Vũ Thị Hiền
ThSVũ Thị Hiền
Phó Bí thư chi đoàn cán bộ
Họ và tên Vũ Thị Hiền
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ
Chức vụ Phó Bí thư chi đoàn cán bộ
Năm sinh 1989
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 04. 38387567
Fax 04. 38387567
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 413, nhà C12 tầng, Đại học Mỏ - Địa chất. Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội