Một số hoạt động khảo sát Địa chất ngoài thực địa của Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò quý 1 năm 2023

17/04/2023

1. Đề tài “Đánh giá triển vọng quặng chì - kẽm khu vực Chợ Đồn, Bắc Kạn trên cơ sở nghiên cứu mô hình thành tạo mỏ chì - kẽm Nà Bốp - Pù Sáp” do PGS.TS. Khương Thế Hùng chủ trì.

Đại diện Công ty Khoáng sản Bắc Kạn nhóm khảo sát của BM tại mỏ Pb-Zn Nà Bốp

TS. Lê Xuân Trường khảo sát thân quặng Pb-Zn tại mỏ Nà Bốp

Thạch anh - sulfides của Pb-Zn-Cu-Fe trong thân quặng mỏ Pb-Zn Nà Bốp

2. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến xác định nguồn gốc, điều kiện thành tạo, quy luật phân bố và tiềm năng khoáng sản vàng ẩn sâu trong cấu trúc nếp lồi tây bắc Thanh Hóa” do GS. TS Trương Xuân Luận chủ trì.

TS Lê Xuân Trường tại vết lộ đới quặng hóa thạch anh - vàng - sulfide tại khu vực Làng Nèo, Thanh Hóa.

TS. Lê Xuân Trường

(Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò)