Nguyễn Trường Tài
GV.TS.Nguyễn Trường Tài
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Trường Tài
Đơn vị Bộ môn Địa chất
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024 3838 4048
Địa chỉ Email tai.geo.humg@gmail.com