Bộ môn nguyên liệu khoáng tái khởi động, vận hành phòng phân tích huỳnh quang tia Rơnghen

13/11/2015

Giới thiệu chung:

Phòng Phân tích huỳnh quang tia Rơnghen là bộ phận chuyên môn kỹ thuật trực thuộc phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học Địa chất, có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học về Địa chất trong hệ thống giáo dục và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

 

 

Công dụng

Phân tích các loại mẫu do các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường gửi đến theo khả năng của máy phân tích huỳnh quang tia rơnghen để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học Địa chất. Máy S2 Ranger có khả năng thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Phân tích, xác định trực tiếp hầu hết các nguyên tố hóa học trong các loại vật liệu, mẫu vật khác nhau rất nhanh chóng với độ chính xác cao.

– Phân tích định tính, bán định lượng và định lượng thành phần khoáng vật các loại mẫu vật.

– Phân tích định tính, bán định lượng và định lượng thành phần hóa học các loại mẫu vật dạng rắn, lỏng và dạng bột (tính theo % đối với các oxit và ppm đối với các nguyên tố hiếm, vết).

 

NLK_S2

Máy phân tích huỳnh quang tia Rơnghen S2 Ranger