BỘ MÔN TÌM KIẾM – THĂM DÒ

 

Địa chỉ: Phòng 401 – tầng 4 – nhà C

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Phường Đức Thắng, Quận Băc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (043) 3838 4973

Hòm thư điện tử: bmthamdo@gmail.com

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

 

 

NĂNG LỰC HIỆN TẠI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

         Cơ cấu tổ chức:

 

Trưởng Bộ môn:

GVC.TS Nguyễn Tiến Dũng

Phó trưởng Bộ môn:

PGS. TS Lương Quang Khang

Phó trưởng Bộ môn: 

PGS.TS Bùi Hoàng Bắc

 

          Đội ngũ cán bộ: Tổng số cán bộ của Bộ môn là 11 cán bộ, trong đó có 4 TS, 6 ThS Khoa học.

 

          Danh sách cán bộ:

 

1.

ThS. Nguyễn Trọng Toan

+ Hồ sơ

     

2.

TS. Nguyễn Tiến Dũng

+ Hồ sơ

     

3.

TS Lương Quang Khang

+ Hồ sơ

     

4.

TS Bùi Hoàng Bắc

+ Hồ sơ

     

5.

ThS Phan Viết Sơn

+ Hồ sơ

     

6.

TS Khương Thế Hùng

+ Hồ sơ

     

7.

ThS Trần Thị Vân Anh

+ Hồ sơ

     

8.

ThS Đỗ Mạnh An

+ Hồ sơ

     

9.

ThS Nguyễn Duy Hưng

+ Hồ sơ

     

10.

ThS Trương Hữu Mạnh

+ Hồ sơ

     

11.

KS Bùi Thanh Tịnh

+ Hồ sơ

     

 

          Các nhóm chuyên môn:Tìm kiếm và dự báo tài nguyên khoáng sản; Thăm dò khoáng sản; Đánh giá kinh tế tài nguyên khoáng sản; Địa chất mỏ; Toán địa chất và tin ứng dụng; GIS trong tìm kiếm khoáng sản; Lập và phân tích dự án đầu tư phát triển mỏ; Địa chất du lịch.

 

          Cơ sở vật chất: 1 văn phòng, 1 phòng thí nghiệm (phòng triển khai công nghệ thăm dò và phân tích trọng sa), 1 bãi thực tập Địa chất mỏ tại Kinh Môn – Hải Dương và Mạo Khê – Quảng Ninh, 1 bãi thực tập chuyên ngành tại Minh Quang – Ba Vì và Thanh Sơn – Phú Thọ.

 

GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO:

 

          – Đại học: Dạy các giáo trình phương pháp tìm kiếm khoáng sản; Phương pháp thăm dò khoáng sản rắn; Địa chất mỏ; Phương pháp đánh giá kinh tế địa chất tài nguyên khoáng; Toán địa chất, địa thống kê; Tin học ứng dụng và GIS trong điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản; Phương pháp tìm kiếm trọng sa; Cơ sở địa chất và phương pháp thăm dò than; Chỉ dẫn các công tác địa chất trong xí nghiệp mỏ.

 

          – Cao học: Chuyên ngành Địa chất Khoáng sản và Thăm dò, mã số đào tạo 60.44.5

 

          – NCS: Chuyên ngành Địa chất tìm kiếm và thăm dò (mã số đào tạo: 62.44.59.10)

 

          – Đào tạo cấp chứng chỉ chủ nhiệm đề án thăm dò địa chất.

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ:

 

         Các hướng nghiên cứu khoa học cơ bản:

 

         1 – Tìm kiếm, thăm dò khoáng sản rắn;

 

         2 – Địa chất mỏ;

 

         3 – Dự báo sinh khoáng và đánh giá kinh tế địa chất tài nguyên khoáng;

 

         4 – Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng khoáng sản;

 

         5 – Ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám và các mô hình toán địa chất trong nghiên cứu đánh giá tài nguyên khoáng sản;

 

         6 – Địa thống kê.

 

         Các đề tài khoa học và triển khai công nghệ:

 

         – Nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ mới trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và đánh giá kinh tế địa chất tài nguyên khoáng sản, nghiên cứu địa chất phục vụ cho khai thác mỏ;

 

         – Làm cố vấn và chỉ đạo thực hiện nhiều đề tài NCKH ở Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Nhà nước, Liên đoàn Địa chất Xạ – Hiếm, Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản,…

 

         Khen thưởng:

 

 

QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ:

BỘ MÔN TÌM KIẾM – THĂM DÒ

 

Địa chỉ: Phòng 401 – tầng 4 – nhà C

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Phường Đức Thắng, Quận Băc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (043) 3838 4973

Hòm thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

 

 

NĂNG LỰC HIỆN TẠI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

         Cơ cấu tổ chức:

 

Trưởng Bộ môn:

GVC.TS Nguyễn Tiến Dũng

Phó trưởng Bộ môn:

PGS. TS Lương Quang Khang

Phó trưởng Bộ môn: 

PGS.TS Bùi Hoàng Bắc

 

          Đội ngũ cán bộ: Tổng số cán bộ của Bộ môn là 11 cán bộ, trong đó có 4 TS, 6 ThS Khoa học.

 

          Danh sách cán bộ:

 

1.

ThS. Nguyễn Trọng Toan

+ Hồ sơ

     

2.

TS. Nguyễn Tiến Dũng

+ Hồ sơ

     

3.

TS Lương Quang Khang

+ Hồ sơ

     

4.

TS Bùi Hoàng Bắc

+ Hồ sơ

     

5.

ThS Phan Viết Sơn

+ Hồ sơ

     

6.

TS Khương Thế Hùng

+ Hồ sơ

     

7.

ThS Trần Thị Vân Anh

+ Hồ sơ

     

8.

ThS Đỗ Mạnh An

+ Hồ sơ

     

9.

ThS Nguyễn Duy Hưng

+ Hồ sơ

     

10.

ThS Trương Hữu Mạnh

+ Hồ sơ

     

11.

KS Bùi Thanh Tịnh

+ Hồ sơ

     

 

          Các nhóm chuyên môn:Tìm kiếm và dự báo tài nguyên khoáng sản; Thăm dò khoáng sản; Đánh giá kinh tế tài nguyên khoáng sản; Địa chất mỏ; Toán địa chất và tin ứng dụng; GIS trong tìm kiếm khoáng sản; Lập và phân tích dự án đầu tư phát triển mỏ; Địa chất du lịch.

 

          Cơ sở vật chất: 1 văn phòng, 1 phòng thí nghiệm (phòng triển khai công nghệ thăm dò và phân tích trọng sa), 1 bãi thực tập Địa chất mỏ tại Kinh Môn – Hải Dương và Mạo Khê – Quảng Ninh, 1 bãi thực tập chuyên ngành tại Minh Quang – Ba Vì và Thanh Sơn – Phú Thọ.

 

GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO:

 

          – Đại học: Dạy các giáo trình phương pháp tìm kiếm khoáng sản; Phương pháp thăm dò khoáng sản rắn; Địa chất mỏ; Phương pháp đánh giá kinh tế địa chất tài nguyên khoáng; Toán địa chất, địa thống kê; Tin học ứng dụng và GIS trong điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản; Phương pháp tìm kiếm trọng sa; Cơ sở địa chất và phương pháp thăm dò than; Chỉ dẫn các công tác địa chất trong xí nghiệp mỏ.

 

          – Cao học: Chuyên ngành Địa chất Khoáng sản và Thăm dò, mã số đào tạo 60.44.5

 

          – NCS: Chuyên ngành Địa chất tìm kiếm và thăm dò (mã số đào tạo: 62.44.59.10)

 

          – Đào tạo cấp chứng chỉ chủ nhiệm đề án thăm dò địa chất.

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ:

 

         Các hướng nghiên cứu khoa học cơ bản:

 

         1 – Tìm kiếm, thăm dò khoáng sản rắn;

 

         2 – Địa chất mỏ;

 

         3 – Dự báo sinh khoáng và đánh giá kinh tế địa chất tài nguyên khoáng;

 

         4 – Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng khoáng sản;

 

         5 – Ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám và các mô hình toán địa chất trong nghiên cứu đánh giá tài nguyên khoáng sản;

 

         6 – Địa thống kê.

 

         Các đề tài khoa học và triển khai công nghệ:

 

         – Nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ mới trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và đánh giá kinh tế địa chất tài nguyên khoáng sản, nghiên cứu địa chất phục vụ cho khai thác mỏ;

 

         – Làm cố vấn và chỉ đạo thực hiện nhiều đề tài NCKH ở Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Nhà nước, Liên đoàn Địa chất Xạ – Hiếm, Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản,…

 

         Khen thưởng:

 

 

QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ: