CẬP NHẬT DANH SÁCH XÉT HỌC BỔNG TRƯỜNG KỲ 2 NĂM 2016-2017 (NGÀY 25/9/2017)

25/09/2017

Sau một thời gian cho sinh viên kiểm tra và thắc mắc. VPK cập nhập danh sách xét học bổng ngày 25/9/2017. Đây là danh sách cuối cùng gửi lên trường đề nghị ra quyết định. Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách cung cấp đầy đủ số tài khoản bidv của Trường. Trường hợp lấy số tài khoản ngoài cần cung cấp đầy đủ số tài khoản_ tên ngân hàng_tên chi nhánh

File đính kèm