Văn phòng: Tầng 4, Nhà C 12 tầng, Khu A - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24). 38387567

Fax: (84-24). 38387567

Email: diachat@humg.edu.vn

Website: geo.humg.edu.vn