Hồ Thanh Bình
ThSHồ Thanh Bình
Viên chức
Họ và tên Hồ Thanh Bình
Đơn vị Văn phòng
Chức vụ Viên chức
Năm sinh 1975
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04. 38387567
Số điện thoại di động 0979513563
Địa chỉ Email hothanhbinh@humg.edu.vn
Fax 04. 38387567