VĂN PHÒNG KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

 

Địa chỉ: Phòng 409 – tầng 4 – nhà C

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Phường Đức Thắng, Quận Băc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (043)

Hòm thư điện tử: diachat@humg.edu.vn

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

 

 

NĂNG LỰC HIỆN TẠI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

         Cơ cấu tổ chức:

 

 CV Hồ Thanh Bình

Phan Thị Thùy Dương

 

          Cơ sở vật chất: 1 văn phòng

 

VĂN PHÒNG KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

 

Địa chỉ: Phòng 409 – tầng 4 – nhà C

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Phường Đức Thắng, Quận Băc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (043)

Hòm thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

 

 

NĂNG LỰC HIỆN TẠI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

         Cơ cấu tổ chức:

 

 CV Hồ Thanh Bình

Phan Thị Thùy Dương

 

          Cơ sở vật chất: 1 văn phòng