Phùng Hữu Hải
ThSPhùng Hữu Hải
Nhân viên hành chính
Họ và tên Phùng Hữu Hải
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Địa chỉ Email phunghuuhai@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu