Đỗ Hữu Tùng
PGS.TS.NGUTĐỗ Hữu Tùng
Phó Chủ tịch Hội Cựu Sinh viên, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Đỗ Hữu Tùng
Đơn vị Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội đồng Khoa, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí
Chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu Sinh viên, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1958
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438385095
Địa chỉ Email dohuutungmdc@yahoo.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 12.04 nhà C12, Bộ môn QTDN Địa chất- Dầu khí, Khoa Kinh tế- QTKD, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Nguyễn Văn Hải , Trường đại học Mỏ- Địa chất, 2006

2. Nguyễn Thị Bích Ngọc , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2009

3. Trần Văn Minh , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2011

4. Nguyễn Quốc Tuấn , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2011

5. Hoàng Xuân Lâm , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2016

6. Nguyễn Thị Hà , Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2016

7. Phạm Thu Hương , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2017

Thạc sĩ

1. Nguyễn Đỗ Lĩnh , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2002

2. Hoàng Thị Phượng , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2002

3. Trần Kỳ Tuấn , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2003

4. Đỗ Thị Thúy Quỳnh , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2003

5. Trương Thị Hữu , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2005

6. Huỳnh Văn Trọng , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2005

7. Nguyễn Thanh Thủy , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2005

8. Thái Hoài Trung , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2006

9. Phạm Thị Nguyệt , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2006

10. Tạ Quốc Hưng , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2007

11. Phùng Văn Quyền , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2007

12. Phùng Văn Quyền , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2007

13. Lê Quang Tuyên , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2008

14. Nguyễn Xuân Uyên , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2008

15. Nguyễn Thị Thùy Hương , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2009

16. Chu Văn Đoàn , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2009

17. Lê Quang Bình , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2009

18. Phạm Thị Thúy , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2009

19. Phạm Hữu Lợi , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2010

20. Phạm Văn Công , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2010

21. Tạ Quang Hưng , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2010

22. Nguyễn Tiến Dũng , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2011

23. Đào Thị Thu Hà , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2011

24. Phạm Thị Hồng Nhung , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2012

25. Nguyễn Văn Thinh , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2012

26. Nguyễn Văn Hưởng , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2012

27. Đoàn Quang Sáng , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2013

28. Đỗ Thị Ninh Hường , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2013

29. Lê Tất Thành , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2013

30. Nguyễn Anh Tuấn , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2013

31. Nguyễn Tuấn Anh , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2014

32. Đặng Văn Nam , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2014

33. Nguyễn Ngọc Trì , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2014

34. Tạ Minh Nhật , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2015

35. Nguyễn Vi Phương , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2015

36. Nguyễn Thị Mẫn , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2015

37. Hoàng Xuân Cảnh , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2016

38. Hoàng Mạnh Quân , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2016

39. Phạm Đức Thành , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2016

40. Phạm Thị Hiền , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2017

41. Đinh Thúy Quỳnh , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2007

42. Ngô Thành Trung , Trường Đại học Mỏ- Địa chất, 2011

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Đỗ Hữu Tùng, Nghiên cứu đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, Management Observer, 2010

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đỗ Hữu Tùng, Một số nội dung cơ bản liên quan tới phát triển khai thác mỏ nhỏ, Tạp chí Khoa học trái đất, 2005

2. Đỗ Hữu Tùng, Quan điểm phân bổ chi phí trong khai thác dầu khí hiện nay, lấy ví dụ mỏ dầu BH, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 13, 2006

3. Đỗ Hữu Tùng, Một vài vấn đề về đánh giá giá trị kinh tế tổng hợp mỏ ti tan sa khoáng- lấy ví dụ mỏ Gò Đình, Bình Thuận, Tạp chí Địa chất, 294, 2006

4. Đỗ Hữu Tùng, Nghiên cứu phương pháp thu hồi chi phí thăm dò địa chất, Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 29, 101-103, 2010

5. Đỗ Hữu tùng, Phân tích, đánh giá rủi ro tiềm năng trong hoạt động dầu khí, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 29, 104-108, 2010

6. Đỗ Hữu Tùng, Xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam- Thực trạng và giải pháp, Kinh tế và dự báo, 09, 2011

7. Đỗ Hữu Tùng, Một số ý kiến về phát triển dịch vụ Logistics trong nền kinh tế Việt Nam, Quản lý kinh tế, 39, 2011

8. Đỗ Hữu Tùng, Bàn về nguyên tắc đánh giá kinh tế mỏ khoáng sản, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 06, 2014

9. Đỗ Hữu Tùng, Một số vấn đề đánh giá kinh tế các mỏ than, Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 06, 2014

10. Đỗ Hữu Tùng, Giải pháp tăng cường phân cấp quản lý tài nguyên khoáng sản, Kinh tế và dự báo, 11, 2015

11. Đỗ Hữu Tùng, Vận dụng khung quản trị công nghiệp khai thác khu vực ASEAN vào quản trị công nghiệp khai thác khoáng sản của Việt Nam, Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương, kỳ II, 2016

12. Đỗ Hữu Tùng, Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử (E-bank) ở BIDV Bình Định Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Quản lý công nghệ, 01, 12-16, 2016

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Đỗ Hữu Tùng, Một số vần đề đánh giá giá trị kinh tế tổng hợp của mỏ khoáng sản, áp dụng cho mỏ Ilmenit Cây Châm, Quản lý kinh tế trong hoạt động khoáng sản (EMMA), 312-318, 2013

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Đỗ Hữu Tùng, Vai trò của Đảng trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nhân toàn quốc, , 2010

Bài báo hội nghị ngành

1. Đỗ Hữu Tùng, Đấu giá trong khai thác khoáng sản, Lựa chọn chính sách quản trị tài nguyên khoáng sản ( Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, , 2010

Bài báo hội nghị trường

1. Đỗ Hữu Tùng, Một vài vấn đề về lựa chọn phương án đầu tư TSCĐ khi tuổi thọ của TSCĐ khác nhau, Khoa học lần thứ 15, , 2002

2. Đỗ Hữu Tùng, Quan điểm phân bổ chí phí trong khai thác dầu khí hiện nay, lấy ví dụ ở mỏ dầu BH, Khoa học lần thứ 15, , 2002

3. Đỗ Hữu Tùng Nguyễn Thanh Thủy, Một số giải pháp cho bảo hiểm hoạt động dầu khí ở Việt Nam, Khoa học lần thứ 15, 221-225, 2002

4. Đỗ Hữu Tùng, Nghiên cứu giải pháp thuê tài sản cố định hay đầu tư tài sản cố định, Khoa học lần thứ 16, , 2004

5. Đỗ Hữu Tùng, Bàn về nguyên tắc đánh giá kinh tế mỏ khoáng sản, khoa học lần thứ 15, 237-240, 2002

6. Đỗ Hữu Tùng, Sử dụng phép thử Monte-Carlo, nghiên cứu rủi ro trong hoạt động dầu khí, Khoa học lần thứ 17, , 2006

7. Đỗ Hữu Tùng, Nghiên cứu mối quan hệ giữa tuổi và tổng chi phí sửa chữa của các kho nổi chứa xuất dầu, Khoa học lần thứ 17, , 2006

8. Đỗ Hữu Tùng, Phân tích, đánh giá rủi ro tiềm năng trong hoạt động dầu khí, Khoa học lần thứ 18, , 2008

9. Đỗ Hữu Tùng, Nghiên cứu nguyên tắc thu hồi chi phí thăm dò địa chất, Khoa học lần thứ 18, , 2008

10. Đỗ Hữu Tùng, Áp dụng mô hình dự trữ lựa chọn khối lượng dự trữ tối ưu theo nhu cầu ngẫu nhiên, khoa học lần thứ 19, , 2010