Thông báo xét chọn sinh viên nhận giải thưởng KOVA lần thứ 15 - năm 2017

26/04/2017

Nhà trường có thông báo v/v Về việc xét chọn sinh viên nhận giải thưởng KOVA lần thứ 15 - năm 2017, Khoa Đề nghị các em sinh viên nghiên cứu thông báo và tiêu chuẩn đính kèm. Bạn nào đăng ký hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và gửi về VPK KH và KT Địa chất chậm nhất ngày 11 tháng 5 năm 2017 (thứ Năm)

File đính kèm