BỘ MÔN KHOÁNG SẢN

 

Địa chỉ: Phòng 404 – tầng 4 – nhà C

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Phường Đức Thắng, Quận Băc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (043) 38384048

Hòm thư điện tử: bomonkhoangsan.humg@gmail.com

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

 

 

NĂNG LỰC HIỆN TẠI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

         Cơ cấu tổ chức:

 

 

 

 

Trưởng Bộ môn:

PGS.TS. Nguyễn Quang Luật

Phó trưởng Bộ môn:

GS. Lê Thị Thu

Phó trưởng Bộ môn:

PGS.TS.Trần Bỉnh Chư

 

 

          Đội ngũ cán bộ: Tổng số cán bộ của Bộ môn là 7 cán bộ, trong đó có 2 PGS, 5 ThS Khoa học.

 

          Danh sách cán bộ:

 

1.

PGS.TS. Nguyễn Quang Luật

+ Hồ sơ

     

2.

PGS.TS. Trần Bỉnh Chư

+ Hồ sơ

     

3.

ThS. GV Lê Thị Thu

+ Hồ sơ

     

4.

ThS. GV Hoàng Thị Thoa

+ Hồ sơ

     

5.

ThS. GV Lê Xuân Trường

+ Hồ sơ

     

6.

ThS. GV Ngô Xuân Đắc

+ Hồ sơ

     

7.

ThS. GV Nguyễn Đình Luyện

+ Hồ sơ

     

Cán bộ thỉnh giảng

  1. TS. Nguyễn Đắc Lư
  2. TS. Trần Ngọc Thái
  3. TS. Đào Thái Bắc

 

          Cơ sở vật chất:Bộ môn có 01 văn phòng, 1 phòng thí nghiệm mẫu khoáng sản, 1 phòng thí nghiệm hiển vi khoáng tướng.

 

GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO:

 

          – Đào tạo cao đẳng: Địa chất các mỏ khoáng kim loại, phi kim loại và nhiên liệu; Khoáng chất công nghiệp &đá quý; Khoáng sản & môi trường.

 

          – Đào tạo liên thông: Địa chất các mỏ khoáng kim loại, phi kim loại và nhiên liệu; Khoáng chất công nghiệp & đá quý; Kinh tế nguyên liệu khoáng; Kiến trúc trường quặng & mỏ quặng; Sinh khoáng; Khoáng sản & môi trường.

 

          – Đào tạo đại học: Dạy các môn Địa chất các mỏ khoáng, Khoáng sản kim loại, Khoáng sản không kim loại, Khoáng sản nhiên liệu, Khoáng chất công nghiệp, Kinh tế nguyên liệu khoáng, Kiến trúc trường quặng, Sinh khoáng học, Khoáng sản biển, Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

 

          – Đào tạo thạc sĩ: Bộ môn chủ quản trong đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Địa chất khoáng sản; Thăm dò (mã số 60.44.59).

 

          – Đào tạo tiến sĩ: Bộ môn chủ quản trong đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Khoáng sản học (mã số 62.44.59.01).

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ:

 

         Các hướng nghiên cứu khoa học cơ bản:

 

         1 – Nghiên cứu thành phần vật chất và định hướng sử dụng các loại hình khoáng sản;

 

         2 – Nghiên cứu bản bản chất các quá trình tạo khoáng và quy luật phân bố các mỏ khoáng;

 

         3 – Nghiên cứu xây dựng các mô hình tạo khoáng;

 

         4 – Ngiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động khoáng sản đến môi trường;

 

         5 – Nghiên cứu, dự báo khoáng sản ẩn sâu;

 

         Các đề tài Nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ:

 

         1 – Nghiên cứu về thành phần vật chất và điều kiện thành tạo các loại hình khoáng sản kim loại, phi kim loại, nhiên liệu.

 

         2 – Phân tích thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng dưới kính hiển vi phản xạ.

 

         3 – Nghiên cứu xác lập các kiểu mỏ, quy luật phân bố và dự báo các diện tích triển vọng định hướng cho công tác tìm kiếm – thăm dò.

 

         4 – Nghiên cứu vẽ bản đồ sinh khoáng – dự báo tỷ lệ 1/50.000.

 

         5 – Nghiên cứu độ sâu phân bố quặng hoá và dự báo quặng hoá ẩn.

 

         6 – Nghiên cứu đặc điểm các loại khoáng sản phi truyền thống trên đất liền và biển

 

         7 – Nghiên cứu địa chất kinh tế và đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khoáng sản đến môi trường.

 

         Khen thưởng:

 

         Nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Giấy khen của Hiệu trưởng về thành tích giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

         Thành tích:

 

         -Bộ môn đã và đang thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và hợp đồng phục vụ sản xuất.

 

QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ:

 

BỘ MÔN KHOÁNG SẢN

 

Địa chỉ: Phòng 404 – tầng 4 – nhà C

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Phường Đức Thắng, Quận Băc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (043) 38384048

Hòm thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

 

 

NĂNG LỰC HIỆN TẠI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

         Cơ cấu tổ chức:

 

 

 

 

Trưởng Bộ môn:

PGS.TS. Nguyễn Quang Luật

Phó trưởng Bộ môn:

GS. Lê Thị Thu

Phó trưởng Bộ môn:

PGS.TS.Trần Bỉnh Chư

 

 

          Đội ngũ cán bộ: Tổng số cán bộ của Bộ môn là 7 cán bộ, trong đó có 2 PGS, 5 ThS Khoa học.

 

          Danh sách cán bộ:

 

1.

PGS.TS. Nguyễn Quang Luật

+ Hồ sơ

     

2.

PGS.TS. Trần Bỉnh Chư

+ Hồ sơ

     

3.

ThS. GV Lê Thị Thu

+ Hồ sơ

     

4.

ThS. GV Hoàng Thị Thoa

+ Hồ sơ

     

5.

ThS. GV Lê Xuân Trường

+ Hồ sơ

     

6.

ThS. GV Ngô Xuân Đắc

+ Hồ sơ

     

7.

ThS. GV Nguyễn Đình Luyện

+ Hồ sơ

     

Cán bộ thỉnh giảng

  1. TS. Nguyễn Đắc Lư
  2. TS. Trần Ngọc Thái
  3. TS. Đào Thái Bắc

 

          Cơ sở vật chất:Bộ môn có 01 văn phòng, 1 phòng thí nghiệm mẫu khoáng sản, 1 phòng thí nghiệm hiển vi khoáng tướng.

 

GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO:

 

          – Đào tạo cao đẳng: Địa chất các mỏ khoáng kim loại, phi kim loại và nhiên liệu; Khoáng chất công nghiệp &đá quý; Khoáng sản & môi trường.

 

          – Đào tạo liên thông: Địa chất các mỏ khoáng kim loại, phi kim loại và nhiên liệu; Khoáng chất công nghiệp & đá quý; Kinh tế nguyên liệu khoáng; Kiến trúc trường quặng & mỏ quặng; Sinh khoáng; Khoáng sản & môi trường.

 

          – Đào tạo đại học: Dạy các môn Địa chất các mỏ khoáng, Khoáng sản kim loại, Khoáng sản không kim loại, Khoáng sản nhiên liệu, Khoáng chất công nghiệp, Kinh tế nguyên liệu khoáng, Kiến trúc trường quặng, Sinh khoáng học, Khoáng sản biển, Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

 

          – Đào tạo thạc sĩ: Bộ môn chủ quản trong đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Địa chất khoáng sản; Thăm dò (mã số 60.44.59).

 

          – Đào tạo tiến sĩ: Bộ môn chủ quản trong đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Khoáng sản học (mã số 62.44.59.01).

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ:

 

         Các hướng nghiên cứu khoa học cơ bản:

 

         1 – Nghiên cứu thành phần vật chất và định hướng sử dụng các loại hình khoáng sản;

 

         2 – Nghiên cứu bản bản chất các quá trình tạo khoáng và quy luật phân bố các mỏ khoáng;

 

         3 – Nghiên cứu xây dựng các mô hình tạo khoáng;

 

         4 – Ngiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động khoáng sản đến môi trường;

 

         5 – Nghiên cứu, dự báo khoáng sản ẩn sâu;

 

         Các đề tài Nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ:

 

         1 – Nghiên cứu về thành phần vật chất và điều kiện thành tạo các loại hình khoáng sản kim loại, phi kim loại, nhiên liệu.

 

         2 – Phân tích thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng dưới kính hiển vi phản xạ.

 

         3 – Nghiên cứu xác lập các kiểu mỏ, quy luật phân bố và dự báo các diện tích triển vọng định hướng cho công tác tìm kiếm – thăm dò.

 

         4 – Nghiên cứu vẽ bản đồ sinh khoáng – dự báo tỷ lệ 1/50.000.

 

         5 – Nghiên cứu độ sâu phân bố quặng hoá và dự báo quặng hoá ẩn.

 

         6 – Nghiên cứu đặc điểm các loại khoáng sản phi truyền thống trên đất liền và biển

 

         7 – Nghiên cứu địa chất kinh tế và đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khoáng sản đến môi trường.

 

         Khen thưởng:

 

         Nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Giấy khen của Hiệu trưởng về thành tích giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

         Thành tích:

 

         -Bộ môn đã và đang thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và hợp đồng phục vụ sản xuất.

 

QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ: