Phạm Thị Ngọc Hà
ThSPhạm Thị Ngọc Hà
Nhân viên hành chính
Họ và tên Phạm Thị Ngọc Hà
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024. 38383100
Địa chỉ Email phamngochadcct@gmail.com