KHÓA HỌC NGẮN HẠN “WATER MANAGEMENT”

09/05/2018

Chương trình hợp tác quốc tế về trao đổi học thuật "Quản lý Tài nguyên nước'' được tổ chức hàng năm với sự phối hợp giữa khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất - trường Đại học Mỏ - Địa chất, trường Đại học Miami (Mỹ), trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Năm 2018, chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 5 năm 2018, đây là cơ hội rất quý báu để các thầy cô, sinh viên nâng cao khả năng ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn. Các thầy cô, sinh viên trong và ngoài trường có nhu cầu tham dự khóa học có đăng ký tại văn phòng khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất hoặc liên hệ trực tiếp với TS. Nguyễn Bách Thảo (phó Trưởng bộ môn Địa chất thủy văn), ĐT: 091331309. kế hoạch tổ chức chương trình như sau:

Ngày 12-13/5 – Đoàn Miami (10 sinh viên và 01 Giáo sư) đến Hà Nội.

Ngày 14/5 – Làm việc tại ĐH Mỏ-Địa chất trong buổi sáng:

KHAI MẠC LỚP

8:30 - 8:35 – Khai mạc chương trình và giới thiệu Đại biểu

8:35 – 8:40 – GS. Suman (Miami) Giới thiệu chương trình liên kết và chương trình học

8:40 – 8:45 – Phát biểu khai mạc của đại diện trường Đại học Mỏ - Địa chất.

8:45 – 8:55 – Các sinh viên giới thiệu làm quen

8:55 – 9:05 – Giới thiệu sơ lược về Trường ĐH Mỏ - Địa chất và Khoa KH&KT Địa chất

BẮT ĐẦU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

9:05 11:05 – Prof. Suman – Hydrologic Cycle

            11:05 11:20 – Coffee break

            11:20 – 12:30 – Prof. Hai Tran: Impact of Neotectonics and Active tectonics on hydrological  systems and geohazards, example from Vietnam

12:30 – 13:30 – Welcome Lunch at the HUMG Restaurant

15 May (T) – Làm việc tại ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

8h30 - 8h40 Welcoming remarks by Dean Pham Quy NHAN

8h40 - 10h00 Urban Storm Water Management by Duong BUI?

10h00-10h15 Coffee break

Suman – Millennium Development Goals (MDGs)

10h15-10h45 Water resources management in Vietnam by Prof. Nhan Pham Quy

10h45-12h00 Water Resources in Vietnam by Mr. Huan

Afternoon – Museum of Ethnology

16 May (W) –

            Morning – HUMG

Suman – Drinking Water

Prof. Ban To Xuan: Groundwater Modelling: flow and solute transport

Suman – Amazon Oil Drilling Case Study

Afternoon – Vietnam Fine Arts Museum/Temple of Literature

Water Puppet Theatre in the evening (6:30 p.m.)

17-19 May (Thursday to Saturday) – Cat Ba – Ha long Bay World Heritage Site

Depart Hanoi in the early morning of Thursday morning, 17 May and return to Hanoi late afternoon on Saturday, 19 May.  Cat Ba National Park and Lan Ha Bay

20 May: Morning: Visit Geophysical Department of Vietnam:

  • 9:00 – 10:30. Introduction of Applied Geophysics in Marine Research (By. Hoàng Van Long)
  • 10:30 – 11:30 – Dr. Prof. Hoang Van Long – Overview of Groundwater

21 May (Monday) - HUNRE

Prof. Thuan – Public Awareness and Attitudes on Water Issues: Hanoi Perspective

Dr. Duc Nhan Dang – VietNam´s Environmental Law

Prof. Suman – Introduction to Wastewater Treatment

Prof. Viet-Anh Nguyen – Wastewater Treatment in Vietnam

22 May (T) – HUMG –

Prof. Suman – Introduction to Groundwater Issues

Dr. Nguyen Bach Thao – Water Resources Management and

Protection in Vietnam

Dr. Hoang Van Hoan – Groundwater Issues in VietNam

Course Closure

Farewell Dinner (Sen Restaurant – Tay Ho)

23 May (W) –

Morning – HUMG – Course Review and Evaluation

Afternoon - Van Mieu/Temple of Literature; Military Museum

Evening Train (2200) to Lao Cai and Bus to Sapa

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất