Ngày 23-24/6/2015 tại Văn phòng Bộ môn Khoáng sản, Khoa Địa chất, Trường ĐH Mỏ – Địa chất  đã tổ chức thành công Hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Khoáng sản K55. Đây là mốc son quan trọng đối với các bạn sinh viên, là kết quả cho quá trình rèn luyện phấn đấu học tập 5 năm tại Trường.

Xem tiếp...