Phòng Khoa học - Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin gửi tới các đơn vị thông tin về một số chương trình học bổng của Đài Loan, cụ thể như sau:

1. Học bổng Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan, thông tin mời tham khảo file đính kèm theo đường link sau: 
https://www.most.gov.tw/vietnam/en/detail?article_uid=15612c6e-2b02-492b-be36-d3c951d13e00&menu_id=5ae32021-e0e3-4cf0-bfa7-9c872799cca1&content_type=P&view_mode=listView

2. Chương trình học bổng nghiên cứu sinh quốc tế (Taiwan International Graduate Program) của Viện nghiên cứu Trung ương Đài Loan (Academia Sinica) chính thức nhận hồ sơ từ nay cho đến hết ngày 31/3/2017. Thông tin chi tiết về chương trình, mời tham khảo trên website http://tigp.sinica.edu.tw/.