Bùi Vinh Hậu
GV.TSBùi Vinh Hậu
Bí thư Liên chi Đoàn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Bùi Vinh Hậu
Đơn vị Liên Chi Đoàn, Bộ môn Địa chất, TT Phân tích, thí nghiệm công nghệ cao
Chức vụ Bí thư Liên chi Đoàn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438384048
Địa chỉ Email vinhhau.humg@gmail.com
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu tác động của hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng chính các lưu vực sông khu vực Miền Trung phục vụ bảo vệ các dòng sông, thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn,, Mã số BĐKH/16-20, thành viên, Nghiệm thu 2020

2. Bản chất mối quan hệ giữa đá peridotit manti và các đá vỏ đại dương trong tổ hợp ophiolit đới khâu Sông Mã: Ý nghĩa của chúng trong nghiên cứu tiến hóa magma - kiến tạo khu vực, Mã số 105.01-2020.13, thư ký

3. Đặc điểm địa hóa, đồng vị bền và phóng xạ (87Sr/86Sr và 234U/238U) của nước khoáng nóng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và ý nghĩa của chúng trong luận giải nguồn gốc, thời gian lưu trú (14C) và yếu tố khống chế, Mã số 105.99-2020.02, thành viên chính

4. Nguồn gốc và tiến hóa nhiệt động của các đá biến chất trung bình đến cao khu vực rìa đông bắc đới khâu Sông Mã và ý nghĩa của chúng trong tiến hóa kiến tạo khu vực Tây Bắc Bộ, Mã số 105.99-2020.12, Chủ trì

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu cấu trúc địa chất và vận động kiến tạo trẻ tác động tới sự biến đổi của dòng chảy và đới bờ, ý nghĩa của chúng đối với tai biến thiên nhiên khu vực Tây Nam Bộ, Chủ trì

2. Xây dựng mô hình tổng hợp các tác động tự nhiên và nhân sinh tới sự biến đổi dòng chảy và biến động bờ biển khu vực Tây Nam Bộ, Mã số CT.2022.01.MDA.05, Thư ký khoa học

3. Bản chất kiến tạo của các thành tạo biến chất cao ở rìa đông địa khối Kom Tum và ý nghĩa đối với sự tiến hóa Địa chất khu vực Đông Dương, Mã số B2019-MDA-562/15ĐT, thành viên

Cấp cơ sở

1. Đặc điểm biến chất của các đá pelit chứa granat của hệ tầng Nậm Cô thuộc đới khâu Sông Mã, khu vực Sơn La và ý nghĩa của chúng với kiến tạo khu vực, Mã số T19-40, Chủ trì, Nghiệm thu 12/2020

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Thanh Xuan Ngo, Hau V. Bui, Dung M. Tran, Yoonsup Kim, Li Xiaochun, Hai T. Tran, Sanghoon Kwon, Yirang Jang, Bui V. Sang, Luong Q. Khang, Ordovician continental arc magmatism in the Tam Ky-Phuoc Son Suture Zone, Central Indochina Block, Southeast Asia, Geological Journal, 58, 2, 825-836, 2023

2. Nguyễn Hữu Hiệp, Andrew Carter, Hoang Van Long , Matt Fox, Phạm Như Sang, Bùi Vinh Hậu, Evolution of the Continental Margin of South to Central Vietnam and Its Relationship to Opening of the South China Sea (East Vietnam Sea), Tectonics, 41, 2, 2022

3. Hiep Nguyen Huu, Sang Pham Nhu, Long Van Hoang, Andrew Carter, Hau Bui Vinh, Hoang Bac BUI, Thanh Trung TRINH, Lam Anh NGUYEN, Cretaceous Granitic Magmatism in South-Central Vietnam: Constraints from Zircon U–Pb Geochronology, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1, 2, 2021

4. Bui V. Hau, Yoonsup Kim, Ngo X. Thanh, Tran T. Hai, and Keewook Yi, Neoproterozoic deposition and Triassic metamorphism of metasedimentary rocks in the Nam Co Complex, Song Ma Suture Zone, NW Vietnam, Geosciences Journal, 22, 4, 549-568, 2018

Bài báo tạp chí Scopus

1. Hai Thanh Tran , Bui Vinh Hau, Ngo Xuan Thanh, Nguyen Huu Hiep, and Ngo Thi Kim Chi, Early Triassic Tectonic Evolution of the Northeastern Kontum Massif: New Constraints from the S-type Granite in Ba To Area, Quang Ngai Province, Central Vietnam, Advances in Geospatial Technology in Mining and Earth Sciences, Environmental Science and Engineering, 521-533, 2023

2. Hai Thanh Tran1* , Chi Kim Thi Ngo1 , Hau Vinh Bui 1 , Binh Van Nguyen1 , Thao Thanh Nguyen 1 , Hien Thi Hoang2 , Nam Xuan Nguyen3 , Do Tu Ngo Hoang4, Neotectonic Activities and Its Significance to River-course Evolution: Implication for the Cai River Catchment, Ninh Thuan Province, South-central Vietnam, Lecture Notes in Civil Engineering: Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 2, 1-17, 2020

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Hyun Woo Aum, Yoonsup Kim, Wonseok Cheong, and Bui Vinh Hau, SHRIMP Zircon U-Pb Age and Geochemistry of Granites in the Gudambong-Sainam Geosites, Danyang Geopark, The Journal of the Petrological Society of Korea, 28, 2, 143-156, 2019

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Bùi Vinh Hậu *, Trần Thanh Hải, Ngô Xuân Thành, Ngô Thị Kim Chi, Đặc điểm thành phần thạch học và cấu trúc các đá phiến chứa granat của hệ tầng Nậm Cô, khu vực Sơn La, đới khâu Sông Mã, Tây Bắc Việt Nam, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 62, 1, 64-72, 2021

2. Ngô Xuân Thành *, Bùi Vinh Hậu, Trần Thanh Hải, Phan Văn Bình, Đặng Văn Bát, Vũ Anh Đạo ., Tuổi U - Pb và thành phần zircon của các đá granodiorit khu vực mỏ vàng G18 Quảng Nam và ý nghĩa kiến tạo, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 2, 62, 1-11, 2021

3. Bui Vinh Hau, Yoonsup Kim, Paleo - position of the South China Craton in the RodiniaSupercontinent: Evidence from the U - Pb age and Hf isotope of detrital zircon from the Nam Co Complex, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 62, 2, 1-11, 2021

4. Bat Van Dang, Chi Kim Thi Ngo, Binh Van Phan, Bùi Vinh Hậu, Hien Thu Thi Bui, Morphological characteristics of the southwest deep - depression East Sea region, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 4, 62, 29-37, 2021

5. Bùi Vinh Hậu, Ngô Xuân Thành, ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, THÀNH PHẦN VÀ TUỔI ZIRCON TRONG TRẦM TÍCH HỆ TẦNG NẬM CÔ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI ĐỊA CHẤT KHU VỰC, tạp chí Địa chất, Loạt A, 356, 50-60, 2016

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Bui Vinh Hau, Yoonsup Kim, Youn-Joong Jeong, Early Triassic High-P and Late Triassic Medium-P metamorphism of metapelites in the Nam Co accretionary complex, Song Ma suture zone, NW Vietnam, Petrological society meeting, 61, 2019

2. Bui V. Hau, Yoosup Kim, Ngo X. Thanh, Tran T. Hai & Keewook Yi, The Neoproterozoic and Triassic convergence records of metasedimentary rocks in the accretionary Nam Co complex, Song Ma Suture Zone, NW Vietnam, GAC-MAC, 149, 2017

3. Bui Vinh Hau, Yoonsup Kim, Tectonic evolution of the Nam Co accretionary complex in northwestern Vietnam, Proceeding of the Anual Joint Conference. The Petrological Society of Korea and the Mineralogical Society of Korea, 3, 2016

4. Hai Thanh Tran, Thanh Xuan Ngo, Yoonsup Kim, Hau Vinh Bui, Thermo-tectonic feature of northwestern Vietnam tectonic belt and its significance in the Tectonic evolution of Indochina, Petrological Society Meeting, 2012, , 2012

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Phan Văn Bình, Hoàng Văn Long, Trịnh Nguyên Tính, Đỗ Tử Chung, Ngô Thị Kim Chi, Bùi Vinh Hậu, Nguyễn Hữu Hiệp, Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng biển đảo Lý Sơn, hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2020), 14-20, 2020

2. Ngô Thị Kim Chi, Đặng Văn Bát, Phan Văn Bình, Nguyễn Hữu Hiệp, Bùi Vinh Hậu, Bùi Thị Thu Hiền, Các đơn vị kiến trúc-hình thái khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông, hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2020), 21-26, 2020

3. Hoàng Đình Quế, Bùi Vinh Hậu, Phương pháp địa chất trong địa nghiên cứu địa nhiệt, hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2020), 94-99, 2020

4. Bùi Vinh Hậu, Ngô Xuan Thành, Trần Mỹ Dung, Đặc điển kiến tạo của các đá Granitoid tuổi Paleozoi sớm rìa bắc khối Kon Tum trên cơ sở tuổi U-Pb và thành phần Zircon, Hội thảo CAREES 2019, , 0

5. Bùi Vinh Hậu, Trần Thanh Hải, Ngô Xuân Thành, Ngô Thị Kim Chi, Đặc điểm cấu trúc các đá phiến chứa granat của hệ tầng Nậm Cô, khu vực Sơn La, đới khâu Sông Mã, Tây Bắc Việt Nam, hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2020), , 0

6. Bùi Vinh Hậu1, Ngô Xuân Thành1, Trần Mỹ Dũng2, Đặc điểm kiến tạo của granitoid phức hệ Trà Bồng trên cơ sở tuổi U-Pb và thành phần địa hóa của zircon, hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2020), , 0

7. Bùi vinh Hậu 1*, Trần Thanh Hải 1, Ngô Xuân Thành 1, Tuổi đồng vị U-Pb của zircon trong đá plagiogranit phức hệ Điệng Bông và ý nghĩa địa chất của chúng, hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2020), , 0

8. Bùi Vinh Hậu, Trần Thanh Hải, Ngô Thị Kim Chi, Phan Văn Bình, Ảnh hưởng của vận động tân kiến tạo đến sự biến đổi dòng của các dòng sông, ứng dụng nghiên cứu trong lưu vực sông Hương, Thừa Thiên Huế, ERSD 2022, , 0

9. Bùi Vinh Hậu, Yoonsup Kim, Ngô Xuân Thành, Sự kiện kiến tạo Neoproterozoic khu vực Tây Bắc Việt Nam và ý nghĩa với kiến tạo khu vực, ERSD 2022, , 0

10. Ngô Thị Kim Chi, Trần Thanh Hải, Bùi Vinh Hậu, Nguyễn Quốc Hưng, Phan Văn Bình, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Xuân Nam, Hoàng Ngô Tự Do, Nghiên cứu hoạt động tân kiến tạo và các tai biến địa chất liên quan khu vực đô thị Hội An và lân cận, ERSD 2022, , 0

Bài báo hội nghị ngành

1. Bùi Vinh Hậu, Yoonsup Kim, Microstructural investigation on garnet-chlorite schists from Namco Formation, Song Ma suture zone, northwestern Vietnam, Hội Nghị Khoa hoc trái đất, Hàn Quốc, 233, 2013

Khen thưởng