LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018

15/10/2018

Hàng năm, khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất cùng với Nhà trường tổ chức lễ tổng kết năm học nhằm đánh giá một năm học tập, hoạt động của sinh viên trong Khoa đồng thời khuyến khích, động viên tinh thần các sinh viên có thành tích tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa. Đây là nguồn động viên không chỉ đối với các sinh viên có thành tích tốt mà còn là những mục tiêu để các sinh viên khác hướng tới. Năm học 2017 – 2018, các sinh viên trong Khoa đã đạt được nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu và hoạt động thể thao; có nhiều sinh viên đạt điểm gần tuyệt đối trong các môn học, các giải thi Olympic cấp trường, giải văn nghệ, thể thao của trường, rất nhiều sinh viên tích cực hoạt động tình nguyện, đóng góp nhiều cho Khoa, Nhà trường. Khoa đã trao các phần quà khen thưởng cho tập thể lớp xuất sắc, tập thể lớp tiên tiến, các sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi, sinh viên hai tốt, sinh viên có thành tích xuất sắc trong NCKH. Trong đó, danh hiệu tập thể lớp xuất sắc thuộc về lớp Địa chất thủy văn - Địa chất công trình K59B, Địa chất K59 A và  Nguyên liệu khoáng K60; danh hiệu tập thể lớp tiên tiến thuộc về lớp Địa chất thủy văn - Địa chất công trình K59A, Địa chất công trình - Địa kỹ thuật K60 và Địa chất K60. Sinh viên xuất sắc gồm sinh viên Phạm Thế Công (lớp ĐCCT K59), Lê Thọ Dương (lớp ĐCTV K59), Đỗ Quang Mạnh (lớp ĐCTV K60). Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ tổng kết năm học: