BỘ MÔN NGUYÊN LIỆU KHOÁNG

 

Địa chỉ: Phòng 406 – tầng 4 – nhà C

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Phường Đức Thắng, Quận Băc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (043) 3752 2491

Hòm thư điện tử:bmnguyenlieukhoang@gmail.com

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

 

 

NĂNG LỰC HIỆN TẠI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

         Cơ cấu tổ chức:

 

 

 

Trưởng Bộ môn:

PGS.TS Nguyễn Văn Lâm

Phó trưởng Bộ môn:

TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

          Đội ngũ cán bộ: Tổng số cán bộ của Bộ môn là 7 cán bộ, trong đó có 1 PGS, 2 ThS Khoa học.

 

          Danh sách cán bộ:

 

1.

PGS. TS. Nguyễn Văn Lâm

+ Hồ sơ

     

2.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

+ Hồ sơ

     

3.

Tạ Thị Toán

+ Hồ sơ

     

4.

Nguyễn Xuân Phú

+ Hồ sơ

     

5.

Nguyễn Thị Thanh Hiền

+ Hồ sơ

     

6.

Phạm Như Sang

+ Hồ sơ

     

7.

Nguyễn Khắc Du

+ Hồ sơ

     

 

          Cơ sở vật chất:

 

GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO:

 

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ:

 

         Các hướng nghiên cứu khoa học cơ bản:

 

         1 – Nghiên cứu thành phần vật chất và đánh giá chất lượng khoáng sản;

 

         2 – Chế biến và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản, nguyên liệu khoáng trong công nghiệp;

 

         3 – Công nghệ sản xuất gốm sứ, thuỷ tinh, xi măng, phân sinh học và hoá học, các phụ gia vô cơ;

 

         Khen thưởng:

 

 

QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ:

BỘ MÔN NGUYÊN LIỆU KHOÁNG

 

Địa chỉ: Phòng 406 – tầng 4 – nhà C

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Phường Đức Thắng, Quận Băc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (043) 3752 2491

Hòm thư điện tử:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

 

 

NĂNG LỰC HIỆN TẠI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

         Cơ cấu tổ chức:

 

 

 

Trưởng Bộ môn:

PGS.TS Nguyễn Văn Lâm

Phó trưởng Bộ môn:

TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

          Đội ngũ cán bộ: Tổng số cán bộ của Bộ môn là 7 cán bộ, trong đó có 1 PGS, 2 ThS Khoa học.

 

          Danh sách cán bộ:

 

1.

PGS. TS. Nguyễn Văn Lâm

+ Hồ sơ

     

2.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

+ Hồ sơ

     

3.

Tạ Thị Toán

+ Hồ sơ

     

4.

Nguyễn Xuân Phú

+ Hồ sơ

     

5.

Nguyễn Thị Thanh Hiền

+ Hồ sơ

     

6.

Phạm Như Sang

+ Hồ sơ

     

7.

Nguyễn Khắc Du

+ Hồ sơ

     

 

          Cơ sở vật chất:

 

GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO:

 

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ:

 

         Các hướng nghiên cứu khoa học cơ bản:

 

         1 – Nghiên cứu thành phần vật chất và đánh giá chất lượng khoáng sản;

 

         2 – Chế biến và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản, nguyên liệu khoáng trong công nghiệp;

 

         3 – Công nghệ sản xuất gốm sứ, thuỷ tinh, xi măng, phân sinh học và hoá học, các phụ gia vô cơ;

 

         Khen thưởng:

 

 

QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ: