Phạm Như Sang
TSPhạm Như Sang
Bí thư Chi đoàn Cán bộ
Họ và tên Phạm Như Sang
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ
Chức vụ Bí thư Chi đoàn Cán bộ
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04. 38387567
Số điện thoại di động 0981599019
Địa chỉ Email phamnhusang@humg.edu.vn
Fax 04. 38387567