Phùng Hữu Hải
ThS.Phùng Hữu Hải
Bí thư Chi đoàn Cán bộ
Họ và tên Phùng Hữu Hải
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ
Chức vụ Bí thư Chi đoàn Cán bộ
Giới tính Nam