BỘ MÔN ĐỊA CHẤT BIỂN

 

Địa chỉ: Phòng 410 – tầng 4 – nhà C 12 tầng

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Phường Đức Thắng, Đông Ngạc, Quận Băc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4-3) 752 5471 

Hòm thư điện tử: bomondiachatbien.humg@gmail.com

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

 

          Bộ môn Địa chất biển được thành lập ngày 01 tháng 03 năm 2012 trên cơ sở điều động các cán bộ giảng dạy từ Bộ môn Địa chất

 

NĂNG LỰC HIỆN TẠI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

        Cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ: Để đáp ứng nhu cầu chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, hiện nay cơ cấu của Bộ môn bao gồm 1 Văn phòng và 1 phòng thí nghiệm (tầng 4 nhà E)

 

         Cơ cấu tổ chức:

 

               

Trưởng Bộ môn:

PGS.TS. Hoàng Văn Long

Phó Trưởng Bộ môn:

GV.ThS. Nguyễn Hữu Hiệp

 

 

 

          Đội ngũ cán bộ: Tổng số cán bộ của Bộ môn là 6 cán bộ, trong đó gồm có 1 PGS, 1 NCS, 1 ThS Khoa học, 3 KS

 

          Danh sách cán bộ:

 

1.

PGS.TS. GV Hoàng Văn Long

+ Hồ sơ

     

2.

NCS. GV Ngô Thị Kim Chi

+ Hồ sơ

     

3.

KS. GV Hoàng Đình Quế

+ Hồ sơ

     

4.

KS. GV Đào Văn Nghiêm

+ Hồ sơ

     

5.

ThS. GV Nguyễn Hữu Hiệp

+ Hồ sơ

   

6.

KS.GV. Phan Văn Bình

+ Hồ sơ

          Cơ sở vật chất: bao gồm văn phòng bộ môn và một phòng thí nghiệm

 

GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO:

 

          Đào tạo đại học: Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo sinh viên đại học theo hướng chuyên sâu. Những sinh viên theo học ngành địa chất sẽ đi theo hướng chuyên sâu Địa chất biển từ năm thứ 4 trở đi. Bộ môn sẽ phối hợp với các bộ môn chuyên ngành khác giảng dạy các môn chuyên sâu về địa chất biển cho sinh viên đại học đi theo hướng này như Môi trường trầm tích biển, Các quá trình thủy động học đới ven bờ, Tiến hóa đới bờ và tương tác lục địa-đại dương, khoáng sản biển, địa chất dầu khí, địa vật lý biển,…

 

          Đào tạo sau đại học: Bộ môn đang phối hợp với Viện Địa chất và Hải dương học, Trường Đại học Đồng Tế (Thượng Hải, Trung Quốc) để mở chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Địa chất – Địa vật lý biển theo hình thức liên kết đào tạo (Đào tạo bằng tiếng Anh).

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ:

 

         Các hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn Địa chất biển tập trung vào các hướng nghiên cứu cơ bản địa chất và khoáng sản biển, địa chất môi trường và tai biến địa chất đới ven bờ, quá trình tương tác lục địa – đại dương và quản lý tổng hợp đới ven bờ phục vụ cho sự phát triển bền vững,…

 

QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ:

 

         Bộ môn đang phát triển các mối quan hệ hợp tác với các viện, các trung tâm nghiên cứu địa chất biển ở trong và ngoài nước (Viện Địa chất-Địa vật lý biển, Viện Tài nguyên – Môi trường Biển Hải Phòng, Viện Hải dương học Nha Trang, Trung tâm Địa chất – Khoáng sản Biển, Viện Địa chất, các Liên đoàn địa chất, Louisiana State University (USA) , Birbek University of Lodon (UK), Nanyang Technology University (Singgapore), Aberdeen Univeristy (UK), ChristianAlbrecht Universitat zu Kiel (Germany), Okayama University (Japan), Tongji University (China, China University of Geosciences (China), China Academic Institute of Natural Sciences (China), Hokaido University (Japan), … Các quan hệ hợp tác được phát triển trên cả hai lĩnh vực hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

 

BỘ MÔN ĐỊA CHẤT BIỂN

 

Địa chỉ: Phòng 410 – tầng 4 – nhà C 12 tầng

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Phường Đức Thắng, Đông Ngạc, Quận Băc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4-3) 752 5471 

Hòm thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

 

          Bộ môn Địa chất biển được thành lập ngày 01 tháng 03 năm 2012 trên cơ sở điều động các cán bộ giảng dạy từ Bộ môn Địa chất

 

NĂNG LỰC HIỆN TẠI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

        Cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ: Để đáp ứng nhu cầu chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, hiện nay cơ cấu của Bộ môn bao gồm 1 Văn phòng và 1 phòng thí nghiệm (tầng 4 nhà E)

 

         Cơ cấu tổ chức:

 

               

Trưởng Bộ môn:

PGS.TS. Hoàng Văn Long

Phó Trưởng Bộ môn:

GV.ThS. Nguyễn Hữu Hiệp

 

 

 

          Đội ngũ cán bộ: Tổng số cán bộ của Bộ môn là 6 cán bộ, trong đó gồm có 1 PGS, 1 NCS, 1 ThS Khoa học, 3 KS

 

          Danh sách cán bộ:

 

1.

PGS.TS. GV Hoàng Văn Long

+ Hồ sơ

     

2.

NCS. GV Ngô Thị Kim Chi

+ Hồ sơ

     

3.

KS. GV Hoàng Đình Quế

+ Hồ sơ

     

4.

KS. GV Đào Văn Nghiêm

+ Hồ sơ

     

5.

ThS. GV Nguyễn Hữu Hiệp

+ Hồ sơ

   

6.

KS.GV. Phan Văn Bình

+ Hồ sơ

          Cơ sở vật chất: bao gồm văn phòng bộ môn và một phòng thí nghiệm

 

GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO:

 

          Đào tạo đại học: Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo sinh viên đại học theo hướng chuyên sâu. Những sinh viên theo học ngành địa chất sẽ đi theo hướng chuyên sâu Địa chất biển từ năm thứ 4 trở đi. Bộ môn sẽ phối hợp với các bộ môn chuyên ngành khác giảng dạy các môn chuyên sâu về địa chất biển cho sinh viên đại học đi theo hướng này như Môi trường trầm tích biển, Các quá trình thủy động học đới ven bờ, Tiến hóa đới bờ và tương tác lục địa-đại dương, khoáng sản biển, địa chất dầu khí, địa vật lý biển,…

 

          Đào tạo sau đại học: Bộ môn đang phối hợp với Viện Địa chất và Hải dương học, Trường Đại học Đồng Tế (Thượng Hải, Trung Quốc) để mở chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Địa chất – Địa vật lý biển theo hình thức liên kết đào tạo (Đào tạo bằng tiếng Anh).

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ:

 

         Các hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn Địa chất biển tập trung vào các hướng nghiên cứu cơ bản địa chất và khoáng sản biển, địa chất môi trường và tai biến địa chất đới ven bờ, quá trình tương tác lục địa – đại dương và quản lý tổng hợp đới ven bờ phục vụ cho sự phát triển bền vững,…

 

QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ:

 

         Bộ môn đang phát triển các mối quan hệ hợp tác với các viện, các trung tâm nghiên cứu địa chất biển ở trong và ngoài nước (Viện Địa chất-Địa vật lý biển, Viện Tài nguyên – Môi trường Biển Hải Phòng, Viện Hải dương học Nha Trang, Trung tâm Địa chất – Khoáng sản Biển, Viện Địa chất, các Liên đoàn địa chất, Louisiana State University (USA) , Birbek University of Lodon (UK), Nanyang Technology University (Singgapore), Aberdeen Univeristy (UK), ChristianAlbrecht Universitat zu Kiel (Germany), Okayama University (Japan), Tongji University (China, China University of Geosciences (China), China Academic Institute of Natural Sciences (China), Hokaido University (Japan), … Các quan hệ hợp tác được phát triển trên cả hai lĩnh vực hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.