Bùi Xuân Nam
GS.TS.NGƯT.Bùi Xuân Nam
Trưởng bộ môn
Họ và tên Bùi Xuân Nam
Đơn vị Bộ môn Khai thác lộ thiên
Chức vụ Trưởng bộ môn
Năm sinh 1974
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.38389003
Địa chỉ Email buixuannam@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Quá trình công tác

11/2002 - 4/2005: Nghiên cứu sinh, TU Bergakademie Freiberg, CHLB Đức

9/2006 - 2/2014: Phó Trưởng bộ môn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

12/2010 - 7/2013: Trưởng phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

5/2013 - 7/2023: Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

11/2009 - 3/2018: Phó Giáo sư, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

7/2015 - nay: Thành viên chính thức, Hội Giáo sư Mỏ thế giới (The Society of Mining Professors/Societät der Bergbaukunde - SOMP),

9/2015 - nay: Phó Chủ tịch, Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

4/2017 - 2023: Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Cơ điện Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6/2017 - nay: Trưởng Bộ môn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

4/2018 - nay: Giáo sư, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

12/2019 - 7/2023: Tổng biên tập, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

10/2015 - nay: Thành viên Hội đồng biên tập, Tạp chí Occupational Safety in Industry (Listed VAK, Scopus), Russia

10/2015 - nay: Thành viên Hội đồng biên tập, Tạp chí Mining Science and Тechnology (Scopus, Q2), The National University of Science and Technology MISiS, Russia

8/2015 - 8/2020: Ủy viên Ban thường vụ, Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

2019 - 2022: Thư ký Hội đồng, Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ,

10/2016 - nay: Thành viên Hội đồng biên tập, Tạp chí News of the Ural State Mining University, Ekaterinburg, Russia

6/2021 - nay: Trưởng nhóm, Nhóm nghiên cứu mạnh "Những tiến bộ trong khai thác mỏ bền vững và có trách nhiệm" (tên Tiếng Anh: Innovations for Sustainable and Responsible Mining; tên viết tắt: ISRM), Trường Đại học Mỏ - Địa chất

8/2022 - nay: Thành viên Hội đồng biên tập, Tạp chí Underground Space (SCIE, Q1),

4/2023 - đến nay: Thành viên Hội đồng biên tập, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

5/2016 - nay: Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

1/2023 - 12/2023: Người bảo trợ khoa học Chương trình Postdoc 2022 cho TS. Nguyễn Hoàng, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Quỹ VinIF), Việt Nam

1/2009 - 12/2013: Trưởng khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

5/2005 - 11/2009: Giảng viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

8/2007 - 12/2008: Phó Trưởng khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

11/1998 - 11/2002: Giảng viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

11/1996 - 11/1998: Tập sự giảng dạy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội

Sách đã xuất bản
Giáo trình

1. Bùi Xuân Nam (chủ biên), Đỗ Ngọc Hoàn, Trần Quang Hiếu, Lê Quí Thảo, Những phương pháp khai thác lộ thiên đặc biệt, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022

2. Bùi Xuân Nam (chủ biên), Nguyễn Anh Tuấn, Mai Ngọc Luân, Trần Đình Bão, Nguyễn Hoàng, Các mô hình tối ưu hóa biên giới mỏ lộ thiên, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022

3. Bùi Xuân Nam, Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2016

4. Bùi Xuân Nam (Chủ biên), Đặng Vũ Chí, Hoàng Tuấn Chung, Nguyễn Đức Khoát, Nhữ Thị Kim Dung, An toàn, vệ sinh lao động (dùng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2016

5. Bùi Xuân Nam (Chủ biên), Đặng Vũ Chí, Hoàng Tuấn Chung, Nguyễn Đức Khoát, Nhữ Thị Kim Dung, An toàn, vệ sinh lao động (dùng cho các trường đại học, cao đẳng nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2016

6. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên (Tái bản , bổ sung), Nhà xuất bản Bách Khoa, Hà Nội, 2016

7. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015

8. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên, Nhà xuất bản Bách Khoa, Hà Nội, 2009

Sách tham khảo

1. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Lưu Văn Thực, Đỗ Ngọc Tước, Khai thác quặng lộ thiên, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2017

2. Trần Quang Hiếu, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quí Thảo, Công tác Khoan - Nổ mìn và Kỹ thuật an toàn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong ngành mỏ - công trình, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017

3. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Ngọc Ninh, Khai thác khoáng sàng sa khoáng, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015

4. Đàm Trọng Thắng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Nổ mìn trong ngành mỏ và công trình, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015

5. Bùi Xuân Nam (Chủ biên), Mai Thế Toản, Nguyễn Anh Tuấn (Đồng chủ biên) và nnk, Từ điển Anh - Việt ngành Mỏ và Môi trường, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2015

6. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản, Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên, Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, Hà Nội, 2010

7. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2009

8. Trần Mạnh Xuân, Bùi Xuân Nam, Từ và thuật ngữ chuyên ngành Khai thác mỏ lộ thiên Anh-Việt, Việt-Anh, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2007

Sách chuyên khảo

1. Long Quoc Nguyen, Luyen Khac Bui, Xuan-Nam Bui, Hai Thanh Tran (Editors), Advances in Geospatial Technology in Mining and Earth Sciences, Selected papers of the second International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources 2022, Springer, 2023

2. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Erkan Topal, Jian Zhou, Yosoon Choi, Wengang Zhang (Editors), Applications of Artificial Intelligence in Mining and Geotechnical Engineering, Elsvier, 2023

3. Bùi Xuân Nam (chủ biên), Nguyễn Hoàng, Đoàn Trọng Luật, Tối ưu hóa sự phối hợp giữa máy xúc và ô tô cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020

4. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên bằng mô hình trí tuệ nhân tạo, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020

5. Lê Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Thị Thục Anh, Công nghệ khai thác các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020

6. Xuan-Nam Bui, Changwoo Lee, Carsten Drebenstedt (Editors), Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1, Springer, Cham, 2020

7. Dieu Tien Bui, Hai Thanh Tran, Xuan-Nam Bui (Editors), Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 2, Springer, Cham, 2020

8. Bùi Xuân Nam (Chủ biên), Nguyễn Văn Sáng, Trần Văn Dũng, Trần Khắc Hùng, Phạm Thái Hợp, Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam Bộ, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2015

9. Bùi Xuân Nam (Chủ biên), Đặng Vũ Chí, Hoàng Tuấn Chung, Nguyễn Đức Khoát, Nhữ Thị Kim Dung, An toàn và vệ sinh lao động trong ngành Mỏ, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2014

Bài giảng

1. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ, Những công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ lộ thiên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

2. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ, Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong khai thác mỏ lộ thiên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

3. Trần Mạnh Xuân, Bùi Xuân Nam, Tiếng Anh chuyên môn ngành Khai thác mỏ lộ thiên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2000

4. Bùi Xuân Nam, Tin học ứng dụng cho ngành Khai thác mỏ lộ thiên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2000

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Phonepaserth SOUKHANOUVONG , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn trong công tác nổ mìn cho các mỏ khai thác đá vôi của nước CHDCND Lào

2. Nguyễn Tam Tính , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2022, Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật đổ thải đất đá hợp lý nhằm đảm bảo độ ổn định bãi thải trong điều kiện mưa mùa nhiệt đới cho các mỏ than lộ thiên vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh

3. Trần Thị Hải Vân , Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021, Tên đề tài: Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến chính sách công nghệ thông tin của ngành Mỏ

4. Lê Quí Thảo , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam

5. Nguyễn Hoàng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Nghiên cứu một số mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên

6. Đoàn Trọng Luật , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Tối ưu hóa sự phối hợp giữa máy xúc và ô tô cho các mỏ khai thác than lộ thiên vùng Quảng Ninh

7. Đỗ Ngọc Tước , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ vận tải đất đá hợp lý cho các mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam

8. Đặng Thị Hải Yến , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp quản lý - kỹ thuật tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo và phục hồi môi trường cho các mỏ khai thác than lộ thiên vùng Hòn Gai - Cẩm Phả

9. Phan Hồng Việt , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình đóng cửa mỏ phù hợp cho các mỏ đá VLXD tỉnh Bình Dương

10. Phạm Duy Thanh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý khai trường và bãi thải các mỏ than lộ thiên bằng công nghệ địa không gian

Thạc sĩ

1. Nguyễn Tiến Cường , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023

2. Phạm Duy Thanh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023

3. Nguyễn Hồng Phong , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023

4. Cao Văn Hải , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023

5. Vũ Lê Linh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023

6. Chaleunsouk PHOUVONG , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2022

7. Nguyễn Trúc Anh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2021

8. Nilandon PHENGCHANTHO , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

9. Đỗ Hải Hùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

10. Nguyễn Văn Hải , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

11. Phonephilom KEOMANYVONG , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

12. Nguyễn Văn Thuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

13. Thái Đình Hiếu , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

14. Nguyễn Hoàng Hà , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

15. Chu Hữu Thái , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

16. Nguyễn Văn Phong , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

17. Lê Quang Chiến , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

18. Thanakone THAMMAVONG , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

19. Nguyễn Hoàng Hưng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

20. Nguyễn Văn Thái , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

21. Hoàng Ngọc Tuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

22. Nông Thái Hùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

23. Phạm Ngọc Thành , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

24. Trần Bá Bình , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

25. Nguyễn Hữu Trực , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

26. Phonepaserth SOUKHANOUVONG , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

27. Lê Việt Phương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

28. Nguyễn Hoàng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

29. Nguyễn Thị Liên , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

30. Mai Ngọc Luân , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

31. Lưu Văn Hiển , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

32. Phạm Văn Khảm , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

33. Nguyễn Văn Biên , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

34. Vi Bá Lâm , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

35. Nguyễn Văn Thuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

36. Trương Văn Tuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

37. Đỗ Ngọc Hoàn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

38. Lê Hữu Thịnh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

39. Phạm Trung Thông , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

40. Đào Trọng Kiên , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2011

41. Lê Quí Thảo , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2011

42. Đỗ Mạnh Cường , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

43. Phạm Thái Hợp , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

44. Nguyễn Xuân Quang , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

45. Ngô Thành Tâm , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

46. Vũ Viết Toàn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

47. Đặng Ngọc Thanh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

48. Nguyễn Kiên Cường , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

49. Tạ Khải Đại , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

50. Nguyễn Lệ Thu , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

51. Phan Ngũ Hoành , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009

52. Nguyễn Thị An , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2008

53. Nguyễn Thành Trung , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2008

54. Đỗ Ngọc Tước , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2007

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Đề tài hợp tác quốc tế

1. Pre-feasibility Study and Analysis on the Application of Municipal Solid Waste and Industrial Waste Recycling in Vietnam – Case Study of Cao Ngan (Đề tài NCKH với Hàn Quốc), Mã số GTC-CMEMR, Executing Agency, Nghiệm thu 12/2021

2. Technical & Economic Assessment for Anthracite of Dong Bac Corporation to FT-Diesel (Đề tài NCKH với CHLB Đức), Mã số ĐB-2020-01, Coordinator, Nghiệm thu 12/2021

3. Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng không khí nhằm đảm bảo an toàn lao động trong các mỏ khai thác than lộ thiên sâu khu vực Quảng Ninh, Mã số B2018-MDA-03SP (Đề tài song phương với Hàn Quốc), Chủ nhiệm, 2018-2022, Nghiệm thu 30/6/2022

Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mạng nơ-ron nhân tạo và các thuật toán tối ưu dự báo chấn động nổ mìn cho các mỏ lộ thiên Việt Nam, Mã số 105.99-2019.309, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 4/2023

2. Nghiên cứu các đặc tính của khoáng vật haloysit nano dạng ống trong các thể pegmatit bị phong hóa thuộc Phức hệ Tân Phương vùng Thạch Khoán, Phú Thọ và ứng dụng chúng trong xử lý môi trường ô nhiễm, Mã số 105.99-2017.317, Tham gia, Nghiệm thu 9/2021

3. Nghiên cứu tái sử dụng tro than từ các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu mao quản trung bình (MCM-41) phục vụ công tác bảo vệ môi trường, Mã số 105.08-2014.10, Tham gia, Nghiệm thu 12/2019

4. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khoan - nổ mìn lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho mỏ đá lộ thiên gần khu vực dân cư ở Việt Nam, Mã số ĐT.01.11/MĐCNKK, Tham gia, Nghiệm thu 9/2014

Cấp Bộ

1. Hoàn thiện, phát hành giáo trình môn học an toàn, vệ sinh lao động và các tài liệu kèm theo cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, Mã số B2015-02-06ATLĐ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 25/5/2016

2. Xây dựng và thử nghiệm bài giảng điện tử môn học an toàn - vệ sinh lao động tại một số trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, Mã số B2013-02-04ATLĐ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 11/7/2014

3. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả nổ tạo biên khi thi công đường hầm quân sự, Mã số 2012.31.011/KQ-KHCN, Tham gia, Nghiệm thu 5/2012

4. Thử nghiệm lần 2 và hoàn thiện giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho tất cả các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, Mã số B2011-02-03ATLĐ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 17/7/2013

5. Thử nghiệm và hoàn thiện giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, Mã số B2010-02-02ATLĐ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 5/1/2012

6. Nghiên cứu điều chỉnh bổ sung chương trình và giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, Mã số B2009-02-01ATLĐ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 8/9/2010

7. Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá tác động môi trường chuyên ngành đối với các dự án khai thác lộ thiên, Mã số 2007-04-302/KQNC, Tham gia, Nghiệm thu 10/2007

8. Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ phá vỡ đất đá bằng cơ giới cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của Việt Nam, Mã số B2006-02-11, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 15/7/2008

Cấp Tỉnh

1. Đề án "Điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác xuống sâu đến cote -150m khu vực mỏ đá Tân Mỹ - Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương", Mã số 305/QĐ-UBND, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 8/2023

2. Đề án "Điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác xuống sâu đến cote -100m khu vực mỏ đá Phú Giáo, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương", Mã số 309/QĐ-UBND, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 8/2023

3. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -130m mỏ đá Núi Nhỏ, Mã số 831 QĐ/UBND tỉnh Bình Dương, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 24/5/2019

4. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -100m mỏ đá Thường Tân III và Thường Tân IV xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Mã số 3209/QĐ-UBND Bình Dương, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 24/01/2019

5. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -150m cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương, Mã số 2385/QĐ-UBND Bình Dương, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 3/8/2018

6. Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Mã số 4297/QĐ - UBND Quảng Ninh, Tham gia, 2017-2018, Nghiệm thu 2019

7. Đánh giá hiện trạng, xây dựng mô hình công nghệ khai thác hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường tại các mỏ đá vôi tỉnh Bắc Kạn, Mã số 410/QĐ-UBND, Tham gia, Nghiệm thu 2010

8. Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ thân thiện môi trường để khai thác quặng inmenit (Ti) trong cồn cát ven biển huyện Phù Mỹ, Mã số VN/06/008, Tham gia, Nghiệm thu 2009

9. Nghiên cứu các thông số của lượng thuốc nổ có đường kính khác nhau trong cùng lỗ khoan nhằm nâng cao hiệu quả nổ mìn và giảm thiểu những tác động có hại đến môi trường tại một số mỏ đá vôi Việt Nam, Mã số 092.09 RD/HĐ-KHCN, Tham gia, Nghiệm thu 2009

10. Ứng dụng giải pháp nổ mìn khai thác mới nhằm nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá, giảm chấn động và ô nhiễm môi trường tại một số mỏ đá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Mã số 14/MHNRVP-2009, Tham gia, Nghiệm thu 2009

11. Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than bùn tỉnh Hà Tây, Mã số 118 QĐ/KHĐT-QH, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2008

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu Xây dựng phần mềm đọc và xử lý dữ liệu phục vụ công tác lập hộ chiếu nổ mìn trên nền Autocad, Mã số 583/QĐ - Micco, Tham gia, Nghiệm thu 2016

2. Nghiên cứu phương pháp mô tả thân khoáng sàng và đề xuất những phương pháp thích hợp ứng dụng cho các phần mềm máy tính về mỏ, Mã số 04NB - 99, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 10/1999

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Erkan Topal, Enhancing predictions of blast-induced ground vibration in open-pit mines: Comparing swarm-based optimization algorithms to optimize self-organizing neural networks, International Journal of Coal Geology, https://doi.org/10.1016/j.coal.2023.104294, 2023

2. Weixun Yong, Wengang Zhang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Yosoon Choi, Trung Nguyen-Thoi, Jian Zhou, Trung Tin Tran, Analysis and prediction of diaphragm wall deflection induced by deep braced excavations using finite element method and artificial neural network optimized by metaheuristic algorithms, Reliability Engineering and System Safety, https://doi.org/10.1016/j.ress.2022.108335, 2022

3. Quang-Hieu Tran, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Novel Soft Computing Model for Predicting Blast-Induced Ground Vibration in Open-Pit Mines Based on The Bagging and Sibling of Extra Trees Models, Computer Modeling in Engineering and Sciences, DOI: 10.32604/cmes.2022.021893, 2022

4. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Erkan Topal, Reliability and availability artificial intelligence models for predicting blast-induced ground vibration intensity in open-pit mines to ensure the safety of the surroundings, Reliability Engineering and System Safety, https://doi.org/10.1016/j.ress.2022.109032, 2022

5. Chengyu Xie, Hoang Nguyen, Xuan - Nam Bui, Yosoon Choi, Jian Zhou, Thao Nguyen - Trang, Predicting rock size distribution in mine blasting using various novel soft computing models based on meta-heuristics and machine learning algorithms, Geoscience Frontiers, DOI: doi.org/10.1016/j.gsf.2020.11.005, 2021

6. Hong Zhang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Biswajeet Pradhan, Panagiotis G. Asteris, Romulus Costache, Jagannath Aryal, A generalized artificial intelligence model for estimating the friction angle of clays in evaluating slope stability using a deep neural network and Harris Hawks optimization algorithm, Engineering with Computers, DOI : 10.1007/s00366-020-01272-9, 2021

7. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui*, Quang-Hieu Tran, Estimating Air Over-pressure Resulting from Blasting in Quarries Based on a Novel Ensemble Model (GLMNETs–MLPNN), Natural Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-021-09822-8, 2021

8. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Hoa Anh Nguyen, Dinh-An Nguyen, Le Thi Thu Hoa, Qui-Thao Le, Prediction of ground vibration intensity in mine blasting using the novel hybrid MARS–PSO–MLP model, Engineering with Computers, DOI : 10.1007/s00366-021-01332-8, 2021

9. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Quang-Hieu Tran, Dinh-An Nguyen, Hoang-Bac Bui, Predicting Ground Vibrations Due to Mine Blasting Using a Novel Artificial Neural Network-Based Cuckoo Search Optimization, Natural Resources Research, DOI : 10.1007/s11053-021-09823-7, 2021

10. Bo Ke, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Yosoon Choi, Jian Zhou, Hossein Moayedi, Romulus Costache, Thao Nguyen-Trang, Predicting the sorption efficiency of heavy metal based on the biochar characteristics, metal sources, and environmental conditions using various novel hybrid machine learning models, Chemosphere, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130204, 2021

11. Bo Ke, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Trung Nguyen-Thoi, Prediction of the sorption efficiency of heavy metal onto biochar using a robust combination of fuzzy C-means clustering and back-propagation neural network, Journal of Environmental Management, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112808, 2021

12. Libing Yang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Trung Nguyen-Thoi, Jian Zhou, Jianing Huang, Prediction of gas yield generated by energy recovery from municipal solid waste using deep neural network and moth-flame optimization algorithm, Journal of Cleaner Production, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127672, 2021

13. Hong Zhang, Hoang Nguyen, Diep-Anh Vu, Xuan-Nam Bui, Biswajeet Pradhan, Forecasting monthly copper price: A comparative study of various machine learning-based methods, Resources Policy, DOI: 10.1016/j.resourpol.2021.102189, 2021

14. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, A Novel Hunger Games Search Optimization-Based Artificial Neural Network for Predicting Ground Vibration Intensity Induced by Mine Blasting, Natural Resources Research, https://doi.org/10.1007/s11053-021-09903-8, 2021

15. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Dinh-An Nguyen, Le Thi Thu Hoa, Qui-Thao Le and Le Thi Huong Giang, Predicting Blast-Induced Ground Vibration in Open-Pit Mines Using Different Nature-Inspired Optimization Algorithms and Deep Neural Network, Natural Resources Research, https://doi.org/10.1007/s11053-021-09896-4, 2021

16. Xiliang Zhang, Hoang Nguyen, Yosoon Choi, Xuan-Nam Bui & Jian Zhou, Novel Extreme Learning Machine-Multi-Verse Optimization Model for Predicting Peak Particle Velocity Induced by Mine Blasting, Natural Resources Research, https://doi.org/10.1007/s11053-021-09960-z, 2021

17. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Quang-Hieu Tran, Dinh-An Nguyen, Hoang-Bac Bui, Predicting Blast-induced Ground Vibration in Quarries Using Adaptive Fuzzy Inference Neural Network and Moth-Flame Optimization, Natural Resources Research, DOI :10.1007/s11053-021-09968-5, 2021

18. Li Shang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Thai Ha Vu, Romulus Costache, Le Thi Minh Hanh, Toward state-of-the-art techniques in predicting and controlling slope stability in open-pit mines based on limit equilibrium analysis, radial basis function neural network, and brainstorm optimization, Acta Geotechnica, DOI: 10.1007/s11440-021-01373-9, 2021

19. Hong Zhang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Biswajeet Pradhan, Ngoc-Luan Mai, Diep-Anh Vu, Proposing two novel hybrid intelligence models for forecasting copper price based on extreme learning machine and meta-heuristic algorithms, Resources Policy, DOI: 10.1016/j.resourpol.2021.102195, 2021

20. Bhatawdekar Ramesh Murlidhar, Hoang Nguyen, Jamal Rostami, Xuan-Nam Bui, Prashan Ragam, Danial Jahed Armaghani, Edy Tonnizam Mohamad, Prediction of flyrock distance induced by mine blasting using novel harris hawks optimization-based MLP neural network and mechanical behaviour of rock masses, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2021.08.005, 2021

21. Xiaolei Zheng, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Exploring the relation between production factors, ore grades, and life of mine for forecasting mining capital cost through a novel cascade forward neural network-based salp swarm optimization model, Resources Policy, DOI: 10.1016/j.resourpol.2021.102300, 2021

22. Chengyu Xie, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Nguyen Van Thieu, Jian Zhou, Predicting Roof Displacement of Roadways in Underground Coal Mines Exploited by Longwall Mining Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Optimized by Various Physics-based Optimization Algorithms, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, DOI: 10.1016/j.jrmge.2021.07.005, 2021

23. Yosoon Choi, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Trung Nguyen-Thoi, Optimization of haulage-truck system performance for ore production in open-pit mines using big data and machine learning-based methods, Resources Policy, https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102522, 2021

24. Ning Li, Hoang Nguyen, Jamal Rostami, Wengang Zhang, Xuan-Nam Bui, Biswajeet Pradhan, Predicting rock displacement in underground mines using improved machine learning-based models, Measurement, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.110552, 2021

25. Yingli LV, Qui-Thao Le, Hoang-Bac Bui, Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Trung Nguyen-Thoi, Jie Dou and Xuan Song, A Comparative Study of Different Machine Learning Algorithms in Predicting the Content of Ilmenite in Titanium Placer, Applied Sciences, https://doi.org/10.3390/app10020635, 2020

26. Hoang Nguyen, Xuan‑Nam Bui*, Quang‑Hieu Tran, Pham Van Hoa, Dinh‑An Nguyen, Le Thi Thu Hoa, Qui‑Thao Le, Ngoc‑Hoan Do, Tran Dinh Bao, Hoang‑Bac Bui, Hossein Moayedi, A comparative study of empirical and ensemble machine learning algorithms in predicting air over‑pressure in open‑pit coal mine, Acta Geophysica, https://doi.org/10.1007/s11600-019-00396-x, 2020

27. Hong Zhang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Trung Nguyen-Thoi, Thu-Thuy Bui, Nga Nguyen, Diep-Anh Vu, Vinyas Mahesh, Hossein Moayedi, Developing a novel artificial intelligence model to estimate the capital cost of mining projects using deep neural network-based ant colony optimization algorithm, Resources Policy, https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101604, 2020

28. Jin Duan, Panagiotis G. Asteris, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hossein Moayedi, A Novel Artificial Intelligence Technique to Predict Compressive Strength of Recycled Aggregate Concrete Using ICA-XGBoost Model, Engineering With Computers, DOI: 10.1007/s00366-020-01003-0, 2020

29. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui*, Soft computing models for predicting blast-induced air over-pressure: A novel artificial intelligence approach, Applied Soft Computing, https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106292, 2020

30. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui *, Yosoon Choi, Chang Woo Lee, Danial Jahed Armaghani, A Novel Combination of Whale Optimization Algorithm and Support Vector Machine with Different Kernel Functions for Prediction of Blasting-Induced Fly-Rock in Quarry Mines, Natural Resources Research, DOI : 10.1007/s11053-020-09710-7, 2020

31. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Yosoon Choi, Trung Nguyen-Thoi, Jian Zhou, Jie Dou, Prediction of slope failure in open-pit mines using a novel hybrid artificial intelligence model based on decision tree and evolution algorithm, Scientific Reports, DOI : 10.1038/s41598-020-66904-y, 2020

32. Xiliang Zhang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hong Anh Le, Trung Nguyen-Thoi, Hossein Moayedi, Vinyas Mahesh, Evaluating and Predicting the Stability of Roadways in Tunnelling and Underground Space Using Artificial Neural Network-Based Particle Swarm Optimization, Tunnelling and Underground Space Technology, DOI: 10.1016/j.tust.2020.103517, 2020

33. Qiancheng Fang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Trung Nguyen-Thoi, Jian Zhou, Modeling of rock fragmentation by firefly optimization algorithm and boosted generalized additive model, Neural Computing and Applications, DOI: 10.1007/s00521-020-05197-8, 2020

34. Hoang Nguyen, Hoang-Bac Bui, Xuan-Nam Bui*, Rapid determination of gross calorific value of coal using artificial neural network and particle swarm optimization, Natural Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-020-09727-y, 2020

35. Yosoon Choi, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Trung Nguyen-Thoi, Sebeom Park, Estimating Ore Production in Open-pit Mines Using Various Machine Learning Algorithms Based on a Truck-Haulage System and Support of Internet of Things, Natural Resources Research, DOI: doi.org/10.1007/s11053-020-09766-5, 2020

36. Xuan-Nam Bui*, Hoang Nguyen, Hai-An Le, Hoang-Bac Bui, Ngoc-Hoan Do, Prediction of Blast-induced Air Over-pressure in Open-Pit Mine: Assessment of Different Artificial Intelligence Techniques, Natural Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-019-09461-0, 2019

37. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Dao Trong Cuong, Developing an XGBoost model to predict blast-induced peak particle velocity in an open-pit mine: A case study, Acta Geophysica, DOI: 10.1007/s11600-019-00268-4, 2019

38. Hoang Nguyen, Carsten Drebenstedt, Xuan-Nam Bui, Dieu Tien Bui, Prediction of Blast-induced Ground Vibration in an Open-pit Mine by a Novel Hybrid Model Based on Clustering and Artificial Neural Network, Natural Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-019-09470-z, 2019

39. Dinh-Hieu Vu, Hoang-Bac Bui, Bahareh Kalantar, Xuan-Nam Bui, An-Dinh Nguyen, Qui-Thao Le, Ngoc-Hoan Do, and Hoang Nguyen, Composition and morphology characteristics of magnetic fractions of coal fly ash wastes processed in high-temperature exposure in thermal power plants, Applied Sciences, DOI:10.3390/app9091964, 2019

40. Xiliang Zhang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Dinh-An Nguyen, Dieu Tien Bui, Hossein Moayedi, Novel Soft Computing Model for Predicting Blast-Induced Ground Vibration in Open-pit Mines Based on Particle Swarm Optimization and XGBoot, Natural Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-019-09492-7, 2019

41. Wusi Chen, Payam Sarir, Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, M. M. Tahir, Danial Jahed Armaghani, Neuro-genetic, neuro-imperialism and genetic programing models in predicting ultimate bearing capacity of pile, Engineering with Computers, DOI: 10.1007/s00366-019-00752-x, 2019

42. Xuan-Nam Bui, Chang Woo Lee, Hoang Nguyen, Hoang-Bac Bui, Nguyen Quoc Long, Qui-Thao Le, Van-Duc Nguyen, Ngoc-Bich Nguyen, and Hossein Moayedi, Estimating PM10 Concentration from Drilling Operations in Open-Pit Mines Using an Assembly of SVR and PSO, Applied Sciences, DOI:10.3390/app9142806, 2019

43. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Hossein Moayedi, Predicting blast-induced peak particle velocity using BGAMs, ANN and SVM: a case study at the Nui Beo open-pit coal mine in Vietnam, Environmental Earth Sciences, DOI: 10.1007/s12665-019-8491-x, 2019

44. Ziwei Ding, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Jian Zhou, Hossein Moayedi, Computational intelligence model for estimating intensity of blast-induced ground vibration in a mine based on imperialist competitive and extreme gradient boosting algorithms, Natural Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-019-09548-8, 2019

45. Hongquan Guo, Hoang Nguyen, Diep-Anh Vu, Xuan-Nam Bui, Forecasting mining capital cost open-pit mining projects based on artificial neural network approach, Resources Policy, https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101417, 2019

46. Xuan - Nam Bui, Pirat Jaroonpattanapong, Hoang Nguyen, Quang - Hieu Tran & Nguyen Quoc Long, A novel Hybrid Model for predicting Blast-induced Ground Vibration Based on k-nearest neighbors and particle Swarm optimization, Scientific Reports (Nature Research), https://doi.org/10.1038/s41598-019-50262-5, 2019

47. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Trung Nguyen-Thoi, Prashanth Ragam and Hossein Moayedi, Toward a State-of-the-Art of Fly-Rock Prediction Technology in Open-Pit Mines Using EANNs Model, Applied Sciences, DOI: https://doi.org/10.3390/app9214554, 2019

48. Qiancheng Fang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Estimating Blast-Induced Air Over-Pressure in Quarry Mines Using Cubist-Based Genetic Algorithm, Natural Resources Research, DOI: https://doi.org/10.1007/s11053-019-09575-5, 2019

49. Qiancheng Fang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Trung Nguyen-Thoi, Prediction of Blast-Induced Ground Vibration in Open-Pit Mines Using A New Technique Based on Imperialist Competitive Algorithm and M5Rules, Natural Resources Research, DOI: https://doi.org/ 10.1007/s11053-019-09577-3, 2019

50. Hoang-Bac Bui, Hoang Nguyen, Yosoon Choi, Xuan-Nam Bui, Trung Nguyen-Thoi, Yousef Zandi, A novel artificial intelligence technique to estimate the gross calorific value of coal based on meta-heuristic and support vector regression algorithms, Applied Sciences, DOI: 10.3390/app9224868, 2019

51. Shike Zhang, Xuan-Nam Bui, Nguyen-Thoi Trung, Hoang Nguyen, Hoang-Bac Bui, Prediction of Rock Size Distribution in Mine Bench Blasting Using a Novel Ant Colony Optimization-Based Boosted Regression Tree Technique, Natural Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-019-09603-4, 2019

52. Hoang Nguyen, Yosoon Choi, Xuan-Nam Bui, Trung Nguyen-Thoi, Predicting Blast-Induced Ground Vibration in Open-Pit Mines Using Vibration Sensors and Support Vector Regression-Based Optimization Algorithms, Sensors, https://doi.org/10.3390/s20010132, 2019

53. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Ngoc-Luan Mai, A Comparative Study of Artificial Neural Networks in Predicting Blast-Induced Air Overpressure at Deo Nai Open Pit Coal Mine, Vietnam, Neural Computing and Applications, DOI: 10.1007/s00521-018-3717-5, 2018

54. Hoang Nguyen and Xuan-Nam Bui, Predicting Blast-Induced Air Overpressure: A Robust Artificial Intelligence System Based on Artificial Neural Networks and Random Forest, Natural Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-018-9424-1, 2018

55. Dinh Hieu Vu, Kuen Seng Wang, Jung Hsing Chen, Bui Xuan Nam, Bui Hoang Bac, Do Van Binh, A new model for water adsorption in porous ceramics, Journal of Porous Materials, 20, 1, 129–136, 2013

56. Dinh-Hieu Vu, Kuen-Sheng Wang, Bui Xuan Nam, Bui Hoang Bac, Tien-Chun Chu, Preparation of humidity-controlling porous ceramics from volcanic ash and waste glass, Journal of Ceramics International, 37, 7, 2845–2853, 2011

Bài báo tạp chí SCIE

1. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Tran Quang Hieu, Ngoc Luan Mai, A new soft computing model for estimating and controlling blast-produced ground vibration based on Hierarchical K-means clustering and Cubist algorithms, Applied Soft Computing, DOI: 10.1016/j.asoc.2019.01.042, 2019

2. Hossein Moayed, Ahmad Safuan A Rashid, Mohammed Abdullahi Muazu, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Dieu Tien Bui, Prediction of ultimate bearing capacity through various novel evolutionary and neural network models, Engineering with Computers, DOI: 10.1007/s00366-019-00723-2, 2019

3. Xuan-Nam Bui, Mohammed Abdullahi Muazu, Hoang Nguyen, Optimizing Levenberg-Marquardt backpropagation technique in predicting factor of safety of slopes after two dimensional OptumG2 Analysis, Engineering with Computers, DOI: 10.1007/s00366-019-00741-0, 2019

4. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hossein Moayedi, A Comparison of Advanced Computational Models and Experimental Techniques in Predicting Blast-Induced Ground Vibration in Open-pit Coal Mine, Acta Geophysica, DOI: 10.1007/s11600-019-00304-3, 2019

5. Yonghui Shang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Hossein Moayedi, A Novel Artificial Intelligence Approach to Predict Blast-Induced Ground Vibration in Open-pit Mines Based on the Firefly Algorithm and Artificial Neural Network, Natural Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-019-09503-7, 2019

6. Hongquan Guo, Hoang Nguyen, Xuan‑Nam Bui, Danial Jahed Armaghani, A new technique to predict fly‑rock in bench blasting based on an ensemble of support vector regression and GLMNET, Engineering with Computers, DOI: 0.1007/s00366-019-00833-x, 2019

7. Zhenyan Luo, Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Hossein Moayedi, A novel artificial intelligence technique for analyzing slope stability using PSO-CA model, Engineering with Computers, DOI: 10.1007/s00366-019-00839-5, 2019

8. Dinh-Hieu Vu, Hoang-Bac Bui, Xuan-Nam Bui, Dinh An-Nguyen, Qui-Thao Le, Ngoc-Hoan Do & Hoang Nguyen, A novel approach in adsorption of heavy metal ions from aqueous solution using synthesized MCM-41 from coal bottom ash, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, DOI: 10.1080/03067319.2019.1651300, 2019

9. Xuan-Nam Bui, Yosoon Choi, Victor Atrushkevich, Hoang Nguyen, Quang-Hieu Tran, Nguyen Quoc Long and Hung-Thang, Prediction of Blast-Induced Ground Vibration Intensity in Open-Pit Mines Using Unmanned Aerial Vehicle and a Novel Intelligence System, Natural Resources Research, DOI: https://doi.org/10.1007/s11053-019-09573-7, 2019

10. Tien Dung Le, Xuan-Nam Bui, Effect of Key Parameters on Top Coal First Caving and Roof First Weighting in Longwall Top Coal Caving: A Case Study, International Journal of Geomechanics, DOI: 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0001667, 2019

11. Dinh Hieu Vu, Kuen Seng Wang, Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam, Humidity control materials prepared from diatomite and volcanic ash, Journal of Construction and Building Materials, 38, 1066-1072, 2013

12. Dinh Hieu Vu, Kuen Seng Wang, Jung Hsing Chen, Bui Xuan Nam, Bui Hoang Bac, Glass-ceramic from mixtures of bottom ash and fly ash, Journal of Waste Management, 32, 12, 2306-2314, 2012

Bài báo tạp chí Scopus

1. Xuan-Nam Bui, Chang Woo Lee, Hoang Nguyen, Forecasting PM10 Concentration from Blasting Operations in Open-Pit Mines Using Unmanned Aerial Vehicles and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, GTER 2022: Advances in Geospatial Technology in Mining and Earth Sciences, Selected Papers of the 2nd International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources 2022, Springer (indexed Scopus), DOI: 10.1007/978-3-031-20463-0_4, 2023

2. Van-Duc Nguyen, Chang-Woo Lee, Xuan-Nam Bui, Pham Van Chung, Quang-Tuan Lai, Hoang Nguyen, Tran Thi Huong Hue, Van-Trieu Do, Ji-Whan Ahn, Technological Solutions for Fly Ash and Red Mud Upcycling Approach the Vietnam’s Government Target of Net-Zero Carbon by 2050, GTER 2022: Advances in Geospatial Technology in Mining and Earth Sciences, Selected Papers of the 2nd International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources 2022, Springer (indexed Scopus), DOI: 10.1007/978-3-031-20463-0_12, 2023

3. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, and Phonepaserth Soukhanouvong, Extra Trees Ensemble: A Machine Learning Model for Predicting Blast-Induced Ground Vibration Based on the Bagging and Sibling of Random Forest Algorithm, A. K. Verma et al. (eds.), Proceedings of Geotechnical Challenges in Mining, Tunneling and Underground Infrastructures, Lecture Notes in Civil Engineering 228 (indexed Scopus), https://doi.org/10.1007/978-981-16-9770-8_43, 2022

4. Bui X.-N., Nguyen H., Le Q.-T., Le T.-N., Forecasting PM2.5 emissions in open-pit mines using a functional link neural network optimized by various optimization algorithms, Mining Science and Technology (Russia)., DOI:10.17073/2500-0632-2022-2-111-125, 2022

5. Quang-Hieu TRAN, Xuan-Nam BUI, Hoang NGUYEN, Classifying rockburst in deep underground mines using a robust hybrid computational model based on gene expression programming and particle swarm optimization, Journal of Civil and Environmental Engineering, DOI: 10.11835/j.issn.2096-6717.2022.023, 2022

6. Bui Xuan Nam, Tran Van Anh, Luyen K. Bui, Nguyen Quoc Long, Thi Le Thu Ha, and Ropesh Goyal, Mining-Induced Land Subsidence Detection by Persistent Scatterer InSAR and Sentinel-1: Application to Phugiao Quarries, Vietnam, D. Tien Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 2, Springer (indexed by Scopus), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60269-7_2, 2021

7. Nguyen Quoc Long, Ropesh Goyal, Luyen K. Bui, Xuan-Nam Bui, Assessment of Global Digital Height Models over Quang Ninh Province, Vietnam, Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1, Springer (indexed by Scopus), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_1, 2021

8. Trong Thang Dam, Xuan-Nam Bui, Tri Ta Nguyen, Duc Tho To, Study on the Reasonable Parameters of the Concentric Hemisphere-Style Shaped Charge for Destroying Rock, Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1, Springer (indexed by Scopus), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_3, 2021

9. Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Hoang Nguyen, A Review of Artificial Intelligence Applications in Mining and Geological Engineering, Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1, Springer (indexed by Scopus), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_7, 2021

10. Quang-Hieu Tran, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Carsten Drebenstedt, Belin Vladimir Arnoldovich, Victor Atrushkevich et al., Evaluating the Effect of Meteorological Conditions on Blast-Induced Air Over-Pressure in Open Pit Coal Mines, Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1, Springer (indexed by Scopus), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_9, 2021

11. Won-Ho Heo, Jung-hun Kim, Van-Duc Nguyen, Quang-Hieu Tran, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui et al., Development of a Blasting Vibration Monitoring System Based on Tri-axial Acceleration Sensor for Wireless Mesh Network Monitoring, Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1, Springer(indexed by Scopus), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_10, 2021

12. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Carsten Drebenstedt, Hai-Van Thi Tran, Ngoc-Bich Nguyen, Xuan-Cuong Cao et al., Utilizing a Novel Artificial Neural Network-Based Meta-heuristic Algorithm to Predict the Dust Concentration in Deo Nai Open-Pit Coal Mine (Vietnam), Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1, Springer (indexed by Scopus), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_11, 2021

13. Van-Duc Nguyen, Chang-Woo Lee, Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Quang-Hieu Tran, Nguyen Quoc Long et al., Evaluating the Air Flow and Gas Dispersion Behavior in a Deep Open-Pit Mine Based on Monitoring and CFD Analysis: A Case Study at the Coc Sau Open-Pit Coal Mine (Vietnam), Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1, Springer (indexed by Scopus), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_12, 2021

14. Michaela Scheithauer, Patricio E. Mamani Soliz, Roh Pin Lee, Florian Keller, Bernd Meyer, Xuan-Nam Bui et al., Assessment of Feasible and Effective Technologies for the Chemical Utilization of Domestic Coal for Value-Added Production in Vietnam, Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1, Springer (indexed by Scopus), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_19, 2021

15. BUI Xuan-Nam, NGUYEN Hoang, NGUYEN Truc Anh, Artificial Neural Network Optimized by Modified Particle Swarm Optimization for Predicting Peak Particle Velocity Induced by Blasting Operations in Open Pit Mines, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, DOI: 10.29227/IM-2021-02-07, 2021

16. Nguyen Q. L., Nguyen Q. M, Tran D. T., Bui X. N, Prediction of ground subsidence due to underground mining through time using multilayer feed-forward artificial neural networks and back-propagation algorithm – case study at Mong Duong underground coal mine (Vietnam), Mining Science and Technology (Russia), https://doi.org/10.17073/2500-0632-2021-4-241-251, 2021

17. Xuan-Nam Bui, Trong Dinh Cao, Long Quoc Nguyen, Bach Xuan Mai, Le Hung Trinh, Hien Phu La, Ropesh Goyal, Tuan Anh Thai, and Hung Nam Pham, Assessment on maximum magnitude of natural and triggered earthquake when water is impounded in the mining pit: A case study in Nui Nho quarry, Vietnam based on gravity and magnetic data, Russian Journal of Earth Sciences, Doi:10.2205/2020ES000690, 2020

18. Nguyen QUOC LONG, Ropesh GOYAL, Bui KHAC LUYEN, Le VAN CANH, Cao XUAN CUONG, Pham VAN CHUNG, Bui NGOC QUY, Xuan-Nam BUI, Influence of Flight Height on The Accuracy of UAV Derived Digital Elevation Model of Complex Terrain, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 45, (1), 179-187, 2020

19. Le VAN CANH, Cao XUAN CUONG, Nguyen QUOC LONG, Le THI THU HA, Tran TRUNG ANH, Xuan-Nam BUI, Experimental Investigation on the Performance of DJI Phantom 4 RTK in the PPK Mode for 3D Mapping Open-Pit Mines, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, DOI: http://doi.org/10.29227/IM-2020-02-10, 2020

20. Qui-Thao LE, Hoang NGUYEN, Nga NGUYEN, Dinh-Hieu VU, Hoa Thu-Thi LE, Anh Thuc-Thi NGUYEN, Xuan-Nam BUI*, Research on Suitable Mining Technology for Placer Titanium Mines in Vietnam, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, DOI: http://doi.org/10.29227/IM-2020-02-11, 2020

21. Cao DINH TRONG, Xuan-Nam BUI, Pham NAM HUNG, Thai ANH TUAN, Mai XUAN BACH, Pham CONG KHAI, Nguyen VIET NGHIA, Cao DINH TRIEU, Seismic Hazard Assessment for Thuong Tan-Tan My Quarries (Vietnam), Journal of the Polish Mineral Engineering Society, DOI: http://doi.org/10.29227/IM-2020-02-21, 2020

22. Tran VAN ANH, Xuan-Nam BUI, Nguyen QUOC LONG, Tran TRUNG ANH, Land Subsidence Detection in Tan My-Thuong Tan Open Pit Mine and Surrounding Areas by Time Series of Sentinel-1 Images, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, DOI: http://doi.org/10.29227/IM-2020-02-22, 2020

23. Nguyen Quoc LONG, Cao Xuan CUONG, Le Van CANH, Nguyen Ngoc BICH, Dang AnTRAN, Le QuiTHAO, Xuan-Nam BUI, 3D Spatial Interpolation Methods for Open-Pit Mining Air Quality with Data Acquired by Small UAV Based Monitoring System, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, DOI: http://doi.org/10.29227/IM-2020-02-32, 2020

24. Long Nguyen Quoc, Nam Bui Xuan, Cuong Cao Xuan, Canh Le Van, An approach of mapping quarries in Vietnam using low-cost unmanned aerial vehicles, Sustainable Development of Mountain Territories, T.11, No.2 (40), 199-210, 2019

25. Van-Chi Dao, Xuan-Nam Bui, Tien-Dung Le, Xuan-Ha Tran, A new Vietnam national technical regulation on coal mine wastewater, Sustainable Development of Mountain Territories, T.11, No.2 (40), 211-220, 2019

26. Viet Nghia Nguyen, Quoc Long Nguyen, Thi Cuc Nguyen, Xuan-Nam Bui, Applied Terrestrial Laser Scanning for Coal Mine High Definition Mapping, World of Mining - Surface & Underground, 71, No.4, 1-7, 2019

27. Bui Xuan Nam, Nguyen Hoang, Tran Quang Hieu, Bui Hoang Bac, Nguyen Quoc Long, Nguyen Dinh An, Le Thi Thu Hoa, Pham Van Viet, A Lasso and Elastic-Net Regularized Generalized Linear Model for Predicting Blast-Induced Air Over-pressure in Open-Pit Mines, Inzynieria Mineralna, No. 2 (44), vol. 2, 8-20, 2019

28. PHAM Van Hoa, BUI Xuan Nam, LE Van Quyen, LE Thi Thu Hoa, PHAM Van Viet, Estimation of Truck-Shovel Dispatching in Cao Son Open-Pit Coal Mine and the Ability in Applying Information Technology for Increasing its Efficiency, Inzynieria Mineralna, No. 2 (44), vol. 2, 21-27, 2019

29. Nguyen Hoang, Bui Xuan Nam, Tran Quang Hieu, Nguyen Quoc Long, Vu Dinh Hieu, Pham Van Hoa, Le Qui Thao, Nguyen Phu Vu, Developing an Advanced Soft Computational Model for Estimating Blast-Induced Ground Vibration in Nui Beo Open-pit Coal Mine (Vietnam) Using Artificial Neural Network, Inzynieria Mineralna, No. 2 (44), vol. 2, 57-72, 2019

30. Tien-Dung LE, Xuan-Nam BUI, Status and prospects of underground coal mining technology in Vietnam, Inzynieria Mineralna, No. 2 (44), vol. 2, 104-110, 2019

31. Vu Dinh Hieu, Bui Xuan Nam, Bui Hoang Bac, Ngo Thi Thanh Nga, Pure SiO2 Extraction through Aluminosilicates Synthesis from Incinerated Solid Wastes, Inzynieria Mineralna, No. 2 (44), vol. 2, 198-209, 2019

32. Bui Xuan Nam, Lee Changwoo, Nguyen Quoc Long, Adeel Ahmad, Cao Xuan Cuong, Nguyen Viet Nghia, Le Van Canh, Nguyen Hoang, Le Qui Thao, Duong Thuy Huong, Nguyen Van Duc, Use of Unmanned Aerial Vehicles for 3D topographic Mapping and Monitoring the Air Quality of Open-pit Mines, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No. 2 (44), vol. 2, 222-238, 2019

33. NGUYEN Quoc Long, BUI Xuan Nam, CAO Xuan Cuong, LE Van Canh, An Approach of Mapping Quarries in Vietnam Using Low-cost Unmanned Aerial Vehicles, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, No. 2 (44), vol. 2, 248-262, 2019

34. Nguyen Quoc Long, Michał M. Buczek, La Phu Hien, Sylwia A. Szlapinska, Bui Xuan Nam, Nguyen Viet Nghia, Cao Xuan Cuong, Accuracy assessment of mine walls’ surface models derived from terrestrial laser scanning, International Journal of Coal Science & Technology, Volume 5, Issue 3, 328-338, 2018

35. Tran Tuan Minh, Bui Xuan Nam, Tran Quang Hieu, Nguyen Quang Huy, Research on the effects of the blasting pressure values on the stability of concrete lining in the existing tunnel during expansion auxiliary tunnel in Hai Van pass project of Vietnam, Sustainable development of mountain territories, T.10, No.3(37), 411-419, 2018

36. Michał M. Buczek, Nguyen Quoc Long, Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Application of Knothe-Budryk theory and Rigid Body condition for assessment of subsidence, Sustainable Development of Mountain Territories, 595-605, 2018

37. Bui Xuan Nam, Nguyen Quoc Long, Building a subsidence prediction model and applying for Nam Deo Nai waste dump, ISRM VietRock 2015 International Symposium "Rock Mechanics for Sustainable Development", Volume 2015-March, 2015

38. Bui Xuan Nam, Ho Si Giao, Carsten Drebenstedt, The situation of the surface coal mines in Vietnam and their future development, Journal "World of Mining - Surface & Underground". Germany, 56, No.3, 210-216, 2004

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Nguyen Tam Tinh, Xuan-Nam Bui, Identification of The Suitable Type of Waste Dumps for Open-Pit Coal Mines in Cam Pha, Quang Ninh, Vietnam, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 12, Issue 12, 124-137, 2021

2. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Panagiotis G. Asteris, Quang Hieu-Tran, Danial Jahed Armaghani, Masoud Monjezi, Manoj Khandelwal and Phonepaserth Sukhanouvong, A comparative study of different artificial intelligence techniques in predicting blast-induced air over-pressure, Metaheuristic Computing and Applications, DOI: https://doi.org/10.12989/mca.2020.1.2.001, 2020

3. Голик В. И., Буй Хуан Нам, Масленников С. А., Анищенко В. И., Использование свойств дискретных пород для оптимизации процессов погашения выработанного пространства, Горные науки и технологии, TOM 4, 3 (2019), 213-219, 2019

4. Туан Минь Чан, Суан Нам Буй, Куанг Хиеу Чан, Куанг Хюи Нгуен, Голик В.И., Обоснование влияния вмещающих пород на состояние горных выработок, Журнал «Безопасность Труда в Промышленности», No.4, 17-25, 2018

5. Le Thi Thu Hoa, Jaroonpattanapong Pirat, Xuan-Nam Bui, Pham Van Viet, Nguyen Hoang, Le Qui Thao, Approach of recovering thin coal seams, Journal "Mining Science and Technology", MISIS, Russia, No.1, 16-22, 2018

6. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Thao-Qui Le, Ngoc-Hoan Do, Le Thi Thu Hoa, Evaluating and Predicting Blast-Induced Ground Vibration in Open Cast Mine Using ANN: A Case Study in Vietnam, Springer Nature Applied Sciences, DOI: 10.1007/s42452-018-0136-2, 2018

7. Туан Минь ЧАН, Сюань Нам БУЙ, Куанг Хиеу ЧАН, Куанг Хюи НГУЕН, Владимир Иванович ГОЛИК, Оценка влияния взрывных работ на устойчивость спаренных тоннелей, Известия Уральского государственного горного университета, 4(52), 84-92, 2018

8. Чан Куанг Хиеу, Буй Суан Нам, Белин. В.А., Определение влияния диаметра взрывных скважин на коэффициент сейсмичности при массовых взрывах вблизи охраняемых объектов на угольном разрезе «НуйБео» провинции Куанг Нинг Вьетнама, Журнал «Безопасность Труда в Промышленности», No.7, 15-18, 2017

9. Bui Xuan Nam, Ho Si Giao, Status of Development Orientations for Mining Titanium Placer in Vietnam, Journal "Mining Science and Technology", MISIS, Russia, No.1, 40-50, 2016

10. Mai Ngoc Luan, Bui Xuan Nam, Application of geostatistical tools to assess geological certainty for Sinquyen Copper mine, Vietnam, Journal "Mining Science and Technology", MISIS, Russia, No.2, 24-30, 2016

11. Bui Xuan Nam, Carsten Drebenstedt, Investigations of mining systems in the Vietnam limestone industry, Journal "Cement International", Verlag Bau+Technik. Germany, 3, 88-97, 2006

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Phan Hồng Việt, Bùi Xuân Nam, Đỗ Ngọc Tước, Đỗ Ngọc Hoàn, Nghiên cứu lựa chọn mô hình đóng cửa các mỏ đá vật liệu xây dựng phù hợp góp phần phát triển bền vững tại Bình Dương, Việt Nam, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 64, 4, DOI: 10.46326/JMES.2023.64(4).10, 2023

2. Xuan–Nam Bui, Hoang Nguyen, Qui–Thao Le, Tran Quang Hieu, Application of artificial neural network with fine–tuning parameters for forecasting PM2.5 in deep open–pit mines: A case study, Vietnam Journal of Hydrometeorology, 10, doi:10.36335/VNJHM.2022(10).64-71, 2022

3. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Trần Khắc Hùng, Nguyễn Tuấn Thành, Dự báo nồng độ bụi PM2.5 phát tán trong quá trình nổ mìn trên các mỏ lộ thiên sử dụng mạng nơ–ron nhân tạo và giải thuật tối ưu hóa bầy đàn cải tiến (APSO–MLP), Tạp chí Khí tượng Thủy văn, doi:10.36335/VNJHM.2022(740).88-99, 2022

4. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Changwoo Lee, Lê Quí Thảo, Bùi VănTuyên, Ảnh hưởng của điều kiện khí tượng tới chất lượng không khí tại các mỏ lộ thiên sâu Việt Nam, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 62, 1-14, 2021

5. Bùi Xuân Nam, Hồ Sĩ Giao, Ngành khai thác mỏ lộ thiên Việt Nam - đào tạo và nghiên cứu khoa học hội nhập CMCN 4.0, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (Chuyên đề: 55 đào tạo ngành Khai thác mỏ lộ thiên), 61, Kỳ 5(2020), 1-15, 2020

6. Trần Quang Hiếu, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Long, Đánh giá khả năng áp dụng một số công nghệ và thiết bị tiên tiến cho các mỏ khai thác lộ thiên ở Việt Nam, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (Chuyên đề: 55 đào tạo ngành Khai thác mỏ lộ thiên), 61, Kỳ 5(2020), 16-32, 2020

7. Nguyễn Anh Tuấn1, Phạm Văn Việt, Bùi Xuân Nam, Lê Thị Thu Hoa, Lê Thị Hải, Trần Đình Bão, Lê Thị Minh Hạnh, Mô phỏng hệ khe nứt trong khối đá phục vụ khai thác mỏ lộ thiên ở Việt Nam, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (Chuyên đề: 55 đào tạo ngành Khai thác mỏ lộ thiên), 61, Kỳ 5(2020), 80-96, 2020

8. Lê Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Nghiên cứu trình tự lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ titan sa khoáng ven biển tỉnh Bình Thuận, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (Chuyên đề: 55 đào tạo ngành Khai thác mỏ lộ thiên), 61, Kỳ 5(2020), 33-46, 2020

9. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Lê Thị Hương Giang, Mô hình dự báo chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên dựa trên phương pháp lập trình di truyền, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (Chuyên đề: 55 đào tạo ngành Khai thác mỏ lộ thiên), 61, Kỳ 5(2020), 107-116, 2020

10. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Lê Quí Thảo, Mô hình mạng nơ-ron nhân tạo và mô hình thực nghiệm để dự báo sóng chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên, Công nghiệp mỏ, 6, 23-28, 2019

11. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Nghiên cứu đánh giá sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo trong dự báo sóng va đập không khí sinh ra do nổ mìn trên mỏ lộ thiên, Công nghiệp Mỏ, 1, 60-66, 2018

12. Trần Quang Hiếu, Bùi Xuân Nam, Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thông số hợp lý về mặt cấu trúc khi phân đoạn cột bua nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác nổ mìn trên các mỏ lộ thiên, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 58, Kỳ 5, 431-438, 2018

13. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Thành, So sánh hiệu quả giữa thuật toán hồi quy tuyến tính và phi tuyến tính khi dự báo sóng chấn động nổ mìn trên mỏ than Núi Béo, Quảng Ninh, Công nghiệp mỏ, 2, 78-84, 2018

14. Trong Dinh Cao, Nam Xuan Bui, Tuan Anh Thai, Hung Nam Pham, Bach Xuan Mai, Risk assessment of Triggered earthquake occurrences in the quarries Thuong Tan III, IV and adjacent area since the mining pit is impounded water, Journal of Mining and Earth Sciences, Vol. 59, Issue 6, 43-55, 2018

15. Trần Quang Hiếu, Bùi Xuân Nam, Xây dựng phần mềm lập hộ chiếu khoan - nổ mìn cho các mỏ khai thác lộ thiên vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh, Công nghiệp Mỏ, 1, 14-17, 2017

16. Lê Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Lựa chọn công nghệ, thiết bị khai thác phù hợp cho các khoáng sàng quặng titan sa khoáng có lẫn nhiều bùn sét và thân quặng nằm sâu tại tỉnh Bình Định, Công nghiệp Mỏ, 1, 34-38, 2017

17. Đoàn Trọng Luật, Bùi Xuân Nam, Ứng dụng phương pháp góc Tây Bắc để giải bài toán vận tải hở trên các mỏ lộ thiên ở Việt Nam, Công nghiệp Mỏ, 1, 45-48, 2017

18. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Ứng dụng phương pháp số nhỏ nhất trong bảng để giải bài toán vận tải hở trên các mỏ lộ thiên ở Việt Nam, Công nghiệp Mỏ, 3, 24-27, 2017

19. Đỗ Ngọc Tước, Bùi Xuân Nam, Một số thông số tối ưu của nhóm tầng trên bờ mỏ khai thác lộ thiên khi sử dụng công nghệ vận tải liên hợp, Công nghiệp Mỏ, 3, 47-50, 2017

20. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Sử dụng mô hình Arima để dự báo giá bán than phục công tác lập kế hoạch khai thác cho các mỏ than lộ thiên Việt Nam, Công nghiệp Mỏ, 5, 58-61, 2017

21. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Ứng dụng thuật toán rừng ngẫu nhiên để dự báo sóng va đập không khí sinh ra do nổ mìn trên mỏ than Đèo Nai, Công nghiệp Mỏ, 6, 47-53, 2017

22. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Nhữ Văn Phúc, Mô hình dự báo ô nhiễm bụi và không khí cho mỏ quặng titan sa khoáng Thanh Tâm - Quảng Trị, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 58, Kỳ 4, 260-270, 2017

23. Nguyễn Tam Tính, Bùi Xuân Nam, Mạng nơ-ron nhân tạo và khả năng xác định mức độ biến động theo thời gian của bề mặt bãi thải, Công nghiệp Mỏ, 2, 46-52, 2016

24. Bùi Xuân Nam, Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ ngành khai thác mỏ lộ thiên Việt Nam, Công nghiệp Mỏ, 4, 4-9, 2015

25. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Ứng dụng bài toán Bousinessq để xác định các thông số của đầu đập thủy lực phi phá vỡ đất đá trên mỏ lộ thiên, Công nghiệp Mỏ, 4, 21-25, 2015

26. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Bài toán xác định chi phí vòng đời của các thiết bị vận tải trên mỏ lộ thiên, Công nghiệp Mỏ, 4, 96-100, 2015

27. Lê Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Xuân Quang, Phân loại các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam, Công nghiệp Mỏ, 4, 119-124, 2015

28. Mai Ngọc Luân, Bùi Hoàng Bắc, Bùi Xuân Nam, Áp dụng phương pháp địa thống kê phục vụ công tác đánh giá hàm lượng cho các khoáng sàng quặng ở Việt Nam, Công nghiệp Mỏ, 2, 30-32, 2013

29. Nguyễn Minh Mẫn, Bùi Xuân Nam, Phạm Thị Thu Hường, Công tác quản lý sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Quản lý Giáo dục, 32, 49-54, 2012

30. Nhữ Văn Bách, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đình An, Trần Khắc Hùng, Phương pháp xác định tốc độ dao động của nền đất khi nổ mìn vi sai phi điện, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 38, 25-28, 2012

31. Nguyễn Đức Khoát, Bùi Xuân Nam, Đoàn Trọng Luật, Giải thuật Genetic trong điều hành vận tải trên mỏ lộ thiên, Công nghiệp Mỏ, 2, 22-23, 2011

32. Đỗ Mạnh Cường, Bùi Xuân Nam, Áp dụng mô hình khối trong quản lý khai thác tại các mỏ đá vôi sản xuất xi măng ở Việt Nam, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 33, 68-74, 2011

33. Lê Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Minh Vương, Sử dụng máy xúc thủy lực gàu ngược đặt trên phà để khai thác các khoáng sàng sa khoáng dưới nước, KHKT Mỏ - Địa chất, 35, 20-24, 2011

34. Đỗ Ngọc Tước, Bùi Xuân Nam, Xác định vị trí chuyển tải hợp lý khi sử dụng công nghệ vận tải liên hợp trên mỏ lộ thiên, Công nghiệp Mỏ, 6, 30-32, 2011

35. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ, Nguyễn Anh Tuấn, Nghiên cứu các sơ đồ công nghệ khai thác than bùn trên địa bàn Hà Tây, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 29, 64-69, 2010

36. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Những thành tựu chủ yếu trong công nghiệp nổ mìn thế giới từ cuối thế kỷ XX, Công nghiệp Mỏ, 4, 12-15, 2010

37. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đình An, Nhữ Văn Phúc, Một số công nghệ và thiết bị tiên tiến phục vụ công tác khoan - nổ mìn trên mỏ lộ thiên, Công nghiệp Mỏ, 4, 34-36, 2010

38. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Lệ Thu, Đoàn Trọng Luật, Một phương pháp lựa chọn loại ô tô vận tải đất đá cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, Công nghiệp Mỏ, 5, 7-9, 2010

39. Đoàn Trọng Luật, Bùi Xuân Nam, Tạ Khải Đại, Phương pháp điều khiển hoạt động của ô tô khi phối hợp với máy xúc trong khai thác lộ thiên, Công nghiệp Mỏ, 5, 3-4, 2010

40. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ, Nghiên cứu các đặc điểm và sơ đồ công nghệ của máy liên hợp phay cắt trong khai thác mỏ lộ thiên, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 32, 70-75, 2010

41. Nguyễn Thành Trung, Bùi Xuân Nam, Đánh giá hiệu quả kinh tế khi phá đá quá cỡ bằng đầu đập thủy lực tại mỏ đá vôi Hoàng Mai A, Công nghiệp Mỏ, 2, 29-31, 2008

42. Nguyễn Phụ Vụ, Bùi Xuân Nam, Nghiên cứu xác định các thông số làm việc của đầu đập thủy lực trong khai thác lộ thiên, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 22, 55-60, 2008

43. Đặng Trung Thuận, Bùi Xuân Nam, Các thông số công nghệ và trình tự khai thác hợp lý quặng inmenit (titan) cồn cát ven biển, Công nghiệp Mỏ, 6, 22-24., 2008

44. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ, Nghiên cứu các sơ đồ công nghệ của đầu đập thủy lực trong khai thác mỏ lộ thiên, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 23, 61-65, 2008

45. Nhữ Văn Bách, Bùi Xuân Nam, Công nghệ khai thác mỏ lộ thiên đáp ứng yêu cầu phát triển ngành mỏ Việt Nam giai đoạn 2006-2010 và trong tương lai, Công nghiệp mỏ, 1, 10-12, 2007

46. Bùi Xuân Nam, Xác định chiều rộng luồng xúc tối ưu cho máy xúc thuỷ lực gầu ngược khi xúc trên mức máy đứng, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 18, 54-57, 2007

47. Bùi Xuân Nam, Các đặc điểm công nghệ của máy xúc thuỷ lực gầu ngược trong khai thác mỏ lộ thiên, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 18, 100-104, 2007

48. Bùi Xuân Nam, Tính toán năng suất máy xới, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 13, 55-57, 2006

49. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Khai thác mỏ lộ thiên Việt Nam - Những thời cơ và thách thức trong tương lai, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Số chuyên đề Khai thác lộ thiên, 5-10, 2006

50. Bùi Xuân Nam, Xác định chiều rộng luồng xúc tối ưu cho máy xúc thuỷ lực gầu ngược khi xúc bốc dưới mức máy đứng, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Số chuyên đề Khai thác lộ thiên, 26-29, 2006

51. Lê Văn Quyển, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đình An, Nhữ Văn Phúc, Kiểm tra tốc độ nổ và thời gian visai khi nổ mìn trên các mỏ lộ thiên bằng thiết bị Micro Trap VOD, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Số chuyên đề Khai thác lộ thiên, 50-52, 2006

52. Nguyễn Đình An, Bùi Xuân Nam, Mô phỏng trình tự nổ mìn visai trên máy vi tính, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Số chuyên đề Khai thác lộ thiên, 74-75, 2006

53. Bùi Xuân Nam, Xác định chiều cao tầng làm việc cho máy xúc thuỷ lực gầu ngược khi xúc bốc trên mức máy đứng, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 14, 78-81, 2006

54. Bùi Xuân Nam, Xác định chiều cao tầng và chiều rộng luồng xúc cho máy xúc thuỷ lực gầu ngược khi đứng xúc ở mức trung gian, Công nghiệp mỏ, 3, 14-16, 2006

55. Nhữ Văn Bách, Lê Văn Quyển, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đình An, Nhữ Văn Phúc, Những biện pháp giảm thiểu tác dụng chấn động khi nổ mìn ở mỏ Núi Béo, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 14, 58-62, 2006

56. Bùi Xuân Nam, Xác định chiều rộng luồng xúc cho máy xúc thuỷ lực gầu ngược khi xúc bốc trên mức máy đứng, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 15, 44-47, 2006

57. Bùi Xuân Nam, Đặc điểm của các hãng sản xuất máy xúc thuỷ lực nổi tiếng thế giới, Công nghiệp mỏ, 4, 40-42, 2006

58. Bùi Xuân Nam, Chấn động do nổ mìn trên mỏ lộ thiên - Những đặc tính và các yếu tố ảnh hưởng, Công nghiệp mỏ, 5, 20-22, 2006

59. Bùi Xuân Nam, Xác định chiều cao tầng làm việc cho máy xúc thuỷ lực gầu ngược khi làm việc dưới mức máy đứng, Thông tin Khoa học và công nghệ mỏ, 7+8, 30-33, 2005

60. Bùi Xuân Nam, Xác định chiều rộng luồng xúc cho máy xúc thuỷ lực gầu ngược khi xúc bốc dưới mức máy đứng, Công nghiệp mỏ, 5, 22-24, 2005

61. Bùi Xuân Nam, Hồ Sĩ Giao, Đặc điểm của ô tô siêu trọng sử dụng trong ngành mỏ, Công nghiệp mỏ, 2, 25-27, 2004

62. Bùi Hoàng Bắc, Bùi Xuân Nam, Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và ứng dụng của nó trong khai thác mỏ lộ thiên, Thông tin Khoa học và công nghệ mỏ, 2, 7-9, 2004

63. Bùi Xuân Nam, Bùi Hoàng Bắc, Các phương pháp đánh giá hàm lượng khoáng sản của các phần mềm ứng dụng trong khai thác mỏ, Thông tin Khoa học và công nghệ mỏ, 5, 20-23, 2004

64. Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Sử dụng đầu đập thuỷ lực trong khai thác mỏ, Công nghiệp mỏ, 3, 34-36, 2004

65. Bùi Xuân Nam, Đặc điểm về sự phân bố lực xúc trong quĩ đạo xúc của máy xúc thuỷ lực gầu ngược, Công nghiệp mỏ, 4, 18-20, 2003

66. Bùi Xuân Nam, Pierre Schmieder, Công nghệ khai thác đá tại CHLB Đức, Công nghiệp mỏ, 6, 37-39, 2003

67. Bùi Xuân Nam và nnk, Datamine - một phần mềm hữu ích trong khai thác mỏ, Công nghiệp mỏ, 1, 18-19, 2002

68. Bùi Hoàng Bắc, Bùi Xuân Nam, Nguồn nhiên liệu hóa thạch và vấn đề môi trường, Thông tin Khoa học và công nghệ mỏ, 11, 18-19, 2002

69. Bùi Xuân Nam, Một số phương pháp xác định vị trí ổ trục tựa cần gầu cho máy xúc thuỷ lực gầu ngược, Công nghiệp mỏ, 3, 10-12, 2001

70. Bùi Xuân Nam, Xác định vị trí của máy xúc thuỷ lực gầu ngược khi đào hào chuẩn bị và dọn sạch vách vỉa, Công nghiệp mỏ, 6, 10-11, 2001

71. Bùi Xuân Nam, Lực xúc của máy xúc thuỷ lực và máy xúc tay gầu kéo cáp, Công nghiệp mỏ, 5, 8-9, 2000

72. Bùi Xuân Nam, Một vài suy nghĩ về thuật toán hình nón động, Công nghiệp mỏ, 3, 11-12, 1999

73. Bùi Xuân Nam, Tin học ứng dụng trong ngành mỏ - Hiện trạng và giải pháp, Công nghiệp mỏ, 3, 11-12, 1998

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Quoc Long, Xuan-Nam Bui, Khac Luyen Bui, Khoa Dat Vu Huynh, Canh Van Le, Michal Buczek, and Thang Phi Nguyen, A computational tool for time-series prediction of mining-induced subsidence based on time-effect function and geodetic monitoring data, Proceedings of the international conference on Geo-Spatial technologies and earth resources 2017 (Editors: Dieu Tien Bui, Anh Ngoc Do, Hoang-Bac Bui, Nhat-Duc Hoang). Springer, 1-16, 2017

2. Dieu Tien Bui, Nguyen Quoc Long, Xuan-Nam Bui, Viet-Nghia Nguyen, Chung Van Pham, Canh Van Le, Phuong-Thao Thi Ngo, Dung Tien Bui, and Bjon Kristoffersen, Lightweight unmanned aerial vehicle and structure-from-motion photogrammetry for generating digital surface model for open-pit coal mine area and its accuracy assessment, Proceedings of the international conference on Geo-Spatial technologies and earth resources 2017 (Editors: Dieu Tien Bui, Anh Ngoc Do, Hoang-Bac Bui, Nhat-Duc Hoang). Springer, 17-33, 2017

3. Vu Dinh Hieu, Bui Xuan Nam, Mai The Toan, Le Qui Thao, Sintering of porous material from diatomite and porous ash, The Proceedings of the ESASGD 2016 (Session: Advances in Mining and Tunneling - ICAMT2016). Hanoi, 189-197, 2016

4. Victor Atruskevich, Bui Xuan Nam, Mining technology with underground enrichment of coal and other minerals for deposits in Vietnam, International Workshop on Advances in Surface Mining for Environment Protection and Sustainable Development, 120-126, 2015

5. Nguyen Hoang, Bui Xuan Nam, Simulation on rock breaking process of hydraulic breaker while breaking on the bench in surface mines according to the Bousinessq mathematical results, International Workshop on Advances in Surface Mining for Environment Protection and Sustainable Development, 109-114, 2015

6. Bui Xuan Nam, Ho Si Giao, Tran Manh Xuan, Advances in Vietnam Surface Mining for Environment Protection and Sustainable Development., International Workshop on Advances in Surface Mining for Environment Protection and Sustainable Development, 23 October, 2015, Hanoi, Vietnam, 6-22, 2015

7. Atrushkevich V.A., Bui Xuan Nam, The safe technology of mining with underground enrichment of coal and other minerals for deposits of Vietnam, The XXIII International Scientific Symposium "Miner's Week 2015", Moscow, 26-30 January 2015, 394-402, 2015

8. Nguyen Duc Khoat, Bui Xuan Nam, A real - time regulation model in multiagent decision support system for open pit mining, The 12th International Symposium on Continuous Surface, Aachen, 255-262, 2014

9. Le Thi Minh Hanh, Nguyen Tam Tinh, Bui Xuan Nam, Le Thi Thu Hoa, Vu Dinh Hieu, Methods used for improving stabilization and predicting ARD area for coal mine waste dumps in Viet Nam, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology, 109-115, 2014

10. Bui Xuan Nam, Research on selective mining technology by hydraulic backhoe excavators for surface coal mines in Quang Ninh, Viet Nam, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology, 135-143, 2014

11. Le Thi Minh Hanh, Nguyen Tam Tinh, Bui Xuan Nam, Pham Van Hoa, Nguyen Hoang, Application of Goldsim simulation for mine water balance and waste management modeling, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 21-22 October 2014, Publishing House for Science and Technology, 92-97, 2014

12. Nguyen Duc Khoat, Bui Xuan Nam, A Regulation Model in Multi-Agent Decision Support System for Open Pit Mining, ASEAN++2013, Moving Forward (The 11th International Conference on Earth Resources Technology, The 8th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering), November 11-13, Chiangmai, Thailand, 2013

13. Le Qui Thao, Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Minh Vuong, Use of pontoon-mounted hydraulic backhoe excavator for extracting subaqueous placer minerals, Proceedings of the First International Workshop on Geology and Natural Resources of ASEAN (Geo ASEAN 1), Subject: Asean Titanium, 13-14 May 2013 Vung Tau, Vietnam. Vietnam Publishing House of Natural Resources, Environment and Cartography, 165-171, 2013

14. Bui Xuan Nam, Ho Si Giao, Le Qui Thao, Quach Duc Tin, Propose some technical solutions for titanium mineral mining in Vietnam, Proceedings of the First International Workshop on Geology and Natural Resources of ASEAN (Geo ASEAN 1), Subject: Asean Titanium, 13-14 May 2013 Vung Tau, Vietnam. Vietnam Publishing House of Natural Resources, Environment and Cartography, 155-164, 2013

15. Vu Dinh Hieu, Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam, Preparation of activated carbon-zeolite composites (Ac-Z composites) using water treatment sludge ash, Proceedings of The 6th International Symposium on The East Asia Earth Environmental Problems (EAEP2012), 6-7 November 2012, Kyushu University, Fukuoka, Japan, 175-178, 2012

16. Bui Hoang Bac, Vu Dinh Hieu, Bui Xuan Nam, Preparation of allophane using silica and aluminum source extracted from incinerated solid waste synthesis, Proceedings of The 6th International Symposium on The East Asia Earth Environmental Problems (EAEP2012), 6-7 November 2012, Kyushu University, Fukuoka, Japan, 155-158, 2012

17. Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam, Vu Dinh Hieu, Nguyen Tien Dung, Characterization of Vietnamese coal fly ash and its possible utilizations, The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology, 434-438, 2012

18. Dam Trong Thang, Bui Xuan Nam, Simulating the interference process of two explosion waves on the plane connecting two explosive contour drillholes side by side, The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology, 345-349, 2012

19. Do Manh Cuong, Bui Xuan Nam, Limestone quarrying process for cement production of Vietnam cement industry corporation (VICEM), The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology, 132-146, 2012

20. Luu Van Thuc, Bui Xuan Nam, Le Thi Thu Hoa, Do Ngoc Hoan, Vu Dinh Truong, Selection on suitable mining technological schemes of hydraulic backhoe excavator for iron ore mines, The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology, 117-124, 2012

21. Nguyen Duc Khoat, Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Minh Vuong, Multi-agent decision support system for open pit mining, The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology, 91-94, 2012

22. Bui Xuan Nam, Luu Van Thuc, Vu Dinh Hieu, Le Qui Thao, Nguyen Hoang, Use of combined transportation for deep surface coal mines in Quang Ninh, Vietnam, The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 23-25, 2012. Publishing House for Science and Technology, 80-85, 2012

23. Bui Xuan Nam, Le Qui Thao, Coal Mining Industry in Vietnam, Proceedings of The International Symposium on Earth Science and Technology 2011, 6-7 December 2011, Kyushu University, Fukuoka, Japan, 155-158, 2011

24. Vu Dinh Hieu, Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam, Effect of Hydrogen Production by Thermophilic Anaerobic Digest from Organic Wastes, The 1st International Conference - Advances in Environmental Engineering for Natural Resources Mining. Hanoi, Vietnam 22-24 June 2011, 253-265, 2011

25. Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam, Vu Dinh Hieu, Nguyen Tien Dung, Effective Utilization of Incinerated Municipal Solid Waste: Zeolitic Materials and Allophane Synthesis, The 1st International Conference - Advances in Environmental Engineering for Natural Resources Mining. Hanoi, Vietnam 22-24 June 2011, 224-231, 2011

26. Tran Manh Xuan, Ho Si Giao, Bui Xuan Nam, Surface mining in Vietnam and sustainable development, International Conference on Advanced Mining for Sustainable Development. 23-25 September, Halong Bay - Vietnam, 184-195, 2010

27. Tran Manh Xuan, Bui Xuan Nam, Le Thi Thu Hoa, Research on suitable technological schemes for mining the ore seam 1 at the Laocai apatite mine, International Conference on Advanced Mining for Sustainable Development. 23-25 September, Halong Bay - Vietnam, 158-164, 2010

28. Nguyen Duc Khoat, Bui Xuan Nam, Decision support system for open pit mining, International Conference on Advanced Mining for Sustainable Development. 23-25 September, Halong Bay - Vietnam, 153-157, 2010

29. Do Manh Cuong, Bui Xuan Nam, Application of advanced mining management models for limestone quarries in Vietnam cement production industry, International Conference on Advanced Mining for Sustainable Development. 23-25 September, Halong Bay - Vietnam, 176-183, 2010

30. Do Ngoc Tuoc, Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu, Selection of surface miners and suitable technological schemes for some come coal and bauxite mines in Vietnam, 10th International Symposium Continuous Surface Mining (Ed. Drebenstedt C.). TU Bergakademie Freiberg, Germany, 13-15 September 2010, 139-133I, 2010

31. Bui Xuan Nam, Do Manh Cuong, Use of belt conveyor at limestone quarries for cement production in Vietnam, 10th International Symposium Continuous Surface Mining (Ed. Drebenstedt C.). TU Bergakademie Freiberg, Germany, 13-15 September 2010, 119-130, 2010

32. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu, Vu Anh Tuan, Mine Reclamation in Vietnam - A case study at Nui Beo surface coal mine, Freiberger Forschungsforum. Berg-und Huettenmaennischer Tag " Ressourcen fuer die Monilitaet" (Ed. Drebenstedt C.). TU Bergakademie Freiberg, Germany, 9-11 June 2010, 199-211, 2010

33. Hoang Cao Phuong, Nguyen Xuan Quang, Bui Xuan Nam, Current situation of white sand mining in Quang Nam and Thua Thien Hue provinces and orientations for sustainable development, Water Resources Protection and Management. Germany Alumni Green Group and German Academic Exchange Service. 27-28 April, 2010. Hanoi, Vietnam, 16-22, 2010

34. Bui Xuan Nam, Environmental problems caused by mining activity in Vietnam and chances for German-Vetnamese co-operation, Resource and Environmental Technologies: Chances of German Vietnamese Cooperation. (Ed. Christoph Breitkreuz, Jan Bongaerts). TU Bergakademie Freiberg, Germany, June 2009, 51-60, 2009

35. Bui Xuan Nam, Carsten Drebenstedt, Use of hydraulic backhoe excavator in surface mining, Innovative Entwicklung und Konzepte in der Tagebautechnik (Ed. Drebenstedt C.). TU Bergakademie Freiberg, Germany, February 2009, 175-189, 2009

36. Nguyen Anh Tho, Bui Xuan Nam, Occupational safety and health in mining industry in Vietnam, Proceedings of workshop on Mining Environmental Problems and Protection, Hanoi 6-8th May, 2009. Bachkhoa - Hanoi Publishing House, Vietnam, 153-157, 2009

37. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu, Nguyen Thanh Trung, Research on non-blasting method for limestone quarries in Vietnam, Proceedings of workshop on Mining Environmental Problems and Protection, Hanoi 6-8th May, 2009. Bachkhoa - Hanoi Publishing House, Vietnam, 85-93, 2009

38. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu, Environmental issues of surface coal mining in Quang Ninh, Proceedings of workshop on Mining Environmental Problems and Protection, Hanoi 6-8th May, 2009. Bachkhoa - Hanoi Publishing House, Vietnam, 73-84, 2009

39. Bui Xuan Nam, Research on non-blasting mining methods for environmental protection and sustainable development in Vietnam, Proceedings of workshop on Environmental Protection for Sustainable development in Vietnam: Chances and Challenges. Germany Alumni Green Group and German Academic Exchange Service. 13-14 March, Hanoi, Vietnam, 107-116, 2009

40. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu, Le Thi Thu Hoa, Research on suitable waste dumping schemes for surface coal mines in Vietnam, Proceedings of Waste Management Regional Conference 2009. March, 3-4 March, Kuala Lumpur, Malaysia, 77-83, 2009

41. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu, Use of ripper at claystone quarries in Vietnam, Innovations in Non-Blasting Rock Destructuring (Ed. Drebenstedt C.). TU Bergakademie Freiberg, Germany, November 2008, 230-238, 2008

42. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu, Research on mining technological schemes of hydraulic breakers for limestone quarries in Vietnam, Innovations in Non-Blasting Rock Destructuring (Ed. Drebenstedt C.). TU Bergakademie Freiberg, Germany, November 2008, 27-35, 2008

43. Tran Manh Xuan, Bui Xuan Nam, Le Thi Thu Hoa, Research on suitable selective mining technology for extracting the ore of type I at the Laocai apatite mine, International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology, 133-140, 2008

44. Do Ngoc Tuoc, Nguyen Phu Vu, Bui Xuan Nam, Selection on suitable overburden hauling technology for Vietnam surface coal mines, International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology, 112-118, 2008

45. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu, Advances in Vietnam Surface Mining, International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology, 60-69, 2008

46. Ho Si Giao, Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu, Mining technology with large working pit slope angle in Quangninh surface coal mines, International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology, 11-19, 2008

47. Ho Si Giao, Bui Xuan Nam, Nguyen Anh Tuan, Mining technology for deep surface coal mine in Quangninh, International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology, 5-10, 2008

48. Nhu Van Bach, Bui Xuan Nam, Minimizing bad impacts on environment when using blasting method in mining, International Workshop on Geoecology and Environmental technology, Hanoi October 25-27th, 2007. Labour Publishing House, 164-173, 2007

49. Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Vu, Surface coal mining in Quang Ninh and environmental problems need caring, International Workshop on Geoecology and Environmental technology, Hanoi October 25-27th, 2007. Labour Publishing House, 225-235, 2007

50. Bùi Xuân Nam, Carsten Drebenstedt, Use of hydraulic backhoe excavator in Vietnam open pit coal mines, Mine Planning and Equipment Selection 2004. Hardygora, Paszkowska & Sikora (Eds.). A.A: BALKEMA PUBLISHERS, 197-202, 2004

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Nguyễn Hoàng, Lê Quí Thảo, Phạm Duy Thanh, Lê Hữu Tiến, Nguyễn Văn Đức, Giải pháp công nghệ CCUS tái chế tro xỉ thải và bùn đỏ làm phụ gia sản xuất xi măng xanh CSA: tiến gần tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ XXVIII "Kinh tế tuần hoàn trong công nghiệp mỏ Việt Nam", Quy Nhơn - Bình Định, 192-204, 2023

2. Trần Quang Hiếu, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Đỗ Ngọc Hoàn, Nguyễn Trung Tỉnh, Kiểm soát tiếng ồn nổ mìn trong hoạt động khai thác tại mỏ đá vôi Kỳ Phú - Ninh Bình, Việt Nam, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc Trái Đất, Mỏ, Môi trường bền vững lần thứ V, Hà Nội, Việt Nam, 35-45, 2022

3. Bui Xuan Nam, Nguyen Hoang, Tran Quang Hieu, Nguyen Dinh An, Le Qui Thao, Utilizing the Lasso and Elastic-Net regularized generalized linear model for predicting blast-induced ground vibration in open-pit mines, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), Hà Nội, 11-12-2020, 27-32, 2020

4. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Nguyễn Đình An, Phạm Văn Hòa, Nghiên cứu phát triển quần thể mạng nơ-ron nhân tạo dự báo chấn động nổ mìn cho mỏ than Đèo Nai, Quảng Ninh, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), Hà Nội, 11-12-2020, 19-26, 2020

5. Lê Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Lê Thị Thu Hoa, Phạm Văn Việt, Nguyễn Hoàng, Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sét tới mức độ thấm nước trong moong khai thác Titan sa khoáng ven biển Việt Nam, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), Hà Nội, 11-12-2020, 51-56, 2020

6. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Thị Hoài Nga, Trường đại học Mỏ - Địa chất đào tạo nguồn nhân lực ngành mỏ đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Tuyển tập báo cáo HNKH "Khoa học và Công nghệ mỏ - Những thành tự và phương hướng phát triển", Hội KH&CN Mỏ Việt Nam, 81-91, 2020

7. Bùi Xuân Nam, Phạm Văn Hòa, Lê Tiến Dũng, Diêm Công Hoàng, Định hướng nghiên cứu và đào trong khai thác mỏ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXVI "Công nghiệp mỏ thế kỷ 21 - Những vấn đề Khoa học, Công nghệ và Môi trường", 64-70, 2018

8. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Lê Quí Thảo, So sánh hiệu quả giữa mô hình mạng nơ-ron nhân tạo và mô hình thực nghiệm trong dự báo chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXVI "Công nghiệp mỏ thế kỷ 21 - Những vấn đề Khoa học, Công nghệ và Môi trường", 177-182, 2018

9. Trần Quang Hiếu, Bùi Xuân Nam, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Đình An, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Quang Huy, Ảnh hưởng của sóng chấn động nổ mìn đến các công trình trên mặt khi khai thác tại mỏ Đông Tràng Bạch, Uông Bí, Quảng Ninh, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và Tài nguyên với sự phát triển bền vững (ERSD2018), 49-55, 2018

10. Trần Quang Hiếu, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Đình An, Bùi Ngọc Hùng, Nâng cao hiệu quả công tác nổ mìn trong điều kiện địa chất phức tạp tại phía Bắc khai trường vỉa 15, 16 mỏ than Khánh Hòa, Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), 56-62, 2018

11. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Phát triển mô hình hồi quy véc-tơ hỗ trợ trong dự đoán mức độ đập vỡ đất đá trên mỏ lộ thiên, Hội nghị toàn quôc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), 63-69, 2018

12. Đoàn Trọng Luật, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Nghiên cứu thuật toán xếp hàng và khả năng ứng dụng của nó trên các mỏ lộ thiên ở Việt Nam, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 25. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Cửa Lò - Việt Nam, 288-294, 2016

13. Đỗ Ngọc Tước, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ, Đánh giá khả năng sử dụng công nghệ vận tải đất đá bằng liên hợp ô tô - băng tải dốc có hệ thống băng nén cho các mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 25. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Cửa Lò - Việt Nam, 278-282, 2016

14. Mai Ngọc Luân, Bùi Hoàng Bắc, Bùi Xuân Nam, Nghiên cứu áp dụng mô phỏng ngẫu nhiên trong việc đánh giá khoáng sàng địa chất, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 24. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Vũng Tàu - Việt Nam, 156-164, 2014

15. Bùi Xuân Nam, Một số vấn đề trong việc thử nghiệm giáo trình An toàn và Vệ sinh lao động cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, Tuyển tập báo cáo Hội thảo .Triển khai đưa nội dung môn học An toàn và Vệ sinh lao động vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 27-74, 2013

16. Bùi Xuân Nam, Phạm Văn Việt, Vũ Đình Hiếu, Đánh giá rủi ro về tai nạn lao động trong khai thác mỏ lộ thiên. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam, 435-440, 2012

17. Quách Đức Tín, Bùi Xuân Nam, Lê Quí Thảo, Các giải pháp quản lý khai thác và chế biến sa khoáng titan tại Bình Thuận theo hướng bền vững. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam, 210-216, 2012

18. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Đỗ Ngọc Hoàn, Xây dựng hệ thống mô phỏng ảo phục vụ công tác đào tạo trong ngành mỏ, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 23. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam, 102-106, 2012

19. Đỗ Văn Bình, Bùi Xuân Nam, Suy thoái chất lượng môi trường nước do tác động của khai thác than vùng Quảng Ninh - Một số biện pháp và công nghệ xử lý nhằm bảo vệ môi trường nước, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 22. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Nha Trang - Việt Nam, 696-703, 2011

20. Phạm Thái Hợp, Bùi Xuân Nam, Lê Quí Thảo, Nghiên cứu công nghệ khai thác kết hợp hoàn thổ bãi thải trong để sử dụng làm mặt bằng sân công nghiệp trong quá trình khai thác tại mỏ đá Thạnh Phú 1, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 22. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Nha Trang - Việt Nam, 243-250, 2011

21. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Quang Luật, Thực trạng đào tạo môn học an toàn - vệ sinh lao động cho các trường đại học, cao đẳng và TCCN nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất - những khó khăn và một số đề xuất khắc phục, Hội thảo khoa học "Công tác quản lý hoạt động an toàn vệ sinh lao động trong các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Bắc", Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 12/2010, 54-66, 2010

22. Bui Xuan Nam, Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý quặng sa khoáng ilmenit (titan) ven biển Việt Nam, Tuyển tập báo cáo Hội thảo "Vì sự lớn mạnh và phát triển bền vững ngành khai khoáng Việt Nam". Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường, 99-106, 2010

23. Đặng Trung Thuận, Bùi Xuân Nam, Nghiên cứu các thông số công nghệ và trình tự khai thác hợp lý quặng Inmenit cồn cát ven biển huyện Phù Mỹ - Bình Định, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 19. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội - Việt Nam, 119-124, 2008

24. Bùi Xuân Nam, Những bài học kinh nghiệm từ công tác hoàn phục môi trường sau khai thác mỏ lộ thiên tại CHLB Đức, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 18. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Sapa - Việt Nam, 453-457, 2007

25. Nhữ Văn Bách, Lê Văn Quyển, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đình An, Nhữ Văn Phúc, Những biện pháp giảm thiểu tác dụng chấn động khi nổ mìn ở mỏ Núi Béo, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 18. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Sapa - Việt Nam, 119-124, 2007

26. Nhữ Văn Bách, Bùi Xuân Nam, Công nghệ khai thác lộ thiên đáp ứng yêu cầu phát triển ngành mỏ của Việt Nam giai đoạn 2006-2010 và trong tương lai, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 17. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Đà Nẵng - Việt Nam, 196-200, 2006

27. Bùi Xuân Nam, Về các phương pháp lựa chọn đồng bộ xúc bốc - vận tải trên mỏ lộ thiên, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 17. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Đà Nẵng - Việt Nam, 201-205, 2006

28. Carsten Drebenstedt, Bùi Xuân Nam, Về khả năng sử dụng các thiết bị khai thác cơ giới không cần nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên, Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Cửa Lò - Việt Nam, 84-89, 2004

29. Carsten Drebenstedt, Bùi Xuân Nam, Máy liên hợp phay cắt và ứng dụng của nó trong khai thác mỏ lộ thiên, Báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 15. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Huế - Việt Nam, 100-105, 2003

Bài báo hội nghị trường

1. Đỗ Ngọc Tước, Bùi Duy Nam, Bùi Xuân Nam, Đánh giá khả năng sử dụng công nghệ vận tải đất đá bằng liên hợp ô tô - băng tải dốc có hệ thống băng nén cho mỏ than Khánh Hòa, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21 Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 128-132, 2014

2. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Đỗ Ngọc Hoàn, Nghiên cứu lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường hợp lý cho mỏ đá hoa trắng Châu Cường - Nghệ An sau khi kết thúc khai thác, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21 Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 82-91, 2014

3. Đỗ Ngọc Tước, Bùi Duy Nam, Nguyễn Thị Liên, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ, Công nghệ khai thác và đào sâu hợp lý cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 127-130, 2012

4. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quí Thảo, Xây dựng và thử nghiệm mô hình công nghệ thân thiện với môi trường để khai thác quặng inmenit (titan) trong cồn cát ven biển huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 56-65, 2010

5. Bùi Xuân Nam, Phạm Văn Việt, Lê Quí Thảo, Ổn định bờ mỏ trong khai thác lộ thiên, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 49-55, 2010

6. Đỗ Ngọc Tước, Lê Xuân Thu, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ, Công nghệ khai thác tại các bờ mỏ bị biến dạng do tác dụng của khoan-nổ mìn và khai thác ngầm, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 136-141, 2008

7. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Nhữ Văn Bách, Nguyễn Phụ Vụ, Nghiên cứu biện pháp xử lý hang karst trong xây dựng cơ bản và khai thác cho khoáng sàng phía Bắc mỏ đá vôi Hoàng Mai A - Công ty xi măng Nghi Sơn, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 88-94, 2008

8. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Đình An, Nhữ Văn Phúc, Giám sát chấn động do nổ mìn trên mỏ lộ thiên bằng thiết bị Minimate Plus, Tuyển tập báo cáo HNKH lần thứ 17. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 55-59, 2006

9. Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Một vài suy nghĩ về quản lý môi trường tại các mỏ khai thác đá ở Việt Nam, Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 15, quyển 1 (Các khoa học về Mỏ và KT-QTKD). Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 70-74, 2002

10. Bùi Xuân Nam, Một phương pháp xác định số máy xúc tham gia chuẩn bị tầng mới, Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 15, quyển 1 (Các khoa học về Mỏ và KT-QTKD). Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 57-59, 2002

11. Bùi Xuân Nam, Nghiên cứu phương pháp mô tả thân khoáng sàng và đề xuất những phương pháp thích hợp ứng dụng cho các phần mềm máy tính về mỏ, Tuyển tập các công trình khoa học, tập 28. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 48-53, 1999