Nguyễn Văn Phóng
GVC.TSNguyễn Văn Phóng
Phó Bí thư Đảng ủy Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Nguyễn Văn Phóng
Đơn vị Đảng ủy khoa, Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Địa chỉ Email nvphongdcct@gmail.com
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu đánh giá các tai biến địa chất và môi trường nghiêm trọng trong khai thác, chế biến một số khoáng sản chính ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại và phòng chống tai biến., Mã số KC.08.23/16-20, Thành viên chính

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu các đặc tính xây dựng của đất yếu và đặc điểm cấu trúc nền đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ, đề xuất các giải pháp gia cố, xử lý nền đất yếu thích hợp phục vụ xây dựng các công trình ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng., Mã số CTB 2012-02-03, Chủ trì, Nghiệm thu 2015

2. Nghiên cứu tính chất cơ học động của một số loại đất nền khu vực Hà Nội, Mã số B2012-02-07, Thành viên chính

3. Thu thập, kiểm chứng các tài liệu đã có, nghiên cứu bổ sung lập bản đồ phân vùng đất yếu Hà Nội phục vụ phát triển bền vững Thủ đô, Tham gia

4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn các phương pháp thí nghiệm xác định đặc trưng cơ học của đất yếu khu vực đồng bằng Bắc Bộ phục vụ tính toán nền móng công trình trên mặt và công trình ngầm, Mã số B2007-02-42 TĐ, Tham gia, Nghiệm thu 2009

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu ứng dụng thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu) phục vụ thiết kế nền móng công trình ở đồng bằng Bắc Bộ., Mã số T12-32, Chủ trì, Nghiệm thu 12/2012

2. Phân tích kết quả nghiên cứu sức kháng cắt của đất yếu nguồn gốc hồ - đầm lầy thuộc hệ tầng Hải Hưng (lbQ2-2hh1) phân bố ở khu vực Hà Nội nhận được từ các thí nghiệm cắt cánh và nén ba trục., Mã số T14 - 2004, Chủ trì, Nghiệm thu 12/2004

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Nguyen Van Phong, Le Trong Thang, Research on liquefaction resistance of fine sand distributing in Hanoi by density, ESASGD 2016, 2016

2. Ta Duc Thinh, Nguyen Van Phong, Research on engineering geological conditions to serve underground space development in the Hanoi area, Geotec Hanoi 2016, 2016

3. Nguyen Van Phong, Research on characteristics of cyclic deformation phases of soils distibuted in urban area Hanoi for seismic design, Vietgeo 2018, 2018

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Văn Phóng, Nghiên cứu quy luật độ bền động của đất và một số kết quả áp dụng cho đất yếu ở vùng ven biển Bắc Bộ bằng thiết bị ba trục động, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 52, 2015

2. Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Phóng, Quy luật phân bố và biến đổi các đặc trưng địa chất công trình của đất yếu hệ tầng Hải Hưng phân bố ở khu vực Hà Nội, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 14, 0

3. Nguyễn Văn Phóng, Tạ Đức Thịnh, Bước đấu xác định hệ số cố kết ngang của một số loại đất yếu phân bố phổ biến ở đồng bằng Bắc Bộ bằng thiết bị CPTu, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 31, 31, 0

4. Tô Xuân Vu, Nguyễn Văn Phóng, Khái quát đặc điểm địa chất công trình của đất yếu phân bố ở Đồng bằng Bắc Bộ, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 31, 2010

5. Nguyễn Văn Phóng, Xác định một số chỉ tiêu vật lý và động học của đất loại sét phân bố ở đồng bằng Bắc Bộ bằng thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ, 40, 2012

6. Nguyễn Văn Phóng, Lê Trọng Thắng, Nghiên cứu đặc trưng biến dạng động của đất loại sét hệ tầng Thái Bình phân bố ở khu vực Hà Nội bằng thí nghiệm ba trục động, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 44, 2013

7. Nguyễn Văn Phóng, Các loại đất yếu vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và đặc tính ĐCCT của chúng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 46, 2014

8. Lê Trọng Thắng, Nguyễn Văn Phóng, Một số tương quan giữa chỉ tiêu cơ học động và tĩnh của đất nền Hà Nội, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 45, 2014