Văn phòng: Phòng 900, nhà C 12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.6328.4518

Fax: 043 7525251

Email: cttt.lochoadau@humg.edu.vn

1. Chức năng
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý đào tạo Chương trình tiên tiến và hợp tác đào tạo với nước ngoài; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
2. Nhiệm vụ

 • Xây dựng các văn bản pháp quy liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.
 • Chủ trì tổ chức xây dựng mới và cập nhật chương trình đào tạo CTTT và các chương trình đào tạo phối hợp với các trường đại học quốc tế.
 • Đề xuất phương án tuyển sinh và kiểm tra tiếng Anh của sinh viên CTTT.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý sinh viên.
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo Đại học xây dựng kế hoạch đào tạo, kiểm tra, đảm bảo thực hiện kế hoạch đào tạo và quy chế đào tạo.
 • Tổ chức cho sinh viên đăng ký học và làm các thủ tục liên quan đến đào tạo CTTT; Tiếp nhận sinh viên trúng tuyển; sắp xếp sinh viên về các lớp học phần, lớp quản lý.
 • Quản lý điểm, cấp bảng điểm cho sinh viên CTTT và cấp các giấy phép học tập, thi; xử lý kết quả học tập; thực hiện việc liên hệ với phụ huynh. 
 • Xét công nhận điểm tương đương các học phần sinh viên tham gia học tập tại trường đối tác, tại các trường tham gia trao đổi sinh viên, tại các trường đào tạo CTTT và chất lượng cao ở Việt Nam.
 • Phối hợp với các đơn vị liên hệ địa điểm thăm quan, thực tập cho sinh viên CTTT theo chương trình đào tạo CTTT.
 • Xét điều kiện và ra quyết định cho phép làm đồ án tốt nghiệp.
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo Đại học xét tốt nghiệp trình Hiệu trưởng danh sách sinh viên tốt nghiệp.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trao bằng tốt nghiệp.
 • Tiếp nhận đơn và phối hợp giải quyết cho sinh viên nghỉ học tạm thời, thôi học, học trở lại cùng khóa sau; đề xuất giải pháp xử lý sinh viên không thể tiếp tục theo học CTTT theo Quy chế đào tạo CTTT.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá kết quả rèn luyện và xét học bổng, tổ chức các buổi sinh hoạt lớp, tuần công dân sinh viên,... cho sinh viên CTTT.
 • Xác nhận khối lượng giảng dạy và làm các thủ tục thanh toán của CTTT.
 • Trực tiếp làm việc với trường đối tác và các trường đại học trên thế giới để mời giáo sư sang giảng dạy cho CTTT, các chương trình hợp tác đào tạo Quốc tế. Phối hợp với Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế lo các thủ tục, giấy tờ liên quan cho đoàn vào, đoàn ra liên quan đến CTTT.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động trao đổi sinh viên Quốc tế liên quan đến CTTT; các chương trình hợp tác đào tạo (2+2)...
 • Xây dựng kế hoạch mời giảng viên ngoài trường tham gia giảng dạy CTTT.
 • Là đầu mối làm việc với các trường có đào tạo CTTT, chương trình chất lượng cao trong nước.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển, quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ đào tạo CTTT.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý và sử dụng phần mềm quản lý chuyên dụng, tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho sinh viên CTTT.
 • Phối hợp với Phòng Tài vụ xây dựng kế hoạch tài chính, xây dựng mức thu học phí, tính toán các loại kinh phí chi chuyên môn trong đào tạo của CTTT trình Hiệu trưởng phê duyệt.