Hồ Thanh Bình
ThSHồ Thanh Bình
Nhân viên hành chính
Họ và tên Hồ Thanh Bình
Đơn vị Văn phòng
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1975
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04. 38387567
Số điện thoại di động 0979513563
Địa chỉ Email hothanhbinh@humg.edu.vn
Fax 04. 38387567