Nguyễn Thành Dương
GV.TS.Nguyễn Thành Dương
Phó Bí thư liên chi, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thành Dương
Đơn vị Liên Chi Đoàn, Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Phó Bí thư liên chi, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1988
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0974952352
Địa chỉ Email nguyenthanhduong@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Nguyen Thanh Duong, Duong Van Hao, Consolidation Characteristics of Artificially Structured Kaolin-Bentonite Mixtures with Different Pore Fluids, Advances in Civil Engineering, 2020, 1-9, 2020

2. Nguyen Thanh Duong, Duong Van Hao, Consolidation Characteristics of Artificially Structured Kaolin-Bentonite Mixtures with Different Pore Fluids, Advances in Civil Engineering, 1-9, 2020

3. Nguyen Thanh Duong, Duong Van Hao, Van Loat Bui, Duc Thang Duong, Trong Trinh Phan, Hoan Le Xuan, Natural radionuclides and assessment of radiological hazards in MuongHum, Lao Cai, Vietnam, Chemosphere, 2020

4. Bui Truong Son, Nguyen Thi Nu, Nguyen Thanh Duong, An Experimental Study on Unconfined Compressive Strength of Soft Soil-Cement Mixtures with or without GGBFS in the Coastal Area of Vietnam, Advances in Civil Engineering, 1-12, 2020

Bài báo tạp chí SCIE

1. Nguyen Thanh Duong, Motoyuki Suzuki, Nguyen Van Hai, Rate and acceleration effects on residual strength of kaolin and kaolin-bentonite mixrtures in ring shearing, Soils and Foundations, 58, 5, 1153-1172, 2018

Bài báo tạp chí Scopus

1. Rate effect on residual interface strength between two different soil layers, Lecture Notes in Civil Engineering, 985-992, 2020

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Binh Van Bui, Dung Ngoc Nguyen, Duong Thanh Nguyen, Hai Huu Phung, Hung Van Nguyen, The effect of frequency and effective consolidation stress on liquefaction potential of alluvial sand of Thai Binh Formation (aQ2-3tb1) in cyclic triaxial experiment, Journal of Mining and Earth Sciences, 56, 31-37, 2016

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Motoyuki Suzuki, Inoue Yuho, Nguyen Thanh Duong, Effect of shear rate on residual strength of overconsolidated cohesive soils, International Conference on Geology and Geo-resources (GAG-ESASGD), 164-173, 2016

2. Nguyen Thanh Duong, To Xuan Vu, Effects of climate change and sea level rise on engineering geological conditions in Northern coastal plain Vietnam., The International conference on engineering geology in respond to climate change and sustainable development of infrastructure (Hanoi Geo-2015), , 2015

3. Motoyuki Suzuki, Nguyen Thanh Duong, Residual shear strength of soil and its shear displacement rate dependency: An overview, Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure (Vietgeo 2018), 233-245, 2018

4. Do Minh Toan, Nguyen Thi Nu, Bui Van Binh, Nguyen Thanh Duong, Establishing Geological Engineering Zoning Map Of Viet Nam’s Northern Coastal Area To Support Planning and Coastal Building Construction for Climate Change and Sea Level Rise Adaptaion, The International conference on engineering geology in respond to climate change and sustainable development of infrastructure (Hanoi Geo 2015), , 2015

5. Nguyen Van Hung, Nguyen Thanh Duong, Bui Van Binh, Phung Huu Hai, Pham Thi Ngoc Ha, Effects of cycle number of triaxial cyclic test and sand density on dynamic properties of sand on the Thai Binh formation in Hanoi area, Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure (Vietgeo 2018), 263-267, 2018

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Thành Dương, Nguyễn Văn Phóng, Ứng dụng phần mềm Kanako 1D mô phỏng lũ bùn đá và đập Sabo ở Việt Nam. Lấy ví dụ khu vực cầu Móng Sến, Sa Pa, Lào Cai, Hội nghị khoa học toàn quốc Vietgeo 2019, , 2019

2. Nguyễn Văn Phóng, Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Thành Dương, Nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển dâng đến khả năng gia cố, cải tạo đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ, Hội nghị khoa học toàn quốc Vietgeo 2019, , 0

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thành Dương, Lê Trọng Thắng, Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng hạt mịn tới khả năng hóa lỏng của cát, Hội nghị Khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, , 2014

2. Bùi Văn Bình, Nguyễn Thành Dương..., Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số và áp lực hông đến khả năng hóa lỏng của cát hệ tầng Thái Bình dưới (aQ23tb1) bằng thí nghiệm 3 trục chu kỳ, Hội nghị Khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, , 2014