Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp Cao đẳng Địa chất K57

13/11/2015

Vừa qua từ ngày 18/4 đến ngày 05/5/2015 được sự đồng ý của nhà trường bộ môn Tìm kiếm – Thăm dò đã tổ chức cho 3 lớp Cao đẳng Địa chất K57 đi thực tập tốt nghiệp ở Ba Vì – Hà Nội, đây là một trong những bãi thực tập của Bộ môn.

 

       Thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật Địa chất nhằm củng cố và mở rộng những hiểu biết lý thuyết và nâng cao tay nghề đã được trang bị thông qua hệ thống các môn học và các đợt thực tập giáo học, thực tập sản xuất theo mô hình đào tạo đã được xây dựng bảo đảm tính logic khoa học. Trong thời gian thực tập sinh viên cần đi sâu tìm hiểu tất cả các vấn đề về địa chất khu vực, về phương pháp tìm kiếm, thăm dò các khoáng sản rắn trong phạm vi khu vực thực tập. Thu thập tài liệu địa chất ở các công trình khai đào. Trình tự các bước tiến hành để vẽ thiết đồ, phương pháp và kỹ thuật lấy các loại mẫu cần thiết trong công trình tìm kiếm, thăm dò. những tài liệu này phải đảm bảo quy chuẩn giống như trong 1 phương án sản xuất ngoài thực tế đã được Bộ môn hướng dẫn trước khi đi thực tập.

       Với sự nỗ lực và cố gắng của các bạn sinh viên 3 lớp Cao đẳng Địa chất K57, đợt thực tập sản xuất đã thành công tốt đẹp và an toàn.

Một số hình ảnh về đợi thực tập:

10

11

12

13
18814_343149469229122_4700765022524541677_n

Tin & bài: Bùi Tịnh