Hội thảo Khoa học Luận án Tiến sĩ của NCS Đỗ Văn Định

03/05/2023

Sáng ngày 22/4/2023, nghiên cứu sinh Đỗ Văn Định và Bộ môn Tìm kiếm Thăm dò đã tổ chức Hội thảo khoa học tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất nhằm xin ý kiến từ các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành để hoàn thiện Luận án Tiến sĩ, ngành Kỹ thuật địa chất, chuyên ngành Địa chất Tìm kiếm và Thăm dò, mã số 9520501.

Tên đề tài luận án “Đặc điểm quặng hóa và đánh giá tài nguyên quặng Thiếc - Wolfram khu vực Lâm Đồng - Khánh Hòa” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Phương và PGS.TS. Lương Quang Khang.

Tham gia buổi Hội thảo là các chuyên gia của Tổng hội Địa chất Việt Nam, các nhà quản lý Đang công tác tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo các liên đoàn Địa chất và toàn thể đội ngũ giảng viên Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò. Dưới đây là một số hình ảnh buổi Hội thảo.

TS. Nguyễn Khắc Du

(Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò)