Lễ Bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Đình Huấn BM. Tìm kiếm – Thăm dò

13/11/2015

(ĐHMĐC-BM.TKTD) – Sáng ngày 18/3/2015 tại Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Trịnh Đình Huấn với đề tài: “Đặc điểm phân bố khoáng sản độc hại khu vực Thanh Hóa – Quảng Nam và đề xuất giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của chúng đến môi trường”. Đây là đề tài luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Địa chất được bảo vệ thành công tại Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội.

 

Các thành viên Hội đồng chấm luận án

Tới dự Lễ bảo vệ luận án có đông đảo các nhà khoa học đại diện cho các lĩnh vực nghiên cứu như: Địa chất, Khoáng sản, Môi trường… Có đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; giảng viên trong trường, nghiên cứu sinh, học viên Sau đại học đang học tập và nghiên cứu tại BM.Tìm kiếm – Thăm dò. Có lãnh đạo và các đồng nghiệp cơ quan nơi NCS đang công tác. Ngoài ra còn có sự tham dự cổ vũ, động viên nhiệt tình của gia đình, bạn bè người thân của NCS Trịnh Đình Huấn.

Lương Quang Khang đã tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

Thay mặt cho cơ sở đào tạo, TS. Lương Quang Khang đã tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, giới thiệu thành phần Hội đồng chấm luận án theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trịnh Đình Huấn, Hội đồng chấm luận án gồm các thành viên:

PGS. TS. Đặng Xuân Phong – Chủ tịch Hội đồng

– PGS. TS. Lưu Đức Hải – Phản biện 1

– PGS. TS. Đỗ Đình Toát – Phản biện 2

– TS. Nguyễn Văn Nam – Phản biện 3

– PGS. TS. Nguyễn Quang Luật – Ủy viên Hội đồng

– TS. Đặng Đức Nhuận – Ủy viên Hội đồng

– TS. Lương Quang Khang – Thư ký Hội đồng.

– PGS. TS. Đặng Xuân Phong – Chủ tịch Hội đồng 

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Đặng Xuân Phong – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS trong suốt thời gian triển khai thực hiện đề tài, 100% thành viên hội đồng và các vị cử tọa đã thống nhất và đánh giá cao kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS thông qua các chuyên đề nghiên cứu.

NCS Trịnh Đình Huấn trình bày luận án trước Hội đồng

PGS. TS Nguyễn Phương phát biểu nhận xét quá trình làm việc của NCS

Trong 60 phút trình bày kết quả luận án, nghiên cứu sinh đã rất tự tin trình bày một cách hệ thống, mạch lạc và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Hội đồng chấm luận án đã đánh giá cao những nỗ lực nghiên cứu của nghiên cứu sinh thể hiện thông qua 3 bản nhận xét chi tiết và các câu hỏi nêu ra của thành viên hội đồng. Nghiên cứu sinh đã tự tin trả lời trước hội đồng các vấn đề mà các thành viên hội đồng đặt ra và được các thành viên hội đồng, toàn thể cử tọa tham dự nhất trí cao.

Thay mặt cho nhóm giáo viên hướng dẫn khoa học, PGS. TS. Nguyễn Phương đã có phần phát biểu nhận xét rất sâu sắc, mô tả toàn cảnh những khó khăn và bước đường nghiên cứu mà NCS phải vượt qua, thầy cũng đánh giá rất cao nỗ lực nghiên cứu của NCS và khẳng định kết quả nghiên cứu được trình bày hôm nay là những cố gắng vượt bậc mà NCS đã đạt được dưới sự định hướng của tập thể giáo viên hướng dẫn và góp ý chỉ bảo của các nhà khoa học.

PGS. TS Nguyễn Quang Luật công bố kết quả đánh giá luận án

Hội đồng chấm luận án đã họp và đánh giá cao kết quả nghiên cứu và phần thuyết minh đề tài của NCS, thay mặt cho Hội đồng chấm luận án, PGS. TS. Nguyễn Quang Luật  đã công bố kết quả đánh giá của các thành viên Hội đồng dành cho NCS Trịnh Đình Huấn. Kết quả 7/7 thành viên nhất trí thông qua luận án (trong đó có 3 phiếu xuất sắc).

Thay mặt cho cơ sở đào tạo TS. Lương Quang Khang PTr. Phòng Sau Đại  học đã phát biểu chúc mừng NCS Trịnh Đình Huấn.

Nguyễn Tiến Dũng PTr. Khoa Địa chất (Trưởng BM.Tìm Kiếm-Thăm dò) cũng đã phát biểu chúc mừng và đã đánh giá cao nỗ lực nghiên cứu của NCS Trịnh Đình Huấn.

Lương Quang Khang chúc mừng NCS 

Nguyễn Tiến Dũng chúc mừng NCS 

Liên Đoàn Trưởng (LĐĐC Xạ Hiếm). Nguyễn Trường Giang chúc mừng NCS 

Xúc động và tự hào, NCS Trịnh Đình Huấn đã tri ân sự giúp đỡ của các thầy cô  hướng dẫn khoa học, nhà trường, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên cổ vũ lớn lao cho NCS vinh dự đạt được học vị Tiến sĩ như ngày hôm nay.

 

Tin: Bùi Thanh Tịnh

Ảnh: Nguyễn Duy Hưng