THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

02/10/2018

Theo thông báo số 386/TB-MĐC về việc triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019, đến nay đã có một số nhóm sinh viên và giảng viên đăng ký. Các thầy cô và sinh viên đăng ký theo mẫu và gửi về văn phòng Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất chậm nhất vào thứ 5, ngày 04/10/2018 (các mẫu đã gửi mail thông báo về các bộ môn). Sau đây là một số tên đề tài của các chuyên ngành.