THÔNG BÁO XÉT CHỌN SINH VIÊN NHẬN GIẢI THƯỞNG KOVA LẦN THỨ 16 NĂM HỌC 2017 - 2018

10/05/2018

Căn cứ thông báo giải thưởng Kova lần thứ 16 ngày 23/4/2018 của Ủy ban Giải thưởng KOVA, Nhà trường thông báo nội dung, tiêu chuẩn Giải thưởng và Học bổng KOVA lần thứ 16 tới các Khoa. Chi tiết các nội dung, tiêu chuẩn trong file đính kèm. Các thầy cô trong khoa, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho sinh viên trong toàn Khoa để tìm hiểu, xem xét, đăng ký.