Thực tập ngành Địa chất công trình

16/02/2018

Địa chất công trình, học tập đi đôi với thực hành

Nhằm giúp sinh viên làm quen và rèn luyện kỹ năng thực hiện các phương pháp thí nghiệm hiện trường, và để giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết đã học, hàng năm, Bộ môn địa chất công trình tổ chức học phần Thực hành các phương pháp nghiên cứu địa chất công trình bao gồm các thí nghiệm như khoan khảo sát, lấy mẫu thí nghiệm, nén tĩnh nền, xuyên tĩnh, xuyên động, xuyên tiêu chuẩn, cắt cánh, nén ngang, siêu âm cọc, thí nghiệm xác định chỉ số CBR, thí nghiệm PIT.

Năm học 2017 – 2018, Bộ môn tổ chức học phần Thực hành các phương pháp nghiên cứu địa chất công trình từ ngày 15/1/2018 đến ngày 26/1/2018 cho 3 lớp Địa chất công trình – Địa kỹ thuật khóa 58 A, B và lớp Tại chức Địa chất công trình – Địa kỹ thuật khóa 58.

Trong quá trình thực tập, nhằm đảo bảo an toàn lao động, chất lượng của đợt thực tập cũng như rèn luyện tác phong nghề nghiệp cho sinh viên, các sinh viên tham gia thực tập phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Trong quá trình thực hành, sinh viên phải thực hiện tốt kế hoạch của Bộ môn, cố gắng học hỏi kiến thức chuyên môn để nâng cao hiểu biết, áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào thực hành các thí nghiệm cụ thể;

- Chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của Bộ môn và người hướng dẫn về thời gian, kế hoạch và nội dung thực hành;

- Sinh viên phải có sổ ghi chép, có trang thiết bị bảo hộ lao động làm việc ngoài trời như áo bảo hộ, mũ bảo hộ, giầy, găng tay,... Nếu không có trang thiết bị bảo hộ sinh viên không được thực hành và coi như vắng mặt buổi thí nghiệm đó.

Hình ảnh sinh viên thực hành thí nghiệm cắt cánh và xuyên động

Hình ảnh sinh viên thí nghiệm xuyên tĩnh

Hình ảnh sinh viên thí nghiệm Nén ngang (PMT)

Hình ảnh sinh viên tham gia thực hành khoan khảo sát và thí nghiệm SPT

Hình ảnh sinh viên chuẩn bị mặt bằng thí nghiệm nén tĩnh nền