Hội thảo khoa học đề tài "NGHIÊN CỨU, TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÂN KIẾN TẠO ĐỐI VỚI SỰ BIẾN ĐỔI DÒNG CHÍNH CÁC LƯU VỰC SÔNG KHU VỰC MIỀN TRUNG PHỤC VỤ BẢO VỆ CÁC DÒNG SÔNG, THỬ NGHIỆM CHO LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN" Mã số: BĐKH.13/16-20

05/11/2018

Sáng ngày 03/11/2018, tại trường Đại học Mỏ Địa chất đã diễn ra Hội thảo khoa học đề tài "NGHIÊN CỨU, TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÂN KIẾN TẠO ĐỐI VỚI SỰ BIẾN ĐỔI DÒNG CHÍNH CÁC LƯU VỰC SÔNG KHU VỰC  MIỀN TRUNG PHỤC VỤ BẢO VỆ CÁC DÒNG SÔNG,  THỬ NGHIỆM  CHO LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN" Mã số: BĐKH.13/16-20 do GS.TS. Trần Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ Địa chất chủ trì, Thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia về Tài nguyên Môi trường và Biến đổi khí hậu

Dự hội thảo, về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có TS. Nguyễn Đắc Đồng - Vụ trưởng Vụ KH&CN cùng nhiều đồng chí đại diện cho Văn phòng Chương trình KH&CN Biến đổi khí hậu.
Về phía Trường Đại học Mỏ, có GS.TS. Trần Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ Địa chất chủ nhiệm Đề tài, cùng đông đảo các nhà khoa học, đại diện phòng KH&CN Trường Đại học Mỏ Địa chất, nhóm thực hiện đề tài.

Hội thảo đã tập trung thảo luận các kết quả mới, đã thực hiện của đề tài "NGHIÊN CỨU, TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÂN KIẾN TẠO ĐỐI VỚI SỰ BIẾN ĐỔI DÒNG CHÍNH CÁC LƯU VỰC SÔNG KHU VỰC  MIỀN TRUNG PHỤC VỤ BẢO VỆ CÁC DÒNG SÔNG,  THỬ NGHIỆM  CHO LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN" Mã số: BĐKH.13/16-20, đồng thời đưa ra các kế hoạch nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn sắp tơi. Đề tài đã nhận được nhiều góp ý quý báu từ phía các nhà khoa học cũng như đại diện của cơ quan quản lý đề tài nhằm nâng cao chất lượng thực hiện đề tài.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Mỏ Địa chất tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu khoa học tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội.

 

Bomon Dia chat