Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.
Thông tin khác:

Liên hệ

Bộ môn địa chất công trình
Địa chỉ:
Phòng 402-403 – tầng 4 – nhà C Trường Đại học Mỏ – Địa chất Phường Đức Thắng, Quận Băc Từ Liêm, Hà Nội.
Mobile:
(043) 38384048

Các liên kết