Phan Viết Sơn
TSPhan Viết Sơn
Chủ tịch Công đoàn Khoa
Họ và tên Phan Viết Sơn
Đơn vị Công Đoàn Khoa
Chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa
Năm sinh 1977
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04. 38387567
Số điện thoại di động 0912636625
Địa chỉ Email phanvietson_humg@yahoo.com.vn
Fax 04. 38387567