Nguyễn Hữu Hiệp
GV.TS.Nguyễn Hữu Hiệp
Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Nguyễn Hữu Hiệp
Đơn vị Bộ môn Địa chất, TT Phân tích, thí nghiệm công nghệ cao
Chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1982
Giới tính Nam
Địa chỉ Email nguyenhuuhiep@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Hiep Huu Nguyen, Andrew Carter, Long Van Hoang, Matt Fox, Sang Nhu Pham, Hau Bui Vinh, Evolution of the Continental Margin of South to Central Vietnam and Its Relationship to Opening of the South China Sea (East Vietnam Sea), Tectonic, 2022

2. Bùi Hoàng Bắc, NguyễnHoàng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Khắc Du, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Võ Thị Hanh, Lê Thị Duyên,Nguyễn Hữu Hiệp, Correction to: Estimating heavy metals absorption efficiency in an aqueous solution using nanotube-type halloysite from weathered pegmatites and a novel Harris hawks optimization-based multiple layers perceptron neural networ, Engineering with Computers, 2021

3. Hoang Van, L., Nguyen Tien, T., Vu Tat, T., Nguyen Thanh, T., Nguyen Lam, A., Dao Bui, D., Le Van, D., Tran Ngoc, D., & Nguyen Huu, H., Holocene sedimentation offshore Southeast Vietnam based on geophysical interpretation and sediment composition analysis, Vietnam Journal of Earth Sciences, 2021

4. Nguyễn Hữu Hiệp, Andrew carter, Hoàng Văn Long, Vũ Trường Sơn, Provenance, routing and weathering history of heavy minerals from coastal placer deposits of southern Vietnam, Sedimentary Geology, 373, 228-238, 2018

Bài báo tạp chí Scopus

1. NGUYEN Huu Hiep, PHAM Nhu Sang, HOANG Van Long ,ANDREW Carter , BUI Vinh Hau , BUI Hoang Bac, TRINH Thanh Trung , NGUYEN Lam Anh, Cretaceous granitic magmatism in south-central Vietnam: Constraints from zircon U–Pb geochronology, Inżynieria Mineralna, 2022

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Ngô Thị Kim Chi, Hoàng Văn Long, Trịnh Nguyên Tính, Lê Anh Thắng, Mai Văn Lạc, Đào Văn Nghiêm, Nguyễn Minh Quyền, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Hữu Hiệp, Phan Văn Bình, Doãn Thị Nga, Đặc điểm trầm tích Pleistocen trên - holocen vùng biển nông (0-30 m) khu vực Điền Hương - Phú Thuận, Thừa Thiên-Huế., 2016

2. Nguyễn Văn Bình., Phạm Văn Trường, Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Hữu Hiệp, Đặc điểm khoáng hóa Antimon phía Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc, Tạp chí Địa Chất, 2010

3. Nguyễn Hữu Hiệp, Hoàng Văn Long, Vũ Văn Lương, Đào Văn Nghiêm, Nguyễn Văn Tiến, Phân tích các nhân tố tác động đến biến động đường bờ vùng của sông ven biển Quảng Bình - Quảng Trị, Khoa học kỹ thuật Mỏ Địa chất, 0