Văn phòng: Tầng 4, Nhà C 12 tầng, Khu A - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 043 75257471

Email: diachatbien@humg.edu.vn

1. Giới thiệu

Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Trường Đại học Mỏ- Địa chất cùng Ban chủ nhiệm Khoa Khoa học và kỹ thuật địa chất, Bộ môn Địa chất biển được thành lập ngày 01 tháng 03 năm 2012 dựa trên cơ sở điều động các cán bộ giảng dạy từ Bộ môn Địa chất sang để thực hiên các nhiệm vụ sau:

Đào tạo đại học: Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo sinh viên đại học theo hướng chuyên sâu. Những sinh viên theo học ngành địa chất sẽ đi theo hướng chuyên sâu Địa chất biển từ năm thứ 4 trở đi. Bộ môn sẽ phối hợp với các bộ môn chuyên ngành khác giảng dạy các môn chuyên sâu về địa chất biển cho sinh viên đại học đi theo hướng này như Môi trường trầm tích biển, Các quá trình thủy động học đới ven bờ, Tiến hóa đới bờ và tương tác lục địa-đại dương, khoáng sản biển, địa chất dầu khí, địa vật lý biển,…

Đào tạo sau đại học: Bộ môn đang xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Địa chất -  Địa vật lý biển

Nghiên cứu khoa học: Các hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn Địa chất biển tập trung vào các hướng nghiên cứu cơ bản địa chất và khoáng sản biển, địa chất môi trường và tai biến địa chất đới ven bờ, quá trình tương tác lục địa đại dương và quản lý tổng hợp đới ven bờ phục vụ cho sự phát triển bền vững,…

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức

Đội ngũ cán bộ: Bộ môn gồm 6 cán bộ, trong đó có 1 Phó Giáo Sư, 3 nghiên cứu sinh (01 thạc sỹ) và 2 kỹ sư.

3. Hoạt động chính trị và kết quả đạt được

Đội ngũ cán bộ bộ môn Địa chất biển có lối sống chính trị vững vàng, lành mạnh, phẩm chất đạo đức tốt, luôn phấn đấu là những Đảng viên tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ môn có 2 cán bộ đứng trong hàng ngũ của Đảng và 4 cán bộ đang là Đoàn viên gương mẫu đang phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

4. Mục tiêu và định hướng phát triển

Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học:

  • Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Địa chất biển cho sinh viên đại học, sau đại học và tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh.
  • Hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn tập trung vào các hướng nghiên cứu cơ bản về địa chất và khoáng sản biển, địa chất môi trường và tai biến địa chất đới ven bờ, quá trình tương tác đất – biển và quản lý tổng hợp đới ven bờ phục vụ cho sự phát triển bền vững
  • Các cán bộ của Bộ môn đang chủ trì và tham gia nhiều đề tài, Dự án điều tra cơ bản cấp nhà nước, đề tài cấp tỉnh/thành phố, đề tài cấp cơ sở, các hợp đồng tư vấn kỹ thuật với các tổ chức kinh tế- xã hội,…

Hợp tác quốc tế:

  • Hiện nay Bộ môn Địa chất biển đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các cá nhân và các trường đại học, viện nghiên cứu tiên tiến trên thế giới trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho bộ môn và triển khai các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học: Louisiana State University (USA), Birkbeck College University of London (UK), Nanyang Technology University (Singgapore), Aberdeen University (UK), ChristianAlbercht Universitat Zu Kiel (Germany), Okayama University (Japan), Tongji University (China, China University of Geosciences)

5. Khen thưởng

Trong nhiều năm liền Trưởng bộ môn PGS.TS. Hoàng Văn Long đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Đảng viên ưu tú có nhiều thành tích cao trong công tác chuyên môn, công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Các thành viên khác trong bộ môn đạt danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến và đạt được nhiều thành tích khác.