Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.
Thông tin khác:

Liên hệ

BỘ MÔN KHOÁNG THẠCH VÀ ĐỊA HÓA
Địa chỉ:
Phòng 4-13, Nhà C12 Trường Đại học Mỏ – Địa chất Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Băc Từ Liêm, Hà Nội.
khoangthach@humg.edu.vn
Việt Nam
Gửi Email bài này:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:
(043) 3838 8027

Các liên kết