THÔNG BÁO

V.v Kiểm tra tiến độ học tập và nghiên cứu của Nghiên cứu sinh (Quý II-2016) 

- Căn cứ kế hoạch học tập của Nhà trường;

- Căn cứ yêu cầu của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Bộ môn Địa chất thủy văn thông báo cho các Nghiên cứu sinh về lịch kiểm tra tiến độ học tập và nghiên cứu Quý II - 2016 như sau:

Xem tiếp...

Cùng với việc dự án Phòng thí nghiệm của Khoa Địa chất đã được thực hiện đến giai đoạn cuối, Bộ môn Địa chất Thủy văn cũng tiến hành bố trí lại hệ thống thí nghiệm trực thuộc tại Nhà E – Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Các trang thiết bị đã có và mới nhập của Bộ môn được sắp xếp lại đồng bộ và quy củ hơn. Năng lực của hệ thống thí nghiệm đã đảm bảo thực hiện nhiều công tác Địa chất Thủy văn trong phòng cũng như tại thực địa.

 

Xem tiếp...