Lê Thị Thu
ThSLê Thị Thu
Ủy viên BCH CĐ Khoa
Họ và tên Lê Thị Thu
Đơn vị Công Đoàn Khoa
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Khoa
Năm sinh 1976
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 04. 38387567
Số điện thoại di động 0338913374
Địa chỉ Email lethithu@humg.edu.vn
Fax 04. 38387567