Văn phòng: Tầng 4, Nhà C 12 tầng, Khu A - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 38383100

Email: diachatcongtrinh@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung

Năm 1961, Bộ môn Địa chất công trình (ĐCCT) ra đời từ một nhóm Địa chất công trình đầu tiên thuộc Khoa Mỏ - Luyện kim của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngày đầu thành lập, Bộ môn có 4 cán bộ gồm: 1 kỹ sư thủy lợi - thủy điện, 2 kỹ sư địa chất thăm ḍò và 1 kỹ sư cầu hầm. Cuối năm 1966, trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập, Bộ môn Khoan được tách ra từ Bộ môn ĐCCT. Đến cuối năm 1967, một bộ phận của Bộ môn ĐCCT lại tiếp tục được tách ra để thành lập Bộ môn  Địa chất thủy văn.

2. Cơ cấu cán bộ viên chức và năng lực của Bộ môn ĐCCT

Tổng số cán bộ viên chức đến tháng 5 năm 2016 là 20 người, gồm 17 cán bộ giảng dạy và 3 cán bộ thí nghiệm, trong đó có 2PGS.TS; 2GVC.TS; 4GV.TS; 1GVC.ThS; 8GV.ThS; 2ThS.TnV và 1KS.TnV. Hiện có 2 cán bộ đang NCS ở nước ngoài (Nhật Bản), 1 TS đang nghiên cứu ở CHLB Đức. Nhiều cán bộ của Bộ môn đã và đang tham gia lãnh đạo Trường, Khoa, Trung tâm và Công ty.

Bộ môn có 3 nhóm chuyên môn: "Đất đá xây dựng và kỹ thuật cải tạo"; "Địa chất công trình – Địa động lực công trình và môi trường" và "Cơ học đất đá và kỹ thuật nền móng".

Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật công trình được đầu tư của Nhà nước từ 2 Dự án "Phát triển Giáo dục đại học" và " Nâng cao năng lực nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật công trình" với các thiết bị hiện đại ở trong phòng và ngoài trời, thực hiện theo quyết định LAS XD 928 & ISO 9001-2008. PTN có thể phân tích nhiều chỉ tiêu đặc biệt của đất đá như TN 3 trục đất đá; tính chất cơ học động của đất nền (độ bền & biến dạng); hóa lỏng của cát; TN CRS; cố kết đẳng hướng & hướng tâm vv…. Các thiết bị hiện đại nói trên đã phục vụ có hiệu quả cho công tác đào tạo, NCKH và triển khai công nghệ trong lĩnh vực ĐCCT - ĐKT.

3. Hoạt động chính và kết quả đạt được

Chức năng  - Nhiệm vụ: Đào tạo của Bộ môn theo 2 bậc: bậc đại học với văn bằng Kỹ s­ư; bậc sau đại học gồm cao học và NCS với các văn bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ; Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ sản xuất trong lĩnh vực ĐCCT- ĐKT.

Đào tạo: Trong 55 năm xây dựng và phát triển (1961-2016), Bộ môn ĐCCT đã đào tạo được gần 5000 kỹ sư; 250 thạc sỹ; 21 tiến sỹ.  Hiện nay, mỗi năm Bộ môn đào tạo khoảng 150-190 kỹ sư, 15 thạc sỹ và tiến sỹ. Nội dung đào tạo đã chuyển dần sang hướng Địa kỹ thuật để phù hợp với nhu cầu của thực tiễn sản xuất. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy 16 giáo trình cho bậc đại học và 16 giáo trình cho bậc sau đại học.

Nghiên cứu khoa học: Bộ môn đã thực hiện 8 đề tài cấp Nhà nước, 22 đề tài cấp Bộ, Thành phố, trọng điểm cấp Bộ và Thành phố; đã thực hiện hàng nghìn hợp đồng triển khai công nghệ và phục vụ sản xuất; đã công bố hàng trăm bài báo và báo cáo KH trên các tạp chí, tuyển tập hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. Việc triển khai các đề tài NCKH đã giúp cho cán bộ Bộ môn hoàn thành được 2 luận án Tiến sĩ khoa học, 12 luận án Tiến sĩ, 20 luận văn Thạc sĩ.

Hợp tác trong nước và quốc tế: Trong những năm gần đây hoạt động đối ngoại của Bộ môn đã có nhiều chuyển biến tích cực như: đẩy mạnh sinh hoạt học thuật, tham gia các hội thảo trong nước và quốc tế; thành viên Bộ môn là nòng cốt của Hội ĐCCT và MT Việt Nam, đóng vai trò chủ đạo trong việc xuất bản tạp chí khoa học ĐCCT&MT (ra số đầu tiên vào 7/2004), tham gia tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về "Nền đất yếu - Phương pháp khảo sát và xử lý" với Công ty TNHH Tư vấn Fukken Minami (Japan) và Hội nghị KH toàn quốc về ĐCCT & MT (2008), tham gia các hội thảo quốc tế HUEGEOENGINEERING 2012, HANOIGEO 2015 & VIET-POL2015 vv.... Bộ môn có quan hệ hợp tác với nhiều bộ, ngành, các trường đại học và viện nghiên cứu, công ty, tổng công ty trong nước và các công ty liên doanh nước ngoài….

4. Mục tiêu và định hướng phát triển:

Định hướng phát triển Bộ môn trong những năm sắp tới: xây dựng đội ngũ CBGD có năng lực chuyên môn cao; xây dựng và phát triển các phòng TN hiện đại hoạt động có tính chuyên nghiệp; tiếp tục hướng nghiên cứu ĐCCT khu vực gắn với nghiên cứu môi trường địa chất trên đất liền, trên biển và hải đảo; nghiên cứu ĐCCT biển; các vấn đề liên quan đến tai biến địa chất và biến đổi khí hậu, đất yếu và kỹ thuật xử lý đất yếu; các vấn đề ĐKT liên quan đến công trình ngầm; các thiết bị và công nghệ quan trắc; nghiên cứu tính chất cơ học động của đất…; tăng cường công tác thông tin, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác  ĐCCT-ĐKT; đổi mới phương pháp và nội dung đào tạo theo hướng hội nhập với khu vực và thế giới.

5. Khen thưởng:

Bộ môn đã được tặng thưởng: 1 Huân chương Lao động Hạng 3, nhiều Bằng khen của Chính phủ, Bộ GD & ĐT, nhiều giấy khen của Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Các cá nhân đã được tặng thưởng: 2 gải thưởng Hồ Chí Minh (đồng tác giả) về hoạt động KHCN; 19 Huân, Huy chương và Kỷ niệm chương các loại; 9 Bằng khen của Chính phủ; 28 Bằng khen của Bộ GD & ĐT; nhiều giấy khen của Trường ĐH Mỏ - Địa chất; 2 cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt"; 4 Nhà giáo vinh dự được nhận danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân"; 2 Nhà giáo vinh dự được nhận danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú".