HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 30

08/05/2017

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 30

 

Nghiên cứu khoa học là một vấn đề không thể thiếu đối với các thầy cô cũng như sinh viên của tất cả các ngành. Để đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, hàng năm, trường Đại học Mỏ – Địa chất đều tạo điều kiện để sinh viên đăng ký các đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên và tổ chức hội nghị đánh giá, lựa chọn ra những đề tài xuất sắc nhất. Nghiên cứu khoa học sinh viên giúp sinh viên bước đầu làm quen với cách thức nghiên cứu khoa học, cách trình bày báo cáo cũng như nâng cao kỹ năng thuyết trình. Là một trong những khoa có truyền thống nghiên cứu khoa học, ngày 05 – 05 – 2017, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất đã cùng với Nhà trường tổ chức 03 tiểu ban với 32 báo cáo, bao gồm:

1. Tiểu ban Địa chất Biển: 10 báo cáo;

2. Tiểu ban Địa chất thủy văn – Địa chất công trình (ĐCTV – ĐCCT): 12 báo cáo;

3. Tiểu ban Địa chất – Tìm kiếm thăm dò: 10 báo cáo.

Hội nghị khoa học đã diễn ra thành công, tốt đẹp với 3 giải nhất, 3 giải nhì và 01 giải ba, trong đó giải nhất thuộc về:

+ Nhóm sinh viên Nguyễn Văn Tưởng, Lê Thị Oanh, Mai Thành Nam, Nguyễn Đăng Khoa với đề tài: Nghiên cứu sử dụng hạt cao su nhân tạo trong chế tạo bê tông làm tường chắn vách ngăn do ThS. Nguyễn Văn Hùng hướng dẫn;

+ Nhóm sinh viên Nguyễn Xuân Quang, Phạm Thị Hương với đề tài: Đặc điểm địa mạo - kiến tạo vùng trung lưu lưu vực sông Thu Bồn - Vu Gia, tỉnh Quảng Nam và ý nghĩa của nó với tai biến địa chất do PGS.TS. Trần Thanh Hải hướng dẫn;

+ Nhóm sinh viên Cảnh Chi Hiếu, Nguyễn Đình Quảng, Nguyễn Huệ Quỳnh, Phan Thị Chinh với đề tài: Lượng hóa hoạt động kiến tạo hiện đại và ảnh hưởng của chúng đối với tai biến địa chất khu vực ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận do PGS.TS. Hoàng Văn Long hướng dẫn.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị tại các tiểu ban:


TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy khai mạc Hội nghị tại tiểu ban ĐCTV – ĐCCT

  

Sinh viên Cao Việt Anh (ĐCTV K57A) đại diện trình bày đề tài của nhóm

  

 Sinh viên Vũ Ngọc Tú (ĐCTV K58A) trình bày đề tài về dự báo động thái mực nước

 

 Sinh viên Nguyễn Văn Tưởng (ĐCCT K58A) trả lời câu hỏi về đề tài của nhóm

 Thầy cô và sinh viên đang lắng nghe một bài trình bày tại tiểu ban ĐCTV - ĐCCT

 

 Tiểu ban Địa chất biển trong Hội nghị

 

 Bài trình bày tại tiểu ban Địa chất – Tìm kiếm thăm dò