THÔNG BÁO HỌC BỔNG SPE NĂM 2016-2017

26/09/2017

Thực hiện công văn của Phòng CTSV về việc đăng ký học bổng SPE năm 2016-2017. VPK KH và KT Địa chất đề nghị các em sinh viên nghiên cứu kỹ công văn và đăng ký, hoàn thiện hồ sơ gửi về VPK chậm nhất 29/9/2017 (Thứ Sáu)

File đính kèm