Nguyễn Văn Hùng
GV.ThS.Nguyễn Văn Hùng
Uỷ viên BCH, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Văn Hùng
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ, Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Uỷ viên BCH, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1989
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0986882169
Địa chỉ Email nguyenvanhung.dcct@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn Địa chất công trình, Phòng 403, C12, Đại học Mỏ - Địa chất

Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu đánh giá các tai biến địa chất và môi trường nghiêm trọng trong khai thác, chế biến một số khoáng sản chính ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại và phòng chống tai biến, Mã số KC.08.23/16-20, Thành viên

2. Nghiên cứu đánh giá các tai biến địa chất và môi trường nghiêm trọng trong khai thác, chế biến một số khoáng sản chính ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại và phòng chống tai biến, Mã số KC.08.23/16-20, Thành viên

Cấp Bộ

1. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC DẠNG CẤU TRÚC NỀN ĐẤT YẾU VÙNG VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ LÀM CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NỀN PHÙ HỢP PHỤC VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, Mã số CT2020.04.MDA.02, Thành viên

2. Nghiên cứu các đặc tính xây dựng của đất yếu và đặc điểm cấu trúc nền đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ, đề xuất các giải pháp gia cố, xử lý nền đất yếu thích hợp phục vụ xây dựng các công trình ven biển trong điều kiện biến đổi khí hật và nước biển dâng, Mã số CTB2012-02-03, Thành viên

3. Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng đường giao thông phục vụ phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, Mã số DTCN.25/2017,

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu khả năng sử dụng tro trấu làm phụ gia trong cải tạo đất yếu bằng phương pháp trộn đất-xi măng, Mã số T19-35, Thành viên

2. Nghiên cứu sử dụng xỉ đáy lò nhà máy nhiệt điện An Khánh và Cao Ngạn thay thế cát tự nhiên trong vữa xây dựng phục vụ phát triển bền vững và bảo vệ môi trường., Mã số T19-25, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 7/5/2020

3. Phát triển mô hình 3D phân tích ổn định theo thời gian của khối trượt tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phục vụ thiết kế hệ thống cảnh báo sớm, Mã số T18-36, Thành viên

4. Phát triển mô hình 3D phân tích ổn định theo thời gian của khối trượt tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phục vụ thiết kế hệ thống cảnh báo sớm, Thành viên

5. Using artificial intelligence in predicting groundwater potential for water scarcity area in the Central Highlands (Vietnam), Mã số VIE 11 888 11/REGIE/019, Thành viên

6. Nghiên cứu đặc tính phá hủy của bê tông bằng tổ hợp hệ thống siêu âm và thí nghiệm nén đơn trục., Thành viên

7. Nghiên cứu lựa chọn mô hình đất nền và các thông số vật liệu đầu vào để thiết kế các giải pháp ổn định hố móng sâu bằng phần mềm Plaxis, Mã số T14-19, Thành viên

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thành Dương, Bùi Văn Bình, Phùng Hữu Hải, Phạm Thị Ngọc Hà, Effects of cycle number of triaxial cyclic test and sand density on dynamic properties of sand of the Thai Binh formation in Hanoi area, Proceedings of the 4th International Conference VIETGEO 2018, Quang Binh, , 0

2. Tô Xuân Vu, Nguyễn Văn Hùng, Efects of climate change on slope stabilization in the Cao Son coal waste area Cam Pha, Quang Ninh, The 4th international conference VietGeo 2018, , 0

3. Đỗ Minh Toàn, Bùi Văn Bình, Nguyễn Văn Hùng và nnk, Establishing Geological Engineering Zoning Map of Viet Nam’s Northern Coastal Area to Support Planning and Coastal Building Construction for Climate Change and Sea Level Rise Adaptaion, HanoiGeo 2015, , 2015

4. To Xuan Vu, Ta Duc Thinh, Nguyen Van Hung, Characteristics of ground soil foudation constructions ability in Hai Phong coastal areas” Geological and geotechnical engineering in response to climate change sustainable development of infrastructure, VietGeo 2016, , 0

5. Nguyen Thi Nu, Nguyen Van Hung, etc, Evaluation of the liquefaction characteristic of sand distributed in Tra Vinh province by the cone penetration test and standard penetration test, International Conference on Geology and Geo-resources, , 2016

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Ngọc Dũng, Nhữ Việt Hà, Bùi Trường Sơn, Phùng Hữu Hải, Nguyễn Văn Hùng, Phan Tu Huong, Modelling of Land Subsidence Evolution Resulted from Groundwater Exploitation in some Areas in Hanoi, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững - ERSD 2018, , 0

2. Bùi Trường Sơn, Nguyễn Thị Nụ, Phùng Hữu Hải, Phạm Thị Ngọc Hà, Nguyễn Văn Hùng, Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp đất gia cố bằng xi măng kết hợp tro bay Nhà máy nhiệt điện An Khánh làm áo đường giao thông nông thôn, VietGeo2019, 218-222, 0

3. Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Nụ, Phạm Thị Ngọc Hà, Phùng Hữu Hải, Nguyễn Thành Dương, Tạ Thị Toán, Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xỉ đáy lò nhà máy nhiệt điện An Khánh và Cao Ngạn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khi thay thế cát tự nhiên đến một số tính chất của hỗn hợp vữa xây dựng., VietGeo2019, , 0

Bài báo hội nghị trường

1. Bùi Văn Bình, Nguyễn Văn Hùng và nnk (2014), Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số và áp lực hông đến khả năng hóa lỏng của cát hệ tầng Thái Bình dưới (aQ23tb1) bằng thí nghiệm 3 trục chu kỳ, Tuyển tập Hội nghị Khoa học lần thứ 21, , 2014