Tô Xuân Bản
GV.TS.Tô Xuân Bản
Giám đốc Trung tâm, Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Tô Xuân Bản
Đơn vị Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Hội Đồng Khoa, Bộ môn Khoáng Thạch và Địa hóa, TT Triển khai Công nghệ khoáng chất
Chức vụ Giám đốc Trung tâm, Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan +842438388027
Số điện thoại nhà riêng 0243 7613204
Địa chỉ Email toxuanban@humg.edu.vn
Quá trình công tác

10/2017 - Hiện tại: Trưởng Bộ môn, Bộ môn Khoáng Thạch và Địa hóa; Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất; Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

01/2020 - Hiện tại: Phó trưởng khoa, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 Pho Vien, Bac Tu Liem district

18/9/2023 - Hiện tại: Giám đốc, Trung tâm Triển khai Công nghệ Khoáng chất, Tầng 1, Nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

06/2019 - 16/11/2022: Phó Giám đốc, Trung tâm Triển khai Công nghệ Khoáng chất; Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 Pho Vien, Bac Tu Liem district

06/2017 - 10/2017: Cán bộ Giảng dạy, Đại học Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên - Phường Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội

01/2012 - 05/2016: Nghiên cứu sinh tiến sĩ, University of Birmingham, Vương quốc Anh, University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham B15 2TT, UK

11/2008 - 12/2011: Cán bộ Giảng dạy, Đại học Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên - Phường Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội

10/2007 - 10/2008: Học viên cao học thạc sĩ, University of Birmingham, Vương quốc Anh, University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham, B15 2TT, UK

12/2002 - 09/2007: Cán bộ Giảng dạy, Đại học Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên - Phường Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội

17/11/2022 - 17/9/2023: Phó giám đốc phụ trách, Trung tâm Triển khai Công nghệ Khoáng chất,

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu sử dụng một số khoáng vật tự nhiên ở Việt Nam để chế tạo vật liệu quang xúc tác ứng dụng trong xử lý môi trường, Mã số 105.99-2018.301, Thành viên chính, Nghiệm thu Đang thực hiện

2. Biogeochemical Applications in Nuclear Decommissioning and Waste Disposal (BANDD) Project, Tham gia, Nghiệm thu 10/2014

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu tổng hợp tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Điều tra chi tiết hoá phục vụ cấp nước cho một số khu vực trọng điểm, Phó Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2010

2. Điều tra tổng hợp các cơ sở dữ liệu về địa chất, khoáng sản tỉnh Ninh Bình phục vụ phát triển công nghiệp khai khoáng và bảo vệ môi trường và cơ sở dữ liệu thông tin địa lý., Tham gia

3. Nghiên cứu địa chất và thạch luận các phức hệ biến chất phân đới đồng tâm khu vực Trường Sơn và Bắc Trung Bộ, Mã số 7.148.06, Tham gia, Nghiệm thu 05/2008

4. Nghiên cứu đặc điểm thạch học, thạch địa hoá, điều kiện hoá lý thành tạo các đá thuộc các phức hệ biến chất phân đới đồng tâm tiêu biẻu khu vực Mường Lát (Thanh Hoá), Trường Sơn-Kim Cương (Hà Tĩnh), Mã số B2006-02-07, Tham gia, Nghiệm thu 02/2008

5. Đánh giá tài nguyên, trữ lượng và nghiên cứu công nghệ sản xuất chế biến nguồn nguyên liệu puzơlan tự nhiên khu vực Bắc Trung Bộ phục vụ công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, Mã số B2006-02-22TĐ, Tham gia, Nghiệm thu 01/2008

6. Tiềm năng đá đá dolomit tỉnh Ninh Bình và đánh giá khả năng sử dụng chúng, Mã số B2005-36-78, Tham gia, Nghiệm thu 12/2005

7. Điều tra khảo sát xây dựng các cơ sở dữ liệu về địa hình và địa chất thuỷ văn phục vụ quy hoạch và phát triển khu du lịch Tràng An tỉnh Ninh Bình, Tham gia, Nghiệm thu 12/2006

8. Đánh giá tiềm năng nguyên liệu dolomit vùng núi đá Ninh Bình, điều tra chi tiết hoá một số vùng trọng điẻm, Tham gia, Nghiệm thu 12/2004

9. Điều tra nghiên cứu tổng hợp địa chất và khoáng sản phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Bình, , Nghiệm thu 12/2003

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu đánh giá đá bazan khu Hoà Sơn- Lương Yên- Hoà Bình và khả năng sử dụng chúng trong vật liệu xây dựng, Mã số T.34-2006, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 06/2006

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Magdalena Dumańska-Słowik, Tomasz Powolny, Magdalena Sikorska-Jaworowska, Wiesław Heflik, Vyacheslav Morgun, BanTo Xuan, Mineralogical and geochemical constraints on the origin and evolution of albitites from Dmytrivka at the Oktiabrski complex, Southeast Ukraine, Lithos (ELSERVIER), 334-335, 231-244, 2019

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Giang Nguyen Khac, Dung Le Tien, Van Anh Pham Thi, Nui Pham Xuan, Ban To Xuan, Studying to use Volcanic Ashes and Felsic volcanic rocks in Vietnam Territory as the Treatment materials for Environment Pollution-Preliminary Results, Journal of Engineering and Science Research, 2, 1, 29-36, 2018

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Tiến Dũng, Nguyễn Khắc Giảng, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Hữu Trọng, Tô Xuân Bản, Lê Thị Ngọc Tú, Đặng Thị Vinh, Phạm Thị Vân Anh, Hà Thành Như, Vũ Quang Lân, Nguyễn Thị Ly Ly, Đặc điểm thành phần thạch học các thành tạo trầm tích lục nguyên-carbonat và mối quan hệ với các đá núi lửa khu vực Tú Lệ, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 5, 59, 1-13, 2018

2. Phạm Trường Sinh, Đỗ Đình Toát, Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản, Nghiên cứu địa chất khoáng sản phục vụ cho chiến lược quy hoạch phát triển khai khoáng tỉnh Kon Tum tàm nhìn đến năm 2020, Hội nghị khoa họcTrường Đại học Mỏ - Địa chất, 19, 175-181, 2010

3. Tô Xuân Bản, Một số ý kiến về vị trí địa chất các thành tạo bazan tuyến Hoà Bình- Sơn La trên bản đồ địa chất, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 21, 10-15, 2008

4. Lê Tiến Dũng, Phạm Hồng Đức, Tô Xuân Bản, Phạm Vân Anh, Nguyễn Văn Chung, Lý Quang Tuấn, Đặc điểm địa chất thạch học các thành tạo phun trào bazan Kainozoi trên đảo Cồn Cỏ, Hội thảo khoa học: “Trường Mỏ với hoạt động KHCN phục vụ phát triển KT-XH tỉnh Quảng Trị”, 8-16, 2007

5. Tô Xuân Bản, Lê Tiến Dũng, Đặc điểm các tai biến địa chất đối với các dự án kinh tế kỹ thuật trên tuyến sông Nho Quế chảy qua khu vực tỉnh Hà Giang, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 17, 2, 104-111, 2006

6. Tô Xuân Bản, Phạm Trường Sinh, Lê Tiến Dũng, Một vài ý kiến về vị trí địa chất của các thành tạo bazan tuyến Hoà Bình-Sơn La trên bản đồ cấu trúc địa chất, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 17, 17, 2, 97-103, 2006

7. Lê Tiến Dũng, Phạm Hồng Đức, Tô Xuân Bản, Phạm Vân Anh, Đặc điểm đia chất- thạch học các thành tạo phun trào bazan kainozoi trên đảo Cồn Cỏ, Tạp chí Địa chất, Loạt A, 292, 1-9, 2006

8. Nguyễn Văn Bình, Tô Xuân Bản, Đặc điểm thành phần vật chất các kiẻu vỏ phong hoá phát triển trên vùng đồi núi Mê Linh- Vĩnh Phúc, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 13, 21-27, 2006

9. Nguyễn Văn Bình, Tô Xuân Bản, Phạm Trường Sinh, Đặc điểm vỏ phong hoá và dự báo tai biến trượt lở liên quan đến vùng quy hoạch thị xã Bắc Cạn, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học đại học Mỏ-Địa chất, 17, 2, 90-96, 2006

10. Lê Tiến Dũng, Phạm Hồng Đức, Tô Xuân Bản, Nguyễn Văn Chung, Mai Thanh Hòa, Một số tài liệu mới về địa chất khu vực thuỷ điện Trạm Tấu (Yên Bái) thượng nguồn Ngòi Thia và diện tích kế cận, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 13, 28-34, 2006

11. Lê Tiến Dũng, Phạm Vân Anh, Tô Xuân Bản, Các thành tạo phun trào và xâm nhập mesozoi muộn tuyến A Lưới- Đakrong, Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 27, 2, 133-141, 2005

12. Lê Tiến Dũng, Phạm Vân Anh, Phạm Trường Sinh, Tô Xuân Bản, Vũ Đình Đấu, Lý Quang Tuấn, Nguyên liệu phụ gia khoáng silicit nguồn gốc trầm tích khu vực Quảng Bình - Quảng Trị, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học đại học Mỏ-Địa chất, 16, 2, 174-179, 2004

13. Lê Tiến Dũng, Lương Quang Khang, Phạm Thị Vân Anh, Tô Xuân Bản, Phạm Hồng Đức, Lê Cảnh Tuân, Ngô Đình Hòa, Một số nét khái quát về địa chất và khoáng sản Quảng Bình, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học đại học Mỏ-Địa chất, 16, 2, 167-173, 2004

14. Nguyễn Văn Bình, Tô Xuân Bản, Phạm Trường Sinh, Một số vấn đề thể hiện tính thống nhất trong đo vẽ bản đồ vỏ phong hoá, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học đại học Mỏ-Địa chất, 16, 2, 159-166, 2004

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Giang Nguyen Khac, Wojciech Smolinski, Lycina Natkaniec-Nowak, Magdalena Dumanska-Slowik, Piotr Gunia, Ban To Xuan, Tu Le Thi Ngoc, Van Anh Pham, Lieu Le Thi Thu, Son La Mai, Comparing Composition and Bulk-Rock Characteristics of Raw Material for Decorative Stone in Suoi Giang Area (Yen Bai) and Sa Nghia Area (Kon Tum), Pol-Viet 2019- Scientific - Research Cooperation between Poland and Vietnam, 49, 2019

2. Pham Thi Van Anh, Magdalena Anna Dumanska-Slowik, Le Tien Dung, To Xuan Ban, Nguyen Khac Giang, Nguyen Thi Ly Ly, Metacarbonate Formation in Kontum Massif (Vietnam) and their Relation to Mineral Resources, Pol-Viet 2019- Scientific - Research Cooperation between Poland and Vietnam, 54, 2019

3. Ban To Xuan, Janusz Supernak, Anna Krukiewicz Gacek, Let talk: how to cooperate in Eramus+ Program, exchange of ideas and good practices, panel discussion on the future of cooperation under Eramus+ Programme, Eramus+ Experience Exchange, Staff Week 2019, 2, 2019

4. Wojciech Smolinski, Lucyna Natkaniec-Nowak, Magdalena Dumanska-Słowik, Nguyen Khac Giang, Piotr Gunia, Artur Myszewski, To Xuan Ban, Metallogenic mineralization in serpentinites from the Nui Nua Complex (Song Ma, North Vietnam), Proceedings of XXXV International Conference, , 2018

5. Ban To, Naomi Moran, Tellam, J.H, Wheeley, J., Herbert, A.W, Butcher,A, Correlations between English Permo‐Triassic sandstone lithofacies and permeability and their importance for groundwater, 5th Asia-Pacific Coastal Aquifer Management Meeting (APCAMM), University of Da Nang, Vietnam., , 2017

6. Mahmoud Jaweesh, Ban To, Alan Herbert, John Tellam, Michael Rivett, Cation Exchange Capacity Heterogeneity in a Carbonate‐Bearing Redbed Sandstone., Groundwater Quality Conference. Beijing, China, , 2016

7. Ban To, Naomi Moran, Tellam, J.H, Wheeley, J., Herbert, A.W, Butcher,A, Correlations between English Permo‐Triassic sandstone lithofacies and permeability and their importance for contaminant transport in groundwater., Groundwater: Managing our Hidden Asset” Hydrogeological Group, University of Birmingham, 2016 Year of Water, International Association of Hydrogeologists (IAH). University of Birmingham, UK, 42, 2013

8. Ban To, Correlations between sandstone sublithofacies and permeability and their importance for contaminant transport in groundwater., RGS‐IBG Postgraduate Mid‐Term Conference, University of Birmingham, UK, 26, 2013

9. Ban To, Tellam, J.H, Wheeley, J., Herbert, A.W, Butcher,A, Correlation between English Permo‐Triassic sandstone lithofacies and permeability and its importance to contaminant transport in groundwater, “What is New in Hydrogeology?” Research Poster Meeting, 6th November 2013, University of Leeds, UK., 32, 2013

10. To Xuan Ban, Le Tien Dung, The karst system in Trang An area, Ninh Binh province, northern Vietnam., Geokarst 2009‐International symposium on Geology, Natural Resources and Hazards in Karst Regions. Hanoi, Vietnam., , 2009

11. Dung Le Tien, Giang Nguyen Khac, Hieu Pham Trung, Trong Nguyen Huu, Ban To Xuan, Tu Le Thi Ngoc, Vinh Dang Thi, Anh Pham Thi Van, Nhu Ha Thanh, Lan Vu Quang, Ly Nguyen Thi Ly, Petrological characteristics of carbonate-terrigenous sequences and its correlations with volcanic rocks in Tu Le area, northwest Vietnam, The 15th Regional Congress on Geology, Mineral and Energy Resources of Southeast Asia, Hanoi, 16-17 October 2018, , 2018

12. Ban To, Hamdi El-Ghonemy, Tim Batty, Mahmoud Jaweesh, Bryony Anderson, Richard Greswell, Lee Clarke, John Tellam, An Overview of the Implications of Some Recent Study Findings Relating to Sorbing Groundwater Solute Transport in English Triassic Sandstone., Groundwater: Managing our Hidden Asset” Hydrogeological Group, University of Birmingham, 2016 Year of Water, International Association of Hydrogeologists (IAH). University of Birmingham, UK, 26, 2016