Chúc mừng tân tiến sĩ Trần Vũ Long

05/06/2019

Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2019, Trường Đại học Mỏ - Địa chất long trọng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Vũ Long với đề tài “Nghiên cứu cơ chế dịch chuyển Arsenic từ tầng chứa nước Holocene vào tầng chứa nước Pleistocene, lấy ví dụ vùng Thạch Thất – Đan Phượng, Hà Nội”. Nghiên cứu sinh Trần Vũ Long đã có buổi bảo vệ thành công và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ Hội đồng đánh giá luận án cũng như các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp có mặt trong buổi bảo vệ. Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất rất vui mừng trước thành công của tân tiến sĩ Trần Vũ Long, và mong thầy sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu và ứng dụng những kiến thức hữu ích của mình trong quá trình làm tiến sĩ để góp phần vào sự phát triển chung của Trường và Khoa. Xin được chúc mừng tân tiến sĩ Trần Vũ Long.

Đề xuất Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2020

21/05/2019

Thực hiện nội dung công văn số 787/BGDĐT-KHCNMT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 (công văn kèm theo). Nhà trường hướng dẫn các Khoa/Trung tâm nghiên cứu xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp năm 2020 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, như sau:

Thông báo Tuyển chọn Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ mã số CT.2019.01

21/05/2019

Ngày 20 tháng 4 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1086/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn, đánh giá thực trạng sử dụng đất và đề xuất hệ thống các giải pháp công nghệ IoT dự báo, giám sát nhằm sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và các dạng tai biến thiên nhiên khu vực miền núi phía Bắc”, Trường Đại học Mỏ - Địa chất là cơ quan chủ trì để đưa vào tuyển chọn thực hiện năm 2019 (danh mục kèm theo).