KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT TRAO ĐỔI HỢP TÁC ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TONJI, TRUNG QUỐC

08/08/2018

Ngày 06/08/2018 vừa qua Ban chủ nhiệm khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất cùng các thầy cô chuyên môn đã có buổi gặp gỡ trao đổi cùng với nhóm các GS đến từ trường đại học Tonji (Trung Quốc). Buổi gặp nhằm giới thiệu các ngành đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu và các vấn đề hai bên đang quan tâm và tìm kiếm cơ hội hợp tác về đào tạo, khoa học và phát triển công nghệ. Về phía trường đại học Tonji, đây là cơ sở đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực có liên quan về địa chất như trầm tích luận, nghiên cứu biển, nghiên cứu quan trắc môi trường các cửa sông, biển và về công trình dân dụng… với các thiết bị được trang bị cho nghiên cứu rất hiện đại hiện nay liên quan đến các lĩnh vực khoa học, ứng dụng địa chất. Phía đối tác đang quan tâm và muốn hợp tác về các lĩnh vực như quan trắc các cửa sông để tìm hiểu về chế độ thủy hải văn, trầm tích, đo đạc địa hình đáy biển, nghiên cứu trầm tích biển và đới bờ…, đây cũng là các lĩnh vực mà nhiều cán bộ chuyên môn của các chuyên ngành trong Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất quan tâm. Sau khi trao đổi, thảo luận, hai bên đã thống nhất tìm cơ hội để hợp tác các vấn đề sau:

  1. Trao đổi cán bộ (có kinh nghiệm) sang hợp tác nghiên cứu ngắn hạn, làm các phân tích chuyên sâu mà phía trường đại học Tonji có thể đảm nhận.
  2. Trao đổi hợp tác đào tạo sau đại học.
  3. Trao đổi hỗ trợ các cán bộ trẻ, sinh viên sau đại học sang học tập và nghiên cứu ngắn hạn (6 tháng đến 1 năm) bên phía trường Tonji.
  4. Trao đổi nghiên cứu viên sau tiến sỹ.
  5. Trao đổi, hợp tác thông tin khoa học liên quan.

Các thầy cô giáo, các cán bộ và sinh viên có quan tâm hợp tác, nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học địa chất nói trên quan tâm, liên hệ trực tiếp với đối tác hoặc với Khoa để hỗ trợ. Các thông tin cụ thể của trường Đại học Tonji xem link đính kèm:

Link: http://en.tongji.edu.cn/index.php?classid=79

Các lĩnh vực liên quan đến địa chất thuộc các khoa:

Ocean and Earth Science

Environmental Science and Engineering

Civil Engineering