Nguyễn Quang Khánh
GV.TS.Nguyễn Quang Khánh
Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Quang Khánh
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Tin học Trắc địa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387570
Địa chỉ Email nguyenquangkhanh@humg.edu.vn
Fax 02438387570
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Tầng 7, nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCIE

1. Quang-Khanh Nguyen, Dieu Tien Bui, Nhat-Duc Hoang, Phan Trong Trinh, Viet-Ha Nguyen and Isık Yilmaz, A Novel Hybrid Approach Based on Instance Based Learning Classifier and Rotation Forest Ensemble for Spatial Prediction of Rainfall-Induced Shallow Landslides Using GIS, Sustainability Journal, 2017

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Quang Khánh, Phương pháp tính chuyển đổi hệ tọa độ thi công sang hệ tọa độ quốc tế WGS84 tại cảng hàng không quốc tế T2 Nội Bài, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 2-2016, năm thứ XXIX, 40-43, 2016

2. Nguyễn Quang Khánh, Thuật toán nội suy và vẽ mặt cắt địa hình trên mô hình TIN, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, 30, 12/2016, 50-52,57, 2016

3. Nguyễn Quang Khánh, Nghiên cứu xây dựng thuật toán xử lý số liệu đo hướng chuẩn, Tạp chí khoa học đo đạc bản đồ, 27, 3/2016, 50-52, 2016

4. Nguyễn Quang Khánh, Phương pháp thành lập mô hình chuyển dịch công trình dạng đập theo thời gian, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 2-2015, năm thứ XXIX, 40-43, 2015

5. Nguyễn Quang Khánh, Sử dụng phương pháp chuyển đổi tọa độ cho mục đích khôi phục các điểm mốc giới thửa đất trên thực địa, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 52, 61-64, 2015

6. Nguyễn Quang Khánh, Ứng dụng khai thác cơ sở dữ liệu địa hình trên mạng máy tính, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 10/2011, 44, 94-98, 2011

7. Nguyễn Quang Khánh, Phương pháp tính thể tích khối địa hình theo lưới tam giác, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 10/2013, 44, 72-76, 2013

8. Nguyễn Quang Khánh, Đoàn Khánh Hoàng, Phạm Xuân Kha, Hệ thống hỗ trợ quản lý, điều phối xe Taxi, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 10/2007, 20, 94-97, 2007

9. Nguyễn Quang Khánh, Nguyễn Đăng Quang, So sánh khả năng ứng dụng của WebGIS mã nguồn mở và mã nguồn đóng, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 10/2010, 20, 115-120, 2010

10. Nguyễn Quang Khánh, Thuật toán thành lập lưới tam giác Delaunay trong xây dựng mô hình số địa hình, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 4/2007, 18, 91-94, 2007

11. Nguyễn Quang Khánh, Về một thuật toán thành lập lưới tam giác Delaunay trong xây dựng mô hình số địa hình, Tuyển tập công trình khoa học chuyên đề kỷ niệm 40 năm thành lập khoa Trắc địa, 73-76, 2006