Nguyễn Văn Phóng
GVC.TSNguyễn Văn Phóng
Phó Bí thư Đảng ủy Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Nguyễn Văn Phóng
Đơn vị Đảng ủy khoa, Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Địa chỉ Email nvphongdcct@gmail.com
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu đánh giá các tai biến địa chất và môi trường nghiêm trọng trong khai thác, chế biến một số khoáng sản chính ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại và phòng chống tai biến., Mã số KC.08.23/16-20, Thành viên chính

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu các đặc tính xây dựng của đất yếu và đặc điểm cấu trúc nền đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ, đề xuất các giải pháp gia cố, xử lý nền đất yếu thích hợp phục vụ xây dựng các công trình ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng., Mã số CTB 2012-02-03, Chủ trì, Nghiệm thu 2015

2. Nghiên cứu tính chất cơ học động của một số loại đất nền khu vực Hà Nội, Mã số B2012-02-07, Thành viên chính

3. Thu thập, kiểm chứng các tài liệu đã có, nghiên cứu bổ sung lập bản đồ phân vùng đất yếu Hà Nội phục vụ phát triển bền vững Thủ đô, Tham gia

4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn các phương pháp thí nghiệm xác định đặc trưng cơ học của đất yếu khu vực đồng bằng Bắc Bộ phục vụ tính toán nền móng công trình trên mặt và công trình ngầm, Mã số B2007-02-42 TĐ, Tham gia, Nghiệm thu 2009

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu ứng dụng thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu) phục vụ thiết kế nền móng công trình ở đồng bằng Bắc Bộ., Mã số T12-32, Chủ trì, Nghiệm thu 12/2012

2. Phân tích kết quả nghiên cứu sức kháng cắt của đất yếu nguồn gốc hồ - đầm lầy thuộc hệ tầng Hải Hưng (lbQ2-2hh1) phân bố ở khu vực Hà Nội nhận được từ các thí nghiệm cắt cánh và nén ba trục., Mã số T14 - 2004, Chủ trì, Nghiệm thu 12/2004

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Nguyen Van Phong, Nguyen Thanh Duong, EFFECT OF CYCLIC STRESS RATIO ON THE LIQUEFACTION RESISTANCE OF FINE SAND IN SOC TRANG, VIETNAM USING CYCLIC TRIAXIAL TEST, International Journal of GEOMATE, 25, 108, 216-223, 2023

Bài báo tạp chí Scopus

1. Nguyen Van Phong, Nguyen Thanh Duong, Bui Truong Son, Liquefaction Characteristics of Sandy Soil Distributed in Wind Power Farms, Soc Trang Province, Vietnam, Iraqi Geological Journal, 55, 2, 219-229, 2022

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Văn Phóng, Nghiên cứu quy luật độ bền động của đất và một số kết quả áp dụng cho đất yếu ở vùng ven biển Bắc Bộ bằng thiết bị ba trục động, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 52, 2015

2. Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Phóng, Quy luật phân bố và biến đổi các đặc trưng địa chất công trình của đất yếu hệ tầng Hải Hưng phân bố ở khu vực Hà Nội, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 14, 0

3. Nguyễn Văn Phóng, Tạ Đức Thịnh, Bước đấu xác định hệ số cố kết ngang của một số loại đất yếu phân bố phổ biến ở đồng bằng Bắc Bộ bằng thiết bị CPTu, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 31, 31, 0

4. Đỗ Hồng Thắng, Nguyễn Văn Phóng, Phân vùng điều kiện địa chất công trình khu vực tỉnh Hải Dương phục vụ cho quy hoạch xây dựng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 64, 2, 38-49, 2023

5. Tô Xuân Vu, Nguyễn Văn Phóng, Khái quát đặc điểm địa chất công trình của đất yếu phân bố ở Đồng bằng Bắc Bộ, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 31, 2010

6. Nguyễn Văn Phóng, Xác định một số chỉ tiêu vật lý và động học của đất loại sét phân bố ở đồng bằng Bắc Bộ bằng thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ, 40, 2012

7. Đỗ Hồng Thắng, Nguyễn Văn Phóng, Estimation of static jacking load (Pep) for the prestressed centrifugal concrete piles on some types of ground structure in Hai Duong city, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh), 62, 3, 13-18, 0

8. Nguyễn Văn Phóng, Lê Trọng Thắng, Nghiên cứu đặc trưng biến dạng động của đất loại sét hệ tầng Thái Bình phân bố ở khu vực Hà Nội bằng thí nghiệm ba trục động, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 44, 2013

9. Nguyễn Văn Phóng, Các loại đất yếu vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và đặc tính ĐCCT của chúng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 46, 2014

10. Lê Trọng Thắng, Nguyễn Văn Phóng, Một số tương quan giữa chỉ tiêu cơ học động và tĩnh của đất nền Hà Nội, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 45, 2014

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyễn Văn Phóng, RESEARCH ON CHARACTERISTICS OF CYCLIC DEFORMATION PHASES OF SOILS DISTIBUTED IN URBAN AREA HANOI FOR SEISMIC DESIGN, Geological and Geotechnical Engineering in response to climate change and sustainable development of infrastructure, Vietgeo2018, , 2018

2. Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Văn Phóng, Research on engineering geological conditions to serve underground space development in the Hanoi area, Proceeding of the Third International conference GEOTEC HANOI 2016, , 2016

3. Nguyễn Văn Phóng, Lê Trọng Thắng, Research on liquefaction resistance of fine sand distributing in Hanoi by density, ESASGD 2016, 2016, ESASGD 2016, , 2016

4. Nguyễn Văn Phóng, Lê Trọng Thắng, Evaluate the liquefaction potential of sand in Thai Binh formation in Hanoi area during earthquake, Proceedings of The 2nd International conference HANOIGEO 2015, , 2015

Bài báo hội nghị quốc gia

1. , Nghiên cứu phân chia cấu trúc nền khu vực Hà Nội theo tính chất động học phục vụ thiết kế kháng chấn, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (Ersd 2018), , 2018

2. Nguyễn Văn Phóng, Lê Văn Quyền, Đặc trưng biến dạng động của đất yếu amQ2 2-3 1 khu vực Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2022), , 2022

3. Nguyễn Văn Phóng, Nguyễn Tấn Sơn, Thái Bá Ngọc, Dự tính tỷ số áp lực nước lỗ rỗng dư do động đất của cát bão hòa từ thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, áp dụng cho Khu kinh tế Nhơn Hội, HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC ACEA-VIETGEO 2021, , 2022

4. Nguyễn Văn Phóng, Nguyễn Thành Dương, Đỗ Hồng Thắng, Phạm Minh Tuấn, Tạ Thị Toán, PHƯƠNG PHÁP KHÔI PHỤC TRẠNG THÁI CỦA MẪU ĐẤT RỜI TRONG THÍ NGHIỆM BA TRỤC ĐỘNG, ÁP DỤNG CHO ĐẤT LOẠI CÁT KHU VỰC VEN BIỂN SÓC TRĂNG, HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC ACEA-VIETGEO 2021, , 2022

5. Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Văn Phóng, Nguyễn Thành Dương, Phạm Văn Hùng, Ngọ Thị Hương Trang, Nguyễn Tấn Sơn, NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CỐ KẾT THOÁT NƢỚC NỀN ĐẤT YẾU GIA CỐ BẰNG CỌC CÁT BIỂN - XI MĂNG, HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC ACEA-VIETGEO 2021, , 2022

6. Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Văn Phóng, Nguyễn Thành Dương, Nguyễn Trọng Dũng, Hồ Anh Cương, NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM QUÁ TRÌNH NÉN CHẶT CƠ HỌC NỀN ĐẤT YẾU GIA CỐ BẰNG CỌC CÁT BIỂN - XI MĂNG, HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC ACEA-VIETGEO 2021, , 2022

7. Trương Thanh Cần, Nguyễn Văn Phóng, Lê Văn Quyền, Phương pháp tính lún ổn định cho giàn khoan tự nâng, áp dụng tại khu vực GO-1X, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), , 2020

8. Nguyễn Văn Phóng, Bùi Đức Tùng, Trần Nam Quang, Đánh giá ảnh hưởng của tỷ số áp lực nước lỗ rỗng đến sức chịu tải của móng cọc tuabin điện gió khu vực duyên hải Sóc Trăng, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), , 2020

9. Nguyễn Văn Phóng, Độ bền động và khả năng hóa lỏng của cát khu vực ven biển Sóc Trăng dưới tác dụng của tải trọng tuabin điện gió, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), , 2020

10. Nguyễn Văn Phóng, Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Thành Dương, Nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển dâng đến khả năng gia cố, cải tạo đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ, Hội nghị khoa học toàn quốc Vietgeo 2019, , 2019