về VPK. Khoa sẽ nghiên cứu và lựa chọn ra 03 bạn để gửi lên trường

- Hồ sơ đăng ký gửi về VPK chậm nhất thứ Tư ngày 20/12/2017

File đính kèm