Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững

17/11/2020

Ngày 12/11/2020, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đứng ra tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc với chủ đề Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD) tại cơ sở chính 18 phố Viên, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trong đó, tiểu ban Tài nguyên địa chất và phát triển bền vững do bộ môn Tìm kiếm – Thăm dò đứng ra chủ trì đã đạt được những thành tựu đáng kể về số lượng cũng như chất lượng các bài báo khoa học.

Tham gia báo cáo tại tiểu Tiểu ban chuyên môn là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, các chuyên gia trong nước và các bạn sinh viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các đợn vị quản lý nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, Địa chất du lịch, tai biến địa chất, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo.

Một số hình ảnh của tiểu ban Tài nguyên địa chất và phát triển bền vững, hội nghị ERSD 2020: